Awas!! Buku beracun di sekitar Anda

Jika kita ke toko buku, terkadang tertarik dengan suatu buku. Namun jangan tergesa-gesa dahulu untuk membelinya. Lihat dulu pengarangnya. Apakah dari Ahlus Sunnah wal jama’ah atau bukan. Kalo perlu, lihat juga penerjemahnya (untuk yang bahasa Indonesia) dan penerbitnya. Jangan sampai kita salah di dalam memilih buku.
Pada kesempatan ini kami bawakan daftar buku-buku syiah yang kami dapatkan dari situs salah satu yayasan syiah di Yogyakarta.
Maksud kami ini tidak lain dan tidak bukan agar kita tidak tersesat dalam memilih buku. Kita tahu dan belajar kejelekan bukan untuk kita amalkan tapi untuk kita jauhi.  

Penerbit : Lentera

1. Akhlak Keluarga Nabi, Musa Jawad Subhani
2. Ar-Risalah, Syaikh Ja’far Subhani
3. As-Sair Wa As-suluk, Sayid Muhammad Mahdi Thabathaba’i Bahrul Ulum
4. Bagaimana Membangun Kepribadian Anda, Khalil Al Musawi
5. Bagaimana Menjadi Orang Bijaksana, Khalil al-Musawi
6. Bagaimana Menyukseskan Pergaulan, Khalil al-Musawi
7. Belajar Mudah Tasawuf, Fadlullah Haeri
8. Belajar Mudah Ushuluddin, Syaikh Nazir Makarim Syirasi
9. Berhubungan dengan Roh, Nasir Makarim Syirazi
10. Ceramah-Ceramah (1), Murtadha Muthahhari
11. Ceramah-Ceramah (2), Murtadha Muthahhari
12. Dunia Wanita Dalam Islam, Syaikh Husain Fadlullah
13. Etika Seksual dalam Islam, Murtadha Muthahhari
14. Fathimah Az-Zahra, Ibrahim Amini
15. Fiqih Imam Ja’far Shadiq [1], Muhammad Jawad Mughniyah
16. Fiqih Imam Ja’far Shadiq Buku [2], Muh Jawad Mughniyah
17. Fiqih Lima Mazhab, Muh Jawad Mughniyah
18. Fitrah, Murthadha Muthahhari
19. Gejolak Kaum Muda, Nasir Makarim Syirazi
20. Hak-hak Wanita dalam Islam, Murtadha Muthahhari
21. Imam Mahdi Figur Keadilan, Jaffar Al-Jufri (editor)
22. Kebangkitan di Akhirat, Nasir Makarim Syirazi
23. Keutamaan & Amalan Bulan Rajab, Sya’ban dan Ramadhan,Sayid Mahdi al-Handawi
24. Keluarga yang Disucikan Allah, Alwi Husein, Lc
25. Ketika Bumi Diganti Dengan Bumi Yang Lain, Jawadi Amuli
26. Kiat Memilih Jodoh, Ibrahim Amini
27. Manusia Sempurna, Murtadha Muthahhari
28. Mengungkap Rahasia Mimpi, Imam Ja’far Shadiq
29. Mengendalikan Naluri, Husain Mazhahiri
30. Menumpas Penyakit Hati, Mujtaba Musawi Lari
31. Metodologi Dakwah dalam Al-Qur’an, Husain Fadhlullah
32. Monoteisme, Muhammad Taqi Misbah
33. Meruntuhkan Hawa Nafsu Membangun Rohani, Husain Mazhahiri
34. Memahami Esensi AL-Qur’an, S.M.H. Thabatabai
35. Menelusuri Makna Jihad, Husain Mazhahiri
36. Melawan Hegemoni Barat, M. Deden Ridwan (editor)
37. Mengenal Diri, Ali Shomali
38. Mengapa Kita Mesti Mencintai Keluarga Nabi Saw, Muhammad Kadzim Muhammad Jawad
39. Nahjul Balaghah, Syarif Radhi (penyunting)
40. Penulisan dan Penghimpunan Hadis, Rasul Ja’farian
41. Perkawinan Mut’ah Dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini, Ibnu Mustofa (editor)
42. Perkawinan dan Seks dalam Islam, Sayyid Muhammad Ridhwi
43. Pelajaran-Pelajaran Penting Dalam Al-Qur’an (1), Murtadha Muthahhari
44. Pelajaran-Pelajaran Penting Dalam Al-Qur’an (2), Murtadha Muthahhari
45. Pintar Mendidik Anak, Husain Mazhahiri
46. Rahasia Alam Arwah, Sayyid Hasan Abthahiy
47. Suara Keadilan, George Jordac
48. Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih, Ja’far Subhani
49. Wanita dan Hijab, Murtadha Muthahhari

Penerbit : Pustaka Hidayah

1. 14 Manusia Suci, WOFIS IRAN
2. 70 Salawat Pilihan, Al-Ustads Mahmud Samiy
3. Agama Versus Agama, Ali Syari’ati
4. Akhirat dan Akal, M Jawad Mughniyah
5. Akibat Dosa, Ar-Rasuli Al-Mahalati
6. Al-Quran dan Rahasia angka-angka, Abu Zahrah Al Najdiy
7. Asuransi dan Riba, Murtadha Muthahhari
8. Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah, S Husain M Jafri
9. Belajar Mudah Ushuluddin, Dar al-Haqq
10. Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Husain Ali Turkamani
11. Catatan dari Alam Ghaib, S Abd Husain Dastaghib
12. Dari Saqifah Sampai Imamah, Sayyid Husain M. Jafri
13. Dinamika Revolusi Islam Iran, M Riza Sihbudi
14. Falsafah Akhlak, Murthadha Muthahhari
15. Falsafah Kenabian, Murthada Muthahhari
16. Gerakan Islam, A. Ezzati
17. Humanisme Antara Islam dan Barat, Ali Syari’ati
18. Imam Ali Bin Abi Thalib & Imam Hasan bin Ali Ali Muhammad Ali
19. Imam Husain bin Ali & Imam Ali Zainal Abidin Ali Muhammad Ali
20. Imam Muhammad Al Baqir & Imam Ja’far Ash-Shadiq Ali Muhammad Ali
21. Imam Musa Al Kadzim & Imam Ali Ar-Ridha Ali Muhammad Ali
22. Inilah Islam, SMH Thabataba’i
23. Islam Agama Keadilan, Murtadha Muthahhari
24. Islam Agama Protes, Ali Syari’ati
25. Islam dan Tantangan Zaman, Murthadha Muthahhari
26. Jejak-jejak Ruhani, Murtadha Muthahhari
27. Kepemilikan dalam Islam, S.M.H. Behesti
28. Keutamaan Fatimah dan Ketegaran Zainab, Sayyid Syarifuddin Al Musawi
29. Keagungan Ayat Kursi, Muhammad Taqi Falsafi
30. Kisah Sejuta Hikmah, Murtadha Muthahhari
31. Kisah Sejuta Hikmah [1], Murthadha Muthahhari
32. Kisah Sejuta Hikmah [2],Murthadha Muthahhari
33. Memilih Takdir Allah, Syaikh Ja’far Subhani
34. Menapak Jalan Spiritual, Muthahhari & Thabathaba’i
35. Menguak Masa Depan Umat Manusia, Murtadha Muthahhari
36. Menolak Isu Perubahan Al-Quran, Rasul Ja’farian
37. Mengurai Tanda Kebesaran Tuhan, Imam Ja’far Shadiq
38. Misteri Hari Pembalasan, Muhsin Qara’ati
39. Muatan Cinta Ilahi, Syekh M Mahdi Al-syifiy
40. Nubuwah Antara Doktrin dan Akal, M Jawad Mughniyah
41. Pancaran Cahaya Shalat, Muhsin Qara’ati
42. Pengantar Ushul Fiqh, Muthahhari & Baqir Shadr
43. Perayaan Maulid, Khaul dan Hari Besar Islam, Sayyid Ja’far Murtadha al-Amili
44. Perjalanan-Perjalan an Akhirat, Muhammad Jawad Mughniyah
45. Psikologi Islam, Mujtaba Musavi Lari
46. Prinsip-Prinsip Ijtihad Dalam Islam, Murtadha Muthahhari& M. Baqir Shadr
47. Rasulullah SAW dan Fatimah Ali Muhammad Ali
48. Rasulullah: Sejak Hijrah Hingga Wafat, Ali Syari’ati
49. Reformasi Sufistik, Jalaluddin Rakhmat
50. Salman Al Farisi dan tuduhan Terhadapnya, Abdullah Al Sabitiy
51. Sejarah dalam Perspektif Al-Quran, M Baqir As-Shadr
52. Tafsir Surat-surat Pilihan [1], Murthadha Muthahhari
53. Tafsir Surat-surat Pilihan [2], Murthadha Muthahhari
54. Tawasul, Tabaruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali, Syaikh Ja’far Subhani
55. Tentang Dibenarkannya Syafa’at dalam Islam, Syaikh Ja’far Subhani
56. Tujuan Hidup, M.T. Ja’fari
57. Ummah dan Imamah, Ali Syari’ati
58. Wanita Islam & Gaya Hidup Modern, Abdul Rasul Abdul Hasan al-Gaffar

Penerbit : MIZAN

1. 40 Hadis [1], Imam Khomeini
2. 40 Hadis [2], Imam Khomeini
3. 40 Hadis [3], Imam Khomeini
4. 40 Hadis [4], Imam Khomeini
5. Akhlak Suci Nabi yang Ummi, Murtadha Muthahhari
6. Allah dalam Kehidupan Manusia, Murtadha Muthahhari
7. Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri, Ibrahim Amini
8. Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi, O.Hasem
9. Dialog Sunnah Syi’ah, A Syafruddin al-Musawi
10. Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington, M Riza Sihbudi
11. Falsafah Pergerakan Islam, Murtadha Muthahhari
12. Falsafatuna, Muhammad Baqir Ash-Shadr
13. Filsafat Sains Menurut Al-Quran, Mahdi Gulsyani
14. Gerakan Islam, A Ezzati
15. Hijab Gaya Hidup Wanita Muslim, Murtadha Muthahhari
16. Hikmah Islam, Sayyid M.H. Thabathaba’i
17. Ideologi Kaum Intelektual, Ali Syari’ati
18. Ilmu Hudhuri, Mehdi Ha’iri Yazdi
19. Islam Aktual, Jalaluddin Rakhmat
20. Islam Alternatif, Jalaluddin Rakhmat
21. Islam dan Logika Kekuatan, Husain Fadhlullah
22. Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi, Ali Syari’ati
23. Islam Dan Tantangan Zaman, Murtadha Muthahhari
24. Islam, Dunia Arab, Iran, Barat Dan Timur tengah, M Riza Sihbudi
25. Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah, A Syafruddin Al Musawi
26. Jilbab Menurut Al Qur’an & As Sunnah, Husain Shahab
27. Kasyful Mahjub, Al-Hujwiri
28. Keadilan Ilahi, Murtadha Muthahhari
29. Kepemimpinan dalam Islam, AA Sachedina
30. Kritik Islam Atas Marxisme dan Sesat Pikir Lainnya, Ali Syari’ati
31. Lentera Ilahi Imam Ja’far Ash Shadiq
32. Manusia dan Agama, Murtadha Muthahhari
33. Masyarakat dan sejarah, Murtadha Muthahhari
34. Mata Air Kecemerlangan, Hamid Algar
35. Membangun Dialog Antar Peradaban, Muhammad Khatami
36. Membangun Masa Depan Ummat, Ali Syari’ati
37. Mengungkap Rahasia Al-Qur’an, SMH Thabathaba’i
38. Menjangkau Masa Depan Islam, Murtadha Muthahhari
39. Menjawab Soal-soal Islam Kontemporer, Jalaluddin Rakhmat
40. Menyegarkan Islam, Chibli Mallat (*0
41. Menjelajah Dunia Modern, Seyyed Hossein Nasr
42. Misteri Kehidupan Fatimah Az-Zahra, Hasyimi Rafsanjani
43. Muhammad Kekasih Allah, Seyyed Hossein Nasr
44. Muthahhari: Sang Mujahid Sang Mujtahid, Haidar Bagir
45. Mutiara Nahjul Balaghah, Muhammad Al Baqir
46. Pandangan Dunia Tauhid,. Murtadha Muthahhari
47. Para Perintis Zaman Baru Islam,Ali Rahmena
48. Penghimpun Kebahagian, M Mahdi Bin Ad al-Naraqi
49. PersinggahanPara Malaikat, Ahmad Hadi
50. Rahasia Basmalah Hamdalah, Imam Khomeini
51. Renungan-renungan Sufistik, Jalaluddin Rakhmat
52. Rubaiyat Ummar Khayyam, Peter Avery
53. Ruh, Materi dan Kehidupan, Murtadha Muthahhari
54. Spritualitas dan Seni Islam, Seyyed Hossein Nasr
55. Syi’ah dan Politik di Indonesia, A. Rahman Zainuddin (editor)
56. Sirah Muhammad, M. Hashem
57. Tauhid Dan Syirik, Ja’far Subhani
58. Tema-Tema Penting Filsafat, Murtadha Muthahhari
59. Ulama Sufi & Pemimpin Ummat, Muhammad al-Baqir

Penerbit : YAPI JAKARTA

1.Abdullah Bin Saba’ dalam Polemik, Non Mentioned
2.Abdullah Bin Saba’ Benih Fitnah, M Hashem
3.Al Mursil Ar Rasul Ar Risalah, Muhammad Baqir Shadr
4.Cara Memahami Al Qur’an, S.M.H. Bahesti
5.Hukum Perjudian dalam Islam, Sayyid Muhammad Shuhufi
6.Harapan Wanita Masa Kini, Ali Shari’ati
7.Hubungan Sosial Dalam Islam, Sayyid Muh Suhufi
8.Imam Khomeini dan Jalan Menuju Integrasi dan Solidaritas Islam, Zubaidi Mastal
9.Islam Dan Mazhab Ekonomi, Muhammad Baqir Shadr
10. Kedudukan Ilmu dalam Islam, Sayyid Muh Suhufi
11. Keluarga Muslim, Al Balaghah Foundation
12. Kebangkitan Di Akhirat, Nasir Makarim Syirazi
13. Keadilan Ilahi, Nasir Makarim Syirazi
14. Kenabian, Nasir Makarim Syirazi
15. Kota Berbenteng Tujuh, Fakhruddin Hijazi
16. Makna Ibadah, Muhammad Baqir Shadr
17. Menuju Persahabatan, Sayyid Muh Suhufi
18. Mi’raj Nabi, Nasir Makarim Syrazi
19. Nasehat-Nasehat Imam Ali, Non Mentioned
20. Prinsip-Prinsip Ajaran Islam, SMH Bahesti
21. Perjuangan Melawan Dusta, Bi’that Foundation
22. Persaudaraan dan Persahabatan, Sayyid Muh Suhufi
23. Perjanjian Ilahi Dalam Al-Qur’an, Abdul Karim Biazar
24. Rasionalitas Islam, World Shi’a Muslim Org.
25. Syahadah, Ali Shari’ati
26. Saqifah Awal Perselisihan Umat, O Hashem
27. Sebuah Kajian Tentang Sejarah Hadis, Allamah Murthadha Al Askari
28. Tauhid, Nasir Makarim Syirazi
29. Wasiat Atau Musyawarah, Ali Shari’ati
30. Wajah Muhammad, Ali Shari’ati

Penerbit : YAPI Bangil

1. Akal dalam Al-Kafi, Husein al-Habsyi
2. Ajaran- ajaran Al-Quran, Sayid T Burqi & Bahonar
3. Bimbingan Sikap dan Perilaku Muslim, Al Majlisi Al-Qummi
4. Hawa Nafsu, M Mahdi Al Shifiy
5. Konsep Ulul Amri dalam Mazhab-mazhab Islam, Musthafa Al Yahfufi
6. Kumpulan Khutbah Idul Adha, Husein al-Habsyi
7. Kumpulan Khutbah Idul Fitri, Husein al-Habsyi
8. Metode Alternatif Memahami Al-Quran, Bi Azar Syirazi
9. Manusia Seutuhnya, Murtadha Muthahhari
10. Polemik Sunnah-Syiah Sebuah Rekayasa, Izzudddin Ibrahim
11. Pesan Terakhir Rasul, Non Mentioned
12. Pengantar Menuju Logika, Murtadha Muthahhari
13. Shalat Dalam Madzhab AhlulBait, Hidayatullah Husein Al-Habsyi

Penerbit : Rosdakarya

1. Catatan Kang Jalal, Jalaluddin Rakhmat
2. Derita Putri-Putri Nabi, M. Hasyim Assegaf
3. Fatimah Az Zahra, Jalaluddin Rakhmat
4. Khalifah Ali Bin Abi Thalib, Jalaluddin Rakhmat
5. Meraih Cinta Ilahi, Jalaluddin Rakhmat
6. Rintihan Suci Ahlul Bait Nabi, Jalaluddin Rakhmat
7. Tafsir Al fatihah: Mukaddimah, Jalaluddin Rakhmat
8. Tafsir Bil Ma’tsur, Jalaluddin Rakhmat
9. Zainab Al-Qubra, Jalaluddin Rakhmat

Penerbit : Al-Hadi

1. Al-Milal wan-Nihal, Ja’far Subhani
2. Buku Panduan Menuju Alam Barzakh, Imam Khomeini
3. Fiqh Praktis, Hasan Musawa

Penerbit : CV Firdaus
1. Al-Quran Menjawab Dilema keadilan, Muhsin Qira’ati
2. Imamah Dan Khalifah, Murtadha Muthahhari
3. Keadilan Allah Qadha dan Qadhar, Mujtaba Musawi Lari
4. Kemerdekaan Wanita dalam Keadilan Sosial Islam, Hashemi Rafsanjani
5. Pendidikan Anak: Sejak Dini Hingga Masa Depan, Mahjubah Magazine
6. Tafsir Al Mizan: Ayat-ayat Kepemimpinan, S.M.H. Thabathaba’i
7. Tafsir Al-Mizan: Surat Al-Fatihah, S.M.H. Thabathaba’i
8. Tafsir Al-Mizan: Ruh dan Alam Barzakh, S.M.H. Thabathaba’i
9. Tauhid: Pandangan Dunia Alam Semesta, Muhsin Qara’ati
10. Al-Qur’an Menjawab Dilema Keadilan, Muhsin Qara’ati

Penerbit : Pustaka Firdaus

1. Saat Untuk Bicara, Sa’di Syirazi
2. Tasawuf: Dulu dan Sekarang, Seyyed Hossein Nasr

Penerbit : Risalah Masa

1. Akar Keimanan, Sayyid Ali Khamene’i
2. Dasar-Dasar Filsafat Islam[2], Bahesty & Bahonar
3. Hikmah Sejarah-Wahyu dan Kenabian [3], Bahesty & Bahonar
4. Kebebasan berpikir dan Berpendapat dalam Islam, Murtadha Muthahhari
5. Menghapus Jurang Pemisah Menjawab Buku al Khatib, Al Allamah As Shafi
6. Pedoman Tafsir Modern, Ayatullah Baqir Shadr
7. Kritik Terhadap Materialisme, Murtadha Muthahhari
8. Prinsip-Prinsip Islam [1], Bahesty & Bahonar
9. Syi’ah Asal-Usul dan Prinsip Dasarnya, Sayyid Muh. Kasyful Ghita
10. Tauhid Pembebas Mustadh’afin, Sayyid Ali Khamene’i
11. Tuntunan Puasa, Al-Balagha
12. Wanita di Mata dan Hati Rasulullah, Ali Syari’ati
13. Wali Faqih: Ulama Pewaris Kenabian,

Penerbit : Qonaah
Pendekatan Sunnah Syi’ah, Salim Al-Bahansawiy

Penerbit : Bina Tauhid
Memahami Al Qur’an, Murthadha Muthahhari

Penerbit : Mahdi
Tafsir Al-Mizan: Mut’ah, S.M.H. Thabathabai

Penerbit : Ihsan
Pandangan Islam Tentang Damai-Paksaan, Muhammad Ali Taskhiri

Penerbit : Al-Kautsar
1. Agar Tidak Terjadi Fitnah, Husein Al Habsyi
2. Dasar-Dassar Hukum Islam, Muhsin Labib
3. Nabi Bermuka Manis Tidak Bermuka Masam, Husein Al Habsyi
4. Sunnah Syi’ah Dalam Ukhuwah Islamiyah, Husain Al Habsyi
5. 60 Hadis Keutamaan Ahlul Bait, Jalaluddin Suyuti

Penerbit : Al-Baqir
1. 560 Hadis Dari Manusia Suci, Fathi Guven
2. Asyura Dalam Perspektif Islam, Abdul Wahab Al-Kasyi
3. Al Husein Merajut Shara Karbala, Muhsin Labib
4. Badai Pembalasan, Muhsin Labib
5. Darah Yang Mengalahkan Pedang, Muhsin Labib
6. Dewi-Dewi Sahara, Muhsin Labib
7. Membela Para Nabi, Ja’far Subhani
8. Suksesi, M Baqir Shadr
9. Tafsir Nur Tsaqalain, Ali Umar Al-Habsyi

Penerbit : Al-Bayan
1.Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, Ibrahim Amini
2.Mengarungi Samudra Kebahagiaan, Said Ahtar Radhawi
3.Teladan Suci Kelurga Nabi, Muhammad Ali Shabban

Penerbit : As-Sajjad
1.Bersama Orang-orang yang Benar, Muh At Tijani
2.Imamah, Ayatullah Nasir Makarim Syirazi
3.Ishmah Keterpeliharaan Nabi Dari Dosa, Syaikh Ja’far Subhani
4.Jihad Akbar, Imam Khomeini
5.Kemelut Kepemimpinan, Ayatullah Muhammad Baqir Shadr
6.Kasyful Asrar Khomeini, Dr. Ibrahim Ad-Dasuki Syata
7.Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Islam, Husin Alhabsyi
8.Nabi Tersihir, Ali Umar
9.Nikah Mut’ah Ja’far, Murtadha Al Amili
10. Nikah Mut;ah Antara Halal dan Haram, Amir Muhammad Al-Quzwainy
11. Surat-Surat Revolusi, AB Shirazi

Penerbit : Basrie Press
1.Ali Bin Abi Thalib di Hadapan Kawan dan Lawan, Murtadha Muthahhari
2.Manusia Dan Takdirnya, Murtadha Muthahhari
3.Fiqh Lima Mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah

Penerbit : Pintu Ilmu
Siapa, Mengapa Ahlul Bayt, Jamia’ah Al-Ta’limat Al-Islamiyah Pakistan

Penerbit : Ulsa Press
1. Mengenal Allah, Sayyid MR Musawi Lari
2.Islam Dan Nasionalisme, Muhammad Naqawi
3.Latar Belakang Persatuan Islam, Masih Muhajeri
4.Tragedi Mekkah Dan Masa Depan Al-Haramain, Zafar Bangash
5.Abu Dzar, Ali Syari’ati
6.Aqidah Syi’ah Imamiyah, Syekh Muhammad Ridha Al Muzhaffar
7.Syahadat Bangkit Bersaksi, Ali Syari’ati

Penerbit : Gua Hira
Kepemimpinan Islam, Murtadha Muthahhari

Penerbit : Grafiti
1. Islam Syi’ah: Allamah M.H. Thabathaba’i
2. Pengalaman Terakhir Syah, William Shawcross
3. Tugas Cendikiawan Muslim, Ali Syaria’ti

Penerbit : Effar Offset
Dialog Pembahasan Kembali Antara Sunnah & Syi’ah Sulaim Al-Basyari &
Syaraduddien Al ‘Amili

Penerbit : Shalahuddin Press
1. Fatimah Citra Muslimah Sejati, Ali Syari’ati
2. Gerbang Kebangkitan, Kalim Siddiqui
3. Islam Konsep Akhlak Pergerakan, Murtadha Muthahhari
4. Panji Syahadah, Ali Syari’ati.
5. Peranan Cendekiawan Muslim, Ali Syari’ati

Penerbit : Ats-Tsaqalain
Sunnah Syi’ah dalam Dialog, Husein Al Habsyi

Penerbit : Pustaka
Kehidupan Yang Kekal, Morteza Muthahari

Penerbit : Darut Taqrib
Rujuk Sunnah Syi’ah, M Hashem

Penerbit : Al-Muntazhar
1. Fiqh Praktis Syi’ah Imam Khomeini, Araki, Gulfaigani, Khui
2. Ringkasan Logika Muslim, Hasan Abu Ammar
3. Saqifah Awal Perselisihan Umat, O Hashem
4. Tauhid: Rasionalisme Dan Pemikiran dalam Islam, Hasan Abu Ammar

Penerbit : Gramedia
Biografi Politik Imam Khomeini, Riza Sihbudi

Penerbit : Toha Putra
Keutamaan Keluarga Rasulullah, Abdullah Bin Nuh

Penerbit : Gerbang Ilmu
Tafsir Al-Amtsal (Jilid 1), Nasir Makarim Syirazi

Penerbit : Al-Jawad
1. Amalan Bulan Ramadhan Husein Al-Kaff
2. Mi’raj Ruhani [1], Imam Khomeini
3. Mi’raj Ruhani [2] Imam Khomeni
4. Mereka Bertanya Ali Menjawab, M Ridha Al-Hakimi
5. Pesan Sang Imam, Sandy Allison (penyusun)
6. Puasa dan Zakat Fitrah Imam Khomeini & Imam Ali Khamene’i

Penerbit : Jami’ah al-Ta’limat al-Islamiyah
Tuntutan Hukum Syari’at, Imam Abdul Qasim

Penerbit : Sinar Harapan
1. Iran Pasca Revolusi, Syafiq Basri
2. Perang Iran Perang Irak, Nasir Tamara
3. Revolusi Iran, Nasir Tamara

Penerbit : Mulla Shadra
1. Taman Para Malaikat, Husain Madhahiri
2. Imam Mahdi Menurut Ahlul Sunnah Wal Jama’ah, Hasan Abu Ammar

Penerbit : Duta Ilmu
1. Wasiat Imam Ali, Non Mentioned
2. Menuju Pemerintah Ideal, Non Mentioned

Penerbit : Majlis Ta’lim Amben
114 Hadis Tanaman, Al Syeikh Radhiyuddien

Penerbit : Grafikatama Jaya
Tipologi Ali Syari’ati

Penerbit : Nirmala
Menyingkap Rahasia Haji, Syeikh Jawadi Amuli

Penerbit : Hisab
Abu Thalib dalam Polemik, Abu Bakar Hasan Ahmad

Penerbit : Ananda
Tentang Sosiologi Islam, Ali Syari’ati

Penerbit : Iqra
Islam dalam Perspektif Sosiologi Agama, Ali Shari’ati

Penerbit : Fitrah
Tuhan dalam Pandangan Muslim, S Akhtar Rizvi

Penerbit : Lentera Antarnusa
Sa’di Bustan, Sa’di

Penerbit : Pesona
Membaca Ali Bersama Ali Bin Abi Thalib, Gh R Layeqi

Penerbit : Rajawali Press
Tugas Cendekiawan Muslim, Ali Shari’ati

Penerbit : Bina Ilmu
Demonstran Iran dan Jum’at Berdarah di Makkah, HM Baharun

Penerbit : Pustaka Pelita
1. Akhirnya Kutemukan Kebenaran, Muh Al Tijani Al Samawi
2. Cara Memperoleh Haji Mabrur, Husein Shahab
3. Fathimah Az-Zahra: Ummu Abiha, Taufik Abu ‘Alama
4. Pesan Terakhir Nabi, Non Mentioned

Penerbit : Pustaka
1. Etika Seksual dalam Islam, Morteza Muthahhari
2. Filsafat Shadra, Fazlur Rahman
3. Haji, Ali Syari’ati
4. Islam dan Nestapa Manusia Modern, Seyyed Hosein Nasr
5. Islam Tradisi Seyyed, Hosein Nasr
6. Manusia Masa Kini Dan Problem Sosial, Muhammad Baqir Shadr
7. Reaksi Sunni-Syi’ah, Hamid Enayat
8. Surat-Surat Politik Imam Ali, Syarif Ar Radhi
9. Sains dan Peradaban dalam Islam, Sayyed Hossein Nasr

Penerbit : Pustaka Jaya
Membina Kerukunan Muslimin, Sayyid Murthadha al-Ridlawi

Penerbit : Islamic Center Al-Huda
1. Jurnal Al Huda (1)
2. Jurnal Al Huda (2)
3. Syiah Ditolak, Syiah Dicari, O. Hashem
4. Mutiara Akhlak Nabi, Syaikh Ja’far Hadi

Penerbit : Hudan Press
1. Tafsir Surah Yasin, Husain Mazhahiri
2. Do’a-Do;a Imam Ali Zainal Abidin

Penerbit : Yayasan Safinatun Najah
1. Manakah Jalan Yang Lurus (1), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan
2. Manakah Jalan Yang Lurus (2), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan
3. Manakah Jalan Yang Lurus (3), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan
4. Manakah Shalat Yang Benar (1), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan

Penerbit : Amanah Press
Falsafah Pergerakan Islam, Murtadha Muthahhari

Penerbit : Yayasan Al-Salafiyyah
Khadijah Al-Kubra Dalam Studi Kritis Komparatif, Drs. Ali S. Karaeng Putra

Penerbit : Kelompok Studi Topika
Hud-Hud Rahmaniyyah, Dimitri Mahayana

Penerbit : Muthahhari Press/Muthahhari Papaerbacks
1. Jurnal Al Hikmah (1)
2. Jurnal Al Hikmah (2)
3. Jurnal Al Hikmah (3)
4. Jurnal Al Hikmah (4)
5. Jurnal Al Hikmah (5)
6. Jurnal Al Hikmah (6)
7. Jurnal Al Hikmah (7)
8. Jurnal Al Hikmah (Cool
9. Jurnal Al Hikmah (9)
10. Jurnal Al Hikmah (10)
11. Jurnal Al Hikmah (11)
12. Jurnal Al Hikmah (12)
13. Jurnal Al Hikmah (13)
14. Jurnal Al Hikmah (14)
15. Jurnal Al Hikmah (15)
16. Jurnal Al Hikmah (16)
17. Jurnal Al Hikmah (17)
18. Shahifah Sajjadiyyah, Jalaluddin Rakhmat (penyunting)
19. Manusia dan Takdirnya, Murtadha Muthahhari
20. Abu Dzar, Ali Syariati
21. Pemimpin Mustadha’afin, Ali Syariati

Penerbit : Serambi
1. Jantung Al-Qur’an, Syeikh Fadlullah Haeri
2. Pelita Al-Qur’an, Syeikh Fadlullah Haeri

Penerbit : Cahaya
Membangun Surga Dalam Rumah Tangga, Huzain Mazhahiri

(Non Mentioned)
1. Sekilas Pandang Tentang Pembantain di Masjid Haram, Non Mentioned
2. Jumat Berdarah Pembantaian Kimia Rakyat Halajba 1988, Non Mentioned
3. Al-Quran dalam Islam, MH Thabathabai
4. Ajaran-Ajaran Asas Islam, Behesti
5. Wacana Spiritual, Tabligh Islam Program
6. Keutamaan Membaca Juz Amma, Taufik Yahya
7. Keutamaan Membaca Surah Yasin, Waqiah, Al Mulk, Taufik Yahya
8. Keutamaan Membaca Surah Al-Isra & Al-Kahfi, Taufik Yahya
9. Bunga Rampai Keimanan, Taufik Yahya
10. Bunga Rampai Kehidupan Sosial, Taufik Yahya
11. Bunga Rampai Pendidikan, Husein Al-Habsyi
12. Hikmah-Hikmah Sholawat ,Taufik Yahya
13. Bunga Rampai Pernikahan, Taufik Yahya
14. Hikmah-Hikmah Puasa, Taufik Yahya
15. Hikmah-Hikmah Kematian, Taufik Yahya
16. Wirid Harian, Non Mentioned
17. Do’a Kumay,l Non Mentioned
18. Do’a Harian, Non Mentioned
19. Do’a Shobah, Non Mentioned
20. Do’a Jausyan Kabir, Non Mentioned
21. Keutamaan Shalat Malam Dan Do’anya, Non Mentioned
22. Do’a Nutbah, Non Mentioned
23. Do’a Abu Hamzah Atsimali, Non Mentioned
24. Do’a Hari Arafah (Imam Husain), Non Mentioned
25. Do’a Hari Arafah (Imam Sajjad), Non Mentioned
26. Do’a Tawassul, Non Mentioned
27. Do’a Untuk Ayah dan Ibu, Non Mentioned
28. Do’a Untuk Anak, Non Mentioned
29. Do’a Khatam Qur’an, Non Mentioned
30. Doa Sebelum dan Sesudah Baca Qur’an, Non Mentioned
31. Amalan Bulan Sya’ban dan Munajat Sya’baniyah, Non Mentioned

http://tumpah. blogsome. com/2005/ 05/06/awas- buku-syiah/

Catatan: Penerbit “Al Kautsar” beda dengan “Pustaka Al Kautsar”, yang terakhir ini milik Ahlussunnah !!
This entry was posted in bantahan, berita, Syi'ah and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

291 Responses to Awas!! Buku beracun di sekitar Anda

 1. alfi syahrin says:

  Saya melihat yang berdiskusi di sini hampir semua sombong-sombong (Mungkin saya juga ya…Naudzubillahi mindzalik). Merasa paling banyak ilmunya, merasa yang lain pasti salah, tidak punya ilmu.

  Kalau kita berdiskusi dengan acuan su’uzhan, maka diskusi ini tidak akan pernah berakhir.
  Tapi kalau kita berdiskusi dengan husnuzhan, maka kita akan berdiskusi dengan cara dan bahasa yang baik, karena menganggap bahwa orang lain pun ingin berbuat baik juga.

  Bahasa yang kasar hanya menunjukkan kalau si pembicara sudah putus asa meyakinkan orang lain bahwa pendapatnya benar. Padahal tidak mungkin semua manusia akan mengikuti pendapat kita. Makanya ada ayat:

  [Q.S. 109:6] Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.

  Kalau saya sih dalam berdiskusi/berdakwah mengambil acuan ayat ini:

  [Q.S. 33:21] Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

  Dan sepanjang pengetahuan saya:

  1. Rasulullah tidak pernah kasar dalam berdiskusi, beliau berdakwah dengan lemah lembut.

  2. Rasulullah tidak pernah menghina ajaran/Tuhan kaum yang tidak setuju dengannya. Karena ada ayat:

  [Q.S. 6:108] Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

  Makanya, jika Sunni memaki ajaran Syiah, sebaliknya Syiah akan memaki ajaran Sunni, dan sebaliknya juga.

  3. Rasulullah tidak pernah berperang, sebelum periode Madinah. Dan ayat-ayat tentang perang turun di periode Madinah kan?
  Artinya apa? Rasulullah membuat contoh dulu (yaitu Madinah), baru berperang. Amar ma’ruf dulu baru nahyi munkar. Karena tidak diapa-apakan pun, yang bathil pasti lenyap, syaratnya: datangkan dulu yang haq. Baca deh janji Allah ini:

  [17:81] Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. ( AL ISRAA’ (Memperjalankan di malam hari ) ayat 81).

  Kalau kita yakin akan janji Allah ini, tidak usah capek-capek melenyapkan yang bathil, datangkan saja yang haq.

  Kalau kita berdakwah melulu tanpa membuat contoh, susah berhasilnya. Lah, Muhammad aja 13 tahun di Mekkah, tidak sukses kok.
  Tapi, ketika membuat contoh sebuah tatanan yang islami di Madinah, hanya butuh waktu 10 tahun untuk menyukseskan dakwahnya.

  Lihat ketika Fathu Makkah, apa yang menyebabkan tidak terjadi pertumpahan darah?
  Karena penduduk Mekkah senang jika Rasulullah memimpin Mekkah sebagaimana halnya beliau memimpin Madinah. Orang Mekkah ingin hidup damai sejahtera (islam) seperti halnya orang Madinah.

  Apakah kita lebih hebat daripada Rasulullah?
  Buktinya apa?
  Tetap saja kan, ngomong doank tanpa bukti hanya akan melahirkan banyak musuh? Musuh yang tidak akan pernah kita menangi.

  Jadi, kalau saya sih capek mengurusi orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Mendingan, gunakan energi kita untuk membuktikan kebenaran ajaran yang kita yakini.
  Mau kita habisi semua orang kafir/yang tidak sesuai dengan ajaran kita dari muka bumi ini? Berapa lama?

  Kalau saya sekarang ditanya, saya juga bingung nih menjawabnya:
  “Kalau Islam memang din Allah, mengapa sampai hari ini masih “kalah” dengan din thaghut ?”

  Atau pertanyaannya dibalik.
  “Kalau memang yang haq itu sudah ada, kenapa yang bathil belum lenyap-lenyap juga?
  Kenapa ayat Q.S. 17:81 tadi tidak terbukti?”

  Kesimpulan pemikiran saya yang sederhana ini tentang jawaban yang mungkin:

  1. Islam itu bukan din Allah. Tapi ini tidak mungkin, saya sendiri menolak kesimpulan ini.

  2. Islam belum menjadi sesuatu yang haq, masih konsep doank, masih sebatas wacana dan obrolan atau diskusi saja.

  • Hmm… saya hargai pendapat anda, namun jangan memahami Islam dari satu sisi. Rasulullah memang lemah lembut dalam berdakwah, tapi berbeda dengan lemah lembut yg anda gambarkan. Beliau juga pernah melaknat musuhnya dan mendoakan kecelakaan atas mereka. Dlm Shahihain, Umar bin Khatthab dll meriwayatkan bahwa ketika perang Ahzab, pasukan musuh menyibukkan beliau dari Shalat Asar hingga matahari tenggelam, maka beliau mengatakan:
   شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا
   Mereka menyibukkan kita dari shalat wustha, shalat asar, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api.
   Adapun laknat yg beliau ucapkan di antaranya ialah kepada pemakan Riba, pemberi riba, penulis transaksi ribawi, dan saksi-saksinya. Sebagaimana yg diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah dlm Shahih Muslim. Beliau juga melaknat wanita-wanita yg berpakaian namun telanjang dan menyuruh umatnya melaknat mereka, sebagaimana yg disebutkan dlm shahih muslim juga.
   Dan masih banyak lagi bukti lainnya… Kalau anda mengatakan bahwa beliau tidak mengingkari kemungkaran selama di Mekkah, maka apa maksud dari perintah Allah berikut (yang merupakan ayat kedua yg turun setelah 5 ayat pertama surat al-alaq):
   يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر
   wahai orang yg berselimut, bangunlah dan berilah peringatan! agungkanlah Rabbmu, bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah berhala (al Muddatstsir). Ayat ini yg mengangkat beliau dari status Nabi menjadi Rasul, lalu memperingatkan kaumnya secara terang-terangan agar meninggalkan syirik dan mentauhidkan Allah. Bung, tahukah anda mengapa bani Israel dilaknat oleh lisan nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Dawud dan Isa bin Maryam? Coba simak firman Allah berikut:
   لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
   Mereka yg kafir dari Bani Israel telah dilaknat secara lisan oleh Dawud dan Isa bin Maryam, dan itu karena mereka selalu membangkang dan melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yg mereka lakukan. Alangkah buruknya perbuatan mereka tsb (Al Maidah: 78-79). Ath Thabrani meriwayatkan dengan sanad yg shahih dari Abu Musa Al Asy’ari ra, katanya: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:
   مجمع الزوائد (7/ 531):
   إنه من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل فيهم العامل الخطيئة فنهاه الناهي تعذيرا فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس فلما رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم { ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون } والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على أيدي المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم
   Di zaman sebelum kalian, ada sejumlah Bani Israel yg bermaksiat kemudian dilarang oleh seseorang. Namun esoknya orang tsb duduk dan makan-minum bersama si pelaku maksiat tadi seakan tidak pernah menyaksikan maksiat yg dilakukannya kemarin. Melihat perbuatan mereka itu, Allah pun mencampuradukkan hati mereka dan melaknati mereka lewat lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Itu karena mereka selalu bermaksiat dan melampaui batas. Demi dzat yg jiwaku berada di tangan-Nya. Kalian harus memerintahkan yg ma’ruf dan melarang yg munkar, serta menarik para penjahat kepada kebenaran, atau Allah akan mencampuradukkan hati kalian dan melaknati kalian sebagaimana Dia melaknat mereka”.
   Al Haitsami mengatakan: Para perawinya adalah para perawi kitab shahih.
   Kesimpulannya, tidak ada amar ma’ruf tanpa nahi munkar. Justru nahi munkar itu lebih ditekankan karena inilah yg banyak ditinggalkan kaum muslimin, sebab resikonya tidak enak. Beda dgn amar ma’ruf, relatif banyak yg melakukan karena tidak beresiko… Nabi dimusuhi di Mekkah bukan karena beliau mengajak kepada yg baik, tapi karena beliau mengingkari kemusyrikan kaumnya. Anda baca dong sejarah beliau, mengapa beliau dituduh memecah belah persatuan kaumnya? Itu tak lain karena beliau mengingkari kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid… itu yg menurut mereka (dan banyak kaum muslimin hari ini) dianggap sebagai pemecah belah persatuan.
   Bung… tujuan kita ada di muka bumi bukanlah untuk bersatu, karena sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia tidak mungkin bersatu. selalu ada pihak yg benar dan yg salah, dan keduanya akan selalu bermusuhan… Yg penting bagaimana kita menegakkan tauhid, sebab itulah tujuan kita diciptakan. Apalah artinya persatuan kalau dibangun bukan diatas tauhid? Lihat saja persatuan ala nasionalisme yg demikian rapuh… sama-sama orang Maluku bisa saling bunuh, sama-sama orang Arab di Irak saling bunuh karena yg satu syi’ah dan yg lain sunni. Yg satu mencintai para sahabat, mengagungkan istri-istri nabi dan ahli baitnya; namun yg lain mengkafirkan mereka dan mengaku hanya ahli bait (versi mereka) yg ajarannya harus diikuti… dst. Bagaimana anda akan menyatukan dua kubu yg berbeda? Kalau arus – dan + saja akan konslet jika dipertemukan, lantas bagaimana antara tauhid dan syirik hendak dipertemukan? Anda bacalah buku-buku syi’ah yg ditulis oleh pendiri ajaran mereka, di antaranya Al Kulaini dlm kitab Al Kaafinya… niscaya anda tahu bahwa syi’ah sama sekali beda dengan islam, walaupun mengaku islam. Jangan terkecoh dengan penampilan, dulu orang munafik di zaman Nabi juga sangat menawan penampilannya, sangat enak kalau bicara… simaklah firman Allah ttg mereka:
   وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
   jika kalian melihat mereka, maka penampilan mereka mengagumkan kalian, dan bila mereka bicara maka kalian pun tertarik mendengarkannya. Mereka ibarat kayu yg disandarkan, yg menyangka bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. merekalah musuh yg sesungguhnya, maka waspadailah mereka, semoga Allah membunuh mereka… bagaimana mereka bisa dipalingkan (dari kebenaran)? (al Munafikun: 4). Jadi, penampilan mereka memang mempesona dan tutur kata mereka memang indah… tapi itu bukan standar kebenaran. Mereka ibarat musuh dalam selimut dan duri dalam daging alias musang berbulu ayam… demikian pula syi’ah yg mengklaim cinta kpd Ahlul bait, anti zionis, dsb… jangan sampai semua itu menipu kita dan melalaikan sejarah hitam dan penuh darah mereka selama ini. Tapi… siapa yg mau menyadari kalau setiap ada orang memperingatkan ttg jati diri mereka segera dituduh memecah belah ummat? Cobalah anda renungkan… kalau memang penjahat kenapa tidak boleh dikatakan penjahat? dan kalau memang sesat mengapa tidak boleh dikatakan sesat? Saya tidak asal menuduh, tapi pakai dalil… Bacalah bagaimana kronologi runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad thn 656 H, supaya Anda tahu bagaimana konspirasi syi’ah dgn Kaum Mongol… itu baru satu dari sekian lembaran hitam mereka yg dianggap oleh orang-orang seperti Anda (karena husnuzhan) sebaiknya jangan diungkap… padahal sejarah akan selalu mengulangi dirinya. Adapun pertanyaan yg anda anggap membingungkan tsb, maka jawabannya adalah: In tanshurullaaha yanshurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Artinya selama kaum muslimin tidak menolong agama Allah, yg intinya adalah tauhid, maka Allah tidak akan menolong kita… sampai kapan? sampai kapan pun… bahkan boleh jadi Allah mengganti umat islam yg ada skrg dengan umat lainnya yg lebih baik… yg siap memperjuangkan agamanya (lihat: al Maidah: 54). Demikian bung… semoga bermanfaat.

 2. Abu Aqilah says:

  Bagaimana pun, ilmu anda sangat tidak pantas untuk menilai fatwa dari ulama syiah, yang memiliki kredibilitas yang tidak diragukan. Fatwa tersebut bertujuan untuk mempersatukan umat dari bahaya yang mengancam persatuan umat Islam. Bandingkan fatwa yang dikeluarkan ulama Saudi yang anda agung-agungkan, yang hanya pemecah belah umat dan penghancur budaya kemanusiaan. Tidak layak anda berbicara dalam persoalan agama, sementara ilmu anda yang baru setetes air(bahkan lebih sedikit) dibandingkan dengan ulama2 Syiah yang ilmu mereka seluas lautan, yang bercermin pada Ahlulbait suci as.
  Dalam hadis dikatakan: Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Kami (Ahlulbait) adalah pohon kenabian, tempat turunnya wahyu, tempat persinggahan para malaikat, sumber hikmah dan tambang ilmu.”

 3. Abu Aqilah says:

  Inilah kemunduran dari umat, yang terlihat di tulisan anda, yang berbicara menurut hawa nafsu, yang bisa menghalangi anda untuk mendapatkan malrifat yang hakiki. Seperti yang ditegaskan dalam al-Quran, di surat al-Jaatsiyah, ayat 23. Allah Swt berfirman:

  “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya * dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

  *Maksudnya Tuhan membiarkan orang itu sesat, karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya.

  • rindu Rasul says:

   mari kita mohon pada Allah untuk dapat ber-Islam dengan manhaj yang benar. berpedoman dengan Qur’an dan sunnah sesuai dengan pemahaman shahabat yang diridhai Allah. Ingat ahlulbait yang asli adalah ahlussunnah. bukan orang2 yang mengaku ahlul bayt dan pembela ahlul bayt padahal mencoreng kemuliaan ahlul bayt. lihatlah kebenaran telah jelas, jangan korbankan akhirat hanya dengan mengikuti hawa nafsu

 4. abu irsyad says:

  Barakallaahufiik. Maju terus akh… pantang mundur. telanjangi terang-terangan pemahaman syi’ah. semoga Allah ta’ala senatiasa melindungi antum dan dimudahkan setiap urusannya agar dakwah assunnah tegak di negeri ini.

 5. eM says:

  @Ustadz Abu Hudzaifah Al Atsary

  Masih ada aja yah Rafidhi yang di awal berkomentar “Awam” atau sejenisnya, lama-kelamaan Topeng Taiqiyyah Rafidhahnya terkuak juga hehe…

  Abu Aqilah mengatakan:
  …………
  Dalam hadis dikatakan: Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Kami (Ahlulbait) adalah pohon kenabian, tempat turunnya wahyu, tempat persinggahan para malaikat, sumber hikmah dan tambang ilmu.”
  …………

  Tidak di mana-mana, Rafidhoh ketika menukil Hadist tidak di sebutkan nama kitabnya apa, coba tolong dong Abu Aqilah menuliskan rujukkannya. Jangan malu-malu yah.

  Fatwa Ali Khamenei kok di pakai? Memang riwayah pelaknatan dan takfir yang di terdapat di dalam Kitab-kitab Syi’ah Itsna mau di kemanakan? Itu riwayah Maksumin loh 😀

  Hebat si Ali Khamenei pelaku bid’ah wliayatul faqih sudah berani-beraninya mengatakan Haram, padahal Ma’shumin tidak mengatakan demikian.

  Ali khamenei telah berdusta atas nama Ma’shumin dong?

  Nashibi juga si Ali Khamenei ini!! 😀

  =====================

  Yassir Al Habib, Rafidhi terjujur abad ini.

  Sedangkan,

  Ali Khamenei, Nashibi Penipu-Pembual abad ini.

  😀

 6. dedymurman says:

  Ana heran dengan abu aqilah tidak cukupkah dalil, fakta dan bukti-bukti sejarah yg ada sehingga begitu tertutupnya hati nurani antum terhadap cahaya kebenaran, wallahul musta’an

  Utk ustadz abu hudzaifah teruslah berjuang untuk membongkar syubhat-syubhat dan kesesatan yg dibuat oleh abu aqilah dan orang-orang yg sepertinya, smoga Allah subhaanahu wata’ala memberikan hidayahNya kpd kita semua…

 7. Abuzzaman says:

  Assalamu’alaikum.ya akhi…..
  1. Wallohi ya akhi….uhibbuka fillah….
  2. Ana baca halaman ini dari awal sampai akhir, fa inna lillahi wa inna ilaihi roji’uun sungguh bencana besar bagi kaum muslimin, banyak orang yang berkomentar dengan mengandalkan hawa nafsu dan aqal yang di liputi kebodohan……….istagfiruu Robbakum yaa ikhwaan…innahu kaana ghoffaroo…mudah2an Allah menunjukan kita semua kepada kebenaran dan menjauhkan dari segala syubhat dan tipu daya kaum yang menjual kesesatan dengan kedok islam.
  3. Syukron ya akhi, ana minta izin share tulisan antum dengan sedikit tambahan di awalnya.
  4. Ana insya’allohu ta’ala dengan segala keterbatasan ‘ilmu yng ana miliki telah terjun langsung menghadapi mereka di beberapa daerah, khususnya Jawa Barat dan Kalimantan Tengah, ana peringatkan kepada semua ikhwan agar hati-hati terhadap syubhat mereka. Biasanya ada beberapa cara yang mereka lakukan :
  -a. Mereka akan masuk dari sisi ‘aqidah jika yang di hadapinya adalah orang yang awwam dalam dien tapi punya semangat yang tinggi untuk mengetahui dan mengamalkan agamanya. Mereka akan diajak berbicara tentang ‘aqidah dan tafsiran-tafsiran secara logika. Hal ini biasanya disenangi oleh kalangagan intelektual dalam ilmu dunia karena mereka diajak memahami agama secara logis.
  -b. Jika yang dihadapinya adalah orang yang sedikit berilmu maka biasanya mereka akan membawanya kearah penafsiran terhadap ayat2 atau hadits2 tentang keutamaan ahlul bayt. Juga akan membawa kearah pemahaman sejarah pasca wafatnya Nabi shollallohu ‘alaihi wa aalihi wassallam.
  -c. Mereka juga tak akan segan memberikan bantuan materi jika orang yang diajaknya tengah berada dalam kesulitan, dengan harapan orang tersebut menjadi berutang budi dan sungkan untuk menolak jika diajak berdiskusi.
  Ana menyarankan untuk menghindari dialog dengan mereka terutama kalangan pemuda jika kita tidak cukup punya bekal, karena terkadang mereka menggunakan ayat2 dan hadits2 yang mereka pelintirkan tafsirnya.
  5. Dari hasil dialog dengan mereka, alhamdulillah ada beberapa dari mereka yang bertaubat dan kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah, sehingga dari mereka ana memperoleh keterangan2 tentang gerakan mereka di Indonesia.
  6. Terakhir, pertebal keimanan dengan terus belajar terutama tentang aqidah Ahlus Sunnah dan pelajari Sejarah Islam dari kitab2 karangan ‘ulama yang yang bermanhaj shohih.
  7. Paling akhir….(Hehe…) ‘afwan jiddan ustadz….ana jadi curhat nih….tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi semua…Amiin, syukron laka wa barokallohu fiik.
  Assalamu’alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh….

 8. Abu Aqilah says:

  Salam

  Bagaimana bisa keluar fatwa di atas? Maka untuk memahaminya, anda perlu banyak membaca buku dari referensi syiah, bagaimana mungkin anda akan memahaminya, jika membaca buku2 itu saja anda merasa alergi ? Anda bisa membaca buku yang ditulis oleh orang nasrani bahkan yahudi. buku-buku syiah anda jauhi? Bagaimana anda akan tahu kesesatan syiah bila tidak mengambil sumber dari mereka.

  • Pertanyaan: Bagaimana bisa keluar fatwa di atas?
   Jawab: Biar kitab-kitab syi’ah yg menjawab…
   عن جعفر بن محمد قال: إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له
   أصول الكافي: 2/217، بحار الأنوار: 75/423، و وسائل الشيعة : 11/460
   Dari Ja’far bin Muhammad (As Shadiq), katanya: Sembilan persepuluh dari agama (syi’ah) adalah taqiyyah. Tidak ada agama bagi orang yg tidak bertaqiyyah. (Ushulul Kaafi 2/217, Bihaarul Anwaar 75/423 dan Wasa-ilusy Syi’ah 11/460).

   Dalam riwayat lainnya, Ja’far as Shadiq mengatakan:
   اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية, فإنه لا إيمان لمن لا تقية له
   Lindungilah agama kalian dan tutupilah ia dengan taqiyyah, karena tidak ada iman bagi yang tidak bertaqiyyah (Usul Al Kaafi 2/218).

   قال ابن بابويه : (اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها بمنزلة من ترك الصلاة )
   الاعتقادات : ص114
   Ibnu Babawaih mengatakan: keyakinan kami mengenai taqiyyah adalah bahwasanya taqiyyah itu wajib. Yang Orang meninggalkan taqiyyah kedudukannya seperti meninggalkan shalat (Al I’tiqadat hal 114).

   Ini secuil jawaban dari kitab-kitab mereka yg menjadi pedoman syi’ah… yg selalu mengklaim ‘cinta kpd Ahlul bait’… Cinta yg menghantarkan mereka hingga menisbatkan akidah dan sifat munafik kpd imam-imam mereka sendiri… Apakah setelah mendapatkan riwayat-riwayat ini dlm kitab-kitab induk syi’ah, masih ada orang yg mempercayai ‘lakon’ Ali Khamenei… Hasan Nasrallah… Ahmedinejad… dan lain-lain? Lalu mengira bahwa mereka adalah pembela Islam… musuh Zionis… anti Amerika… dan bisa bersatu dengan Ahlussunnah? Alangkah tertipunya orang seperti itu.
   Setiap agama di dunia (yahudi, nasrani, hindu, budha, islam, paganis, dll) pasti memiliki titik persamaan walaupun sedikit… tapi apakah dengan begitu agama-agama tadi bisa disatukan? Demikian pula antara Islam dan Syi’ah… keduanya memiliki persamaan, tapi perbedaannya jauh lebih besar dan mendasar, yang menyebabkan keduanya tidak mungkin bersatu kecuali bila salah satu meninggalkan agamanya dan beralih ke agama yg lain. Fahamilah ini… Mereka (syi’ah) tidak mempropagandakan hal tsb di negeri mereka sendiri (Iran)… mereka tidak berusaha mendekati Ahlussunnah apalagi menghargainya… Mereka hanya bersikap demikian ketika berada di wilayah Ahlussunnah.. atau di depan Ahlussunnah. Itulah kemunafikan sejati yg dinamakan ‘taqiyyah’ tsb. Makar… penipuan… khianat… dendam kesumat… semuanya dibungkus dengan rapi sekarang… tapi suatu saat akan ditumpahkan kepada Ahlussunnah yg menurut mereka (sebagaimana yg mereka riwayatkan dari -lagi-lagi- Ja’far As Shadiq):
   إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه
   Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan makhluk yg lebih najis daripada anjing; sedangkan mereka yg memusuhi kita (ahli bait) lebih najis dari anjing (Al Majlisi dlm Biharul Anwar Jilid 73 hal 72).
   Ucapan ini pun tak lepas dari taqiyyah, karenanya, mereka menamakan ahlussunnah dgn istilah (Nashibi) atau orang yg memusuhi ahli bait.

 9. Abu Aqilah says:

  Salam
  untuk memahami persoalan bagaimana keluar fatwa di atas, anda harus memahami istilah ijtihad dalam referensi syiah. Penjelasan mengenai ijtihad dalam syiah adalah upaya menggali hukum berdasarkan sumber-sumbernya (yang mencakup al-Quran, hadis, ijma dan akal). ijatihad berkembang setelah masa gaib dari Imam Mahdi as, yakni proses penentuan hukum dilakukan oleh seorang mujtahid yang masih hidup seperti Imam Ali Khamenei dan ulama2 lain. Tidak dibenarkan kita bertaklid kepada ulama yang telah meninggal, selain atas izin seorang mujtahid yang masih hidup. Disebabkan terdapat fatwa-fatwa kondisional yang diperlukan oleh seorang mukallid.

 10. Adik Mahfum Mulia says:

  Assalamualaikum Wrt..Wbr..Sejahtera hanya dari Allah Swt

  Pertahankan bung Al Atsary…semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada yang belum dapat hidayah-Nya..apakah saya boleh bertanya..

  1. Apakah ada doa supaya kesesatan agama seperti bid’ah, sekte2 sesat (tanpa menspesifikan) dapat dihindari?? karena hanya Allah SWT-lah yang mengetahui siapa yang membawa obor kesesatan atau obor penerangan..biar Allah SWT yang menunjuki saya, mereka, kita, agar mendapat kebahagiaan di akhirnya..Ya Allah Swt hanya engkaulah yang Maha Tahu tunjukilah jalan benarMu, jalan yang Kau ridhoi..kumpulkanlah kami nanti di padang mahsyarMu dengan golongan Muhammad SAW yang memberikan syafaat kepada kami..Amin
  2. Saya pernah baca tentang Abdullah bin Saba ?? Siapa dia ??
  3. Lalu saya pernah baca juga..Tentang apakah dalam bershalawat diharamkan para ahli sunnah untuk mengucapkan saidina ?? seperti Allahhuma Shalli Alla Saidina Muhammad atau Allahhuma Shalli alla Muhammad..

  Saat ini sekian dahulu..
  Untuk Jawabannya Terima Kasih..jgn sesatkan saya (saya percaya tidak)..saya hanya berlindung kepada Allah Swt..
  Assamualaikum Wr.Wb..

  • Adik Mahfum Mulia says:

   Maaf..Assalamualaikum Wrt, Wbr..(daripada saya berdosa)

  • Wa’alaikumussalaam warahmatullah wabarakaatuh…
   Jazakallaah atas komentar dan dukungannya. Salah satu doa yg bisa dibaca ialah yg berbunyi:
   اللهم أحيني على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن
   Allaahumma ahyini ‘ala sunnati nabiyyika Muhammadin (shallallaahu ‘alaihi wasallam), watawaffani ‘ala millatihi, wa-‘a-idzni min mudhillaatil fitan (HR. Al Baihaqi)
   Ya Allah, hidupkanlah aku di atas sunnah Nabi-Mu, Muhammad; wafatkanlah aku di atas millah (ajaran)-nya, dan lindungilah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan.
   Hadits ini konon diucapkan Nabi di atas bukit Shafa, dan diriwayatkan oleh perawi-perawi yg tsiqah (dapat dipercaya).

   adapun Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi yg berasal dari Yaman. [sampai hari ini pun di Yaman masih ada sejumlah orang Yahudi]. Ia pura-pura masuk Islam untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Perannya dalam menciptakan aliran syi’ah sangat mirip dengan peran Paulus dalam menciptakan ajaran Trinitas dalam agama Nasrani… karena keduanya memang sama-sama Yahudi. Karenanya, jika kita teliti dengan obyektif, kita akan mendapatkan banyak kemiripan antara ajaran Yahudi dengan Syi’ah, bahkan ada sebuah thesis magister dalam dua jilid yg khusus mengumpulkan titik-titik persamaan antara ajaran yahudi dengan syi’ah. Intinya, Abdullah bin Saba’ adalah bapak pendiri ajaran syi’ah yang konon ketika ditangkap dan dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan bahwa Tuhannya adalah Ali, sehingga Ali pun membakarnya sebagai hukuman atas ucapannya yg kufur tsb.

   tentang ucapan saidina dlm shalawat ada perinciannya. Kalau shalawat dalam shalat maka tanpa menggunakan lafazh sayyidina, karena tidak ada satu hadits sahih pun yang menganjurkan demikian, dan pendapat inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dll. Namun jika salawat itu kita ucapkan di luar shalat, maka tidak mengapa kita tambahi sayyidina, karena bacaan di dalam shalat sifatnya baku, beda dengan yang di luar shalat. wallaahu a’lam.

   • Adik Mahfum Mulia says:

    Alhamdullilah..terima kasih..sdikit bnyaknya dpt trcerahkan..

    sy mmliki sdkt prtnyaan lg..bnarkah krnya bhwa kaum2 ssat dunia (dr kalangan islam kristen yahudi dsb) dsokong dunia barat..baik dri segi pembiayaan berupa materi..teknologi..brainwash ideologi dsb ??

    Terima Kasih..

    • Itu sangat benar…. terutama Inggris yg sangat setia melindungi orang-orang sesat spt Salman Rusydie, Yasir Al Habib, Muhammad At Tijani, Hasan Syahhatah (yg tiga terakhir dari Syi’ah ekstrim yg mengkafirkan para sahabat Nabi dan ummul mukminin Aisyah), Muhammad Al Mis’ari (Takfiri), dll

 11. Abu Aqilah says:

  Memang anda buta terhadap referensi syiah. Sejak dulu kaum syiah bukanlah sebagai pembenci sahabat. Bahkan mencintai sahabat yang memang setia terhadap ajaran Rasul setelah beliau saw wafat.Maka, baca buku, dari refensi syiah yang berjudul; keadilan sahabat, ikhtilaf sunnah-syiah, dialog sunnah-syiah dll.

  Adapun ucapan-ucapan anda dan tulisan2 anda sudah layak memang anda pun yang menfitnah syiah, layaknya seperti kaum wahabi dan nashibi (pembenci AB).

 12. Abu Aqilah says:

  Tidak fair kalau dialog ini diteruskan, karena komentar2 kami yang sekiranya memojokkan anda itu dihapus.

 13. andy says:

  Assalammualaikum warahmatullah ya akhi….. Makasih atas peringatan mengenai buku2 “beracun”
  Ana setuju kalau lebih banyak rekomendasi2 mengenai buku2 ahlussunah wal jamaah, kebetulan ana pernah baca road to Allah karya jalaludin rahmat…. sungguh buku yang tidak ilmiyah yang dipenuhi pendapat2 pribadi yang dipengaruhi hawa nafsu, buku tersebut penuh dengan shubhat2, sehingga orang yang berakidah lemah akan mudah terpengaruh atas tulisan tersebut
  sejak saat itu penerbit mizan ana black list
  salam kenal ya akhi…..

  • Wa’alaikumussalaam warahmatullah wabarakaatuh… Alhamdulillah, ana juga punya buku tersebut… benar-benar sarat dengan tasawuf dan tasyayyu’. Waspadai semua buku terbitan Mizan yg bicara ttg agama, termasuk penerbit2 underbow-nya spt kaifa, dll. Salam kenal juga ya akhi…

 14. Abu Aqilah says:

  Dari hasil pertemuan dengan anda dan hasil dari jawaban dan tulisan yang anda buat, inilah sebenarnya kesimpulan saya terhadap anda, anda seorang yang aneh di mata saya dgn kesimpulan:

  1. Anda telah mengkafirkan mazhab syiah, sementara di kalangan ulama maupun MUI tidak ada yang menfatwakan bahwa syiah itu kafir. Bahkan Syekh al-Azhar juga menfatwakan bahwa syiah termasuk dari mazhab Islam.

  2. Anda ngaku-ngakunya sebagai pengikut dari mazhab salafi, namun bermazhab apa tidak jelas. Sementara Ahlussunnah dari kalangan Alawiyin hanya mengakui mazhab mereka itu ada empat. Jadi anda bukan tergolong dari mereka.

  3. Di saat anda sebagai pembela kaum Wahabi dan pemerintah Saudi. Saya juga menyimpulkan anda
  pengikut mazhab Wahabi. Bila benar, kaum wahabi banyak tidak diterima juga diterima di kalangan Ahlussunnah. Bahkan dari kalangan NU, juga sangat menentang keberadaan dan akidah kaum Wahabi.

  4. Di saat anda jadi pembela kaum Wahabi, anda juga pembela hadis-hadis dari kalangan Ahlussunnah, tanpa harus mengkritisi hadis-hadis tersebut. Yang kita ketahui, akidah Ahlussunnah berbeda dengan kaum Wahabi, begitu pula hadis-hadis yang mereka riwayatkan.

  5. Anda menggunakan hadis-hadis syiah untuk menyalahkan pendapat mereka, misalnya tentang tahrif dalam al-Quran, padahal Jumhur ulama Syiah tidak mengatakan demikian. Tanpa menyeleksi terlebih dahulu bahwa hadis-hadis tersebut adalah dhaif. Sebaliknya, anda sendiri menutup mata atas atas hadis-hadis tahrif yang ada di kitab-kitab sunni yang jelas-jelas ada di kitab yang paling shaheh setelah al-Quran.

  6. Anda menafikan perjuangan dari Hizbullah, yang telah berjuang membela Islam, yang diakui sendiri oleh ulama-ulama Siria dan Mesir bahkan di seluruh pelosok dunia. Kami tanyakan kepada anda: Apa yang telah anda perbuat untuk Islam?

  7. Anda mengomentari isi fatwa Pemimpin Revolusi Islam Iran, yang hari ini hanya menegaskan atas persatuan Islam. Sebelummnya, bertahun-tahun bangsa Iran pun telah melaksanakan tujuan yang terpuji ini dengan digelarnya beberapa konferensi Persatuan Islam, persatuan antar Mazhab Islam, danya perwakilan orang-orang sunni di Parlemen dan tidak ada bentrokan dengan kaum sunni sejak dulu atau Iran tidak pernah menyerang negara sunni atau kaum sunni (hanya saja karena fitnah) dsbnya. Namun anda langsung bersuuzhan atas semua itu, dengan mengatakan itu hanya permainan politik skr ini (kami tegaskan bahwa Syiah tidak membenci sahabat, hanya mengkritisi sejarah mereka).

  8. Anda menganggap pendapat andalah yang benar, telah datang beberapa komentar juga menyalahkan tulisan anda. Namun anda tidak menerima dan mengklaim bahwa yang tidak setuju dengan tulisan anda hanya kaum syiah. Padahal yang mengomentari belum tentu mereka syiah. Tapi, jangan-jangan anda juga menuduh mereka sebagai syiah.

  9. Coba anda tanyakan pada ulama-ulama Ahlussunnah yang lain, apakah setuju dengan tulisan anda ini? Jadi tulisan anda ini tidak mewakili dari kaum Ahlussunnah. Bahkan, dari kalangan Ahlusunnah sendiri akan mengecam dan mencaci maki tulisan anda. Jadi, tulisan anda ini hanya mewakili pendapat pribadi yang ditulis dengan tinta kebencian dan kertas hawa nafsu.

  10. Anda menulis berbagai makalah di atas, yang jelas-jelas tidak memiliki sumber-sumber yang otentik, bahkan mengambil sumber dari video2, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

  Dsbnya….
  Kami sarankan: Belajarlah menulis dan beragumentasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

  • Kebenaran tidak dinilai dengan komentar, tidak pula dengan apa yg anda namakan ‘Ahlussunnah’ versi anda itu (yg kelihatannya mengarah kepada NU dan haba-ib), yg menurut anda banyak mencaci maki tulisan saya… biasa bung, itu cara lama yg sering dipakai orang yg tidak senang dengan dakwah yg anda namakan ‘wahhabi’ itu… sekedar informasi saja, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yg dianggap sebagai pendiri wahhabiyah, dan sangat dimusuhi oleh syi’ah itu, memiliki empat orang anak laki-laki yg tiga di antaranya bernama: Hasan, Husein, dan Ali dan beliau kun-yahnya Abu Ali. Adapun puterinya konon ada enam, yang salah satunya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdil Wahhab, salah seorang wanita ‘alim dan da’i terkenal… (lihat: Ulama’ Najd min Khilaali Tsamaniyati Qurun, oleh Abdurrahman Al Bassam). Jadi, Ahlussunnah atau bahkan wahhabi itu sama sekali tidak membenci tokoh2 ahlul bait, karena sesungguhnya mereka juga tokoh2 ahlussunnah.
   Masalah hadits-hadits yg anda anggap tahrif sudah saya jelaskan, dan itu SAMA SEKALI TIDAK MASUK DALAM KATEGORI TAHRIF, tapi merupakan masalah nasikh dan mansukh yg tidak diketahui oleh sebagian sahabat.
   Saya mengkafirkan mazhab syi’ah itsna ‘asyariah karena konsekuensi dari akidah syi’ah adalah kekafiran… dan itu sudah banyak yg membahas, bukan cuma saya (lihat: hakekat.com – syiahindonesia – gensyiah dll).
   Saya sudah bilang bahwa madzhab saya adalah dalil… siapa yg paling kuat dalilnya, maka itulah yg saya ikuti… tanpa harus terikat dengan pendapat satu imam yg tidak ma’shum… meskipun saya lebih banyak belajar madzhab Hambali dan syafi’i dari pada madzhab lainnya.
   Anda sering menggunakan istilah Wahhabi dan Ahlussunnah, coba anda definisikan siapa itu wahhabi dan siapa itu ahlussunnah berdasarkan bukti-buktinya !
   Syi’ah tidak membenci sahabat? Itu kan kata anda yg selalu bertaqiyyah… Ahmedinejad saja mengkafirkan Thalhah dan Zubeir secara terang-terangan (baca di sini), lalu Hasan Nasrallaat menghina Abu Sufyan radhiyallahu ‘anhu , belum lagi si Yasir (khasir) al habib (al khabits) yg menghina dan mengkafirkan Aisyah dan sahabat-sahabat terkemuka… dan beritanya sangat terkenal. dan masih banyak lagi lainnya… baik berupa statemen dari tokoh2 syi’ah, maupun dalam buku-buku induk syi’ah…
   Udah lah bung… kita kan sudah bermubahalah (meski anda tidak menanggapi)… kita tunggu saja hasilnya dalam setahun ini.

 15. puat133 says:

  Bagus akh. Bermanfaat sekali.

 16. Abu Aqilah says:

  Syiah tidak mengkafirkan semua sahabat Nabi saw seperti kaum Khawarij. Tetapi Syiah tidak juga memaksumkan para sahabat seperti Ahlussunah. Syiah mengambil jalan tengah; melihat sahabat dengan kritis.

  Tolong anda komentari fakta ini sejujur-jujurnya.
  Semuanya kami dapatkan di dalam kitab Ahlussunnah.

  Al-Quran menilai sahabat Nabi saw sebagaimana kesimpulan berikut:
  Melarang kita untuk menyamakan semua sahabat Nabi saw pada tingkat yang sama. Al-Quran menegaskan:
  “Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tingi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Hadid ayat 10)

  Artinya, tidak boleh kita menyamakan sahabat yang masuk Islam sebelum al-Fath seperti Imam Ali dengan sahabat yang masuk Islam sesudah kemenangan Mekkah seperti Muawiyah.

  ”Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk[dengan pahala yang besar.” (an-Nisa’ ayat 95)

  Sebuah surat turun khusus untuk membongkar dan mengecam para sahabat Nabi saw, yakni surat al-Taubah. Ibnu Abbas menyebutnya dengan al-Al-Fadhihah (artinya membongkar kesalahan atau keburukan), karena “tidak henti-hentinya turun wa minhum: sehingga kami mengira tidak ada di antara kami yang tidak disebut di dalamnya.”
  Ibnu Umar menyebut surat ini al-Muqasyqisyah-yang menyapu habis. “Di zaman Nabi saw, suaat al-Baraah ini kami sebut surat al-Mu’abbirah-yang mengungkapkan, karena surat ini membeberkan rahasia orang banyak,” kata Muhammad bin Ishaq. Ibn ‘Umayr menyebutnya al-Munaqqirah, yang membongkar kesalahan (al-Suyuthi, Tafsir al-Durr al-Mantsur 119-121).

  Seorang demi seorang sahabat Nabi saw dikecam al-Quran karena kesalahannya. Ada yang keberatan ikut berperang bersama Nabi saw (at-Taubah 38), ada yang berdalih takut tergoda perempuan Romawi yang cantik dan jatuh pada fitnah (at-Taubah ayat 49). Ada yang keberatan karena jarak yang terlalu jauh (at-Taubah 42). Ada yang mencela Nabi saw dalam pembagian zakat (at-Taubah ayat 58) dan mereka yang tidak mau berjihad dengan berbagai alasan yang dibuat-buat.

  Dikisahkah dalam al-Quran dalam perang Uhud:

  “(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Ali Imran, ayat 153).

  Hanya sekelompok kecil, yaitu sekita 14 orang saja yang masih tetap tinggal bersama Nabi saw. Pembawa panji mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama yang memegang bendera kaum muslimin adalah Mush’ab bin Umair. Namun, setelah gugur sebagai syahid, Ali lah yang kemudian menggantikannya dan tetap menyandangnya sampai saat peperanga berakhir. (tarikh Ibnu Atsir dan lainnya).
  Sekelompok dari kaum muslim, termasuk di dalamnya, Utsman bin Affan dan lainnya, telah lari dari medan perang dan tinggal di desa Ahwa selama tiga hari. Kemudian, ketika mereka menghadap Nabi saw setelah itu, beliau saw bersabda, “Sungguh kalian telah berbuat keterlaluan.”

  Surat al-Jumuah ayat 11, menceritakan banyaknya para sahabat yang meninggalkan Rasulullah saw ketika berkhotbah Jumat, karena ada yang berjualan di luar masjid.
  “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.”
  Menurut Jabir, semuanya pergi “kecuali dua belas orang lelaki saja” (Shahih al-Bukhari hadis ke-1953; Muslim 6:150).

  Diriwayatkan oleh al-Musayyab bahwa dia bertemu dengan Al-Barra bin Azib dan berkata kepadanya: Semoga engkau hidup sejahtera. Engkau beruntung karena menjadi sahabat Nabi saw dan berbaiat kepadanya di bawah pohon (al-Hudaibiyah). Mengenai hal ini al-Barra berkata: Wahai keponakannku, engkau tidak tahu bahwa kami telah mengubah-ubah agama sepeninggalnya (Shahih Bukhari 5:488)

  Nabi saw bersabda, “Aku adalah pendahulu kalian di telaga al-Kautsar. Barang siapa yang melewatinya, ia akan minum dari telaga itu. Kemudian akan datang kepadaku orang-orang yang aku kenal dan mereka mengenaliku. Tetapi sebuah penghalang akan diletakkan diantara aku dan mereka. Aku akan berkata, “Mereka adalah sahabat-sahabatku.” Kemudian dikatakan kepadaku: ‘Engkau tidak tahu mereka telah mengubah-ubah agama sepeninggalmu. Aku berkata: “Jauhkanlah, jauhkanlah orang-orang yang berpaling dari agamanya sesudahku.” (Shahih Bukhari 8:585).

  Masih dalam Shahih Bukhari, diriwayatkan ketika Rasulullah saw mengatakan, “Tuhanku, mereka itu sahabat-sahabatku,” dikatakan kepada beliau: ‘Kamu tidak tahu bahwa mereka tidak henti-hentinya murtad meninggalkan agama mereka- lam yazâlu murtaddìn âlâ a’qâbihim (Shahih Bukhari, Kitab al-Riqaq, hadis ke 6161, Muslim 17:94).
  “Sepeninggalmu, mereka murtad dari agama semurtad-murtadnya. Tidak selamat kecuali sekelompok kecil saja.” (Shahih Bukhari, Kitab al-Riqaq 6215).

  • Koreksi: Khawarij tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi mereka mengkafirkan sahabat selain yg tiga tadi karena ridha dengan bertahkim kepada manusia. Adapun syi’ah memang tidak mengkafirkan ‘semua’ sahabat, karena mereka mengecualikan segelintir orang dari 100 ribu lebih sahabat yang ikut haji wada’… (ga usah berkelit lah…). Mereka yg dikecualikan tadi ialah: Khadijah, Ali, Hasan, Husein, Fatimah, Ammar bin Yasir, Miqdad ibnul Aswad dan Abu Dzar. Adapun yg lainnya…???
   Ahlussunnah tidak mema’shumkan sahabat sama sekali… itu hanya klaim anda yg asbun. Buktikan dengan dalil kalau ahlussunnah berkata demikian.
   Adapun tanggapan saya terhadap syubhat2 anda adl sbb:
   Ahlussunnah meyakini bahwa para sahabat berbeda2 keutamaannya, mulai dari khulafa’ur rasyidin, al’asyrah al mubasysyaruuna bil jannah, ahli badar, ahli bai’atur ridhwan, baqiyyatul muhajirin, baqiyyatul anshar, dst… salah satu dalilnya adalah ayat di atas, di samping banyak hadits lainnya. Ahlussunnah juga meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib jauuuuh lebih afdhal daripada Mu’awiyah radhiyallaahu ‘anhum, bahkan meyakini bahwa Ali-lah yg lebih dekat kepada kebenaran.
   Adapun klaim anda bahwa sebuah surat (at Taubah) turun untuk membongkar dan mengecam sahabat Nabi… maka kalaupun klaim ini benar, siapakah yg mengecam di sini? Bukankah Allah sendiri… lantas apakah kecaman Allah boleh disetarakan dengan kecaman syi’ah? SIAPA ALLAH DAN SIAPA SYI’AH !?!
   ITU JAWABAN SAYA SECARA UMUM… SEKARANG TAFSHILNYA:
   1. Yang dimaksud al faadhihah, al muqasyqisyah, al mu’abbirah, dsb itu ialah karena surat At Taubah membongkar apa yg selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya ketika membahas nama-nama surat at Taubah. Jadi, yg dimaksud oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dll adalah kaum munafikin. Akan tetapi karena demikian sensitifnya hati seorang mukmin -lebih-lebih para sahabat- maka mereka senantiasa khawatir jika setitik dosa yg tersembunyi dalam hati mereka diungkap oleh ayat al Qur’an… itulah tanda hati yg hidup. selalu takut dan merasa diawasi oleh Allah. Karenanya, para sahabat selalu mengkhawatirkan jika dalam diri mereka masih terdapat sifat nifak. nifak yg mereka khawatirkan ialah nifak ashghar, yaitu adanya perbedaan antara apa yg dilahirkan dan apa yg disembunyikan dalam hati.

   2. Surat At Taubah turun ketika perang Tabuk dan setelahnya, jadi yang dikecam dalam ayat ke 38 adalah orang-orang yang tidak mau berangkat ke Tabuk karena cinta dunia. Baiklah… sekarang siapakah yg tidak ikut Perang Tabuk? Jawabannya adalah:
   1-Ali bin Abi Thalib
   2-Ka’ab bin Malik
   3-Hilal bin Umayyah
   4-Murarah bin Rabie’
   5-Kaum wanita
   6-Anak-anak
   7-Kaum munafikin.
   Pertanyaannya sekarang: Mengapa Ali bin Abi Thalib tidak ikut? Karena Nabi menugaskannya sebagai pengganti beliau di kota Madinah, dan mengatakan: Tidakkah engkau rela jika kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, Hanya saja tidak ada nabi sepeninggalku? (HR. Ahmad no 1490 dll dan hadits ini shahih). Adapun orang nomor 2-3-4 maka dosa mereka yg tidak ikut berangkat ke Tabuk telah diampuni berdasarkan nash Al Qur’an sendiri, yang juga berada di surat At Taubah, yaitu firman-Nya yg berbunyi:
   لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
   Allah telah mengampuni Nabi, kaum Muhajirin, dan Anshar yang mengikutinya dalam saat-saat sulit (perang Tabuk) setelah ada hati sebagian dari mereka yang hampir tergelincir. Kemudian Allah menerima taubat (mengampuni) mereka dan sesungguhnya Allah amat pengasih dan penyayang terhadap mereka. (Allah juga mengampuni) tiga orang yang tidak ikut berangkat, sehingga ketiganya merasa bumi telah sempit untuk mereka (padahal bumi itu luas), mereka juga merasa kecil hati dan yakin bahwa tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali kepada-Nya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi penyayang (at Taubah: 117-118). Jadi, jelaslah bahwa baik Ali maupun ketiga orang lainnya tidak masuk dalam kecaman ayat 38. yg tersisa adalah kaum wanita, anak-anak dan orang-orang munafik yg tidak ikut berperang dgn 1001 alasan yg dibuat-buat. Adapun kaum wanita dan anak2, maka karena jihad memang bukan kewajiban mereka. Jadi yg tersisa hanyalah kaum munafikin, dan mereka lah yg dimaksud oleh ayat 38 tadi, karena memang surat ini membongkar jati diri mereka sebagaimana yg dikatakan oleh Al Qurthubi dll. Dan jawaban ini juga mencakup kesalah fahaman anda dalam memahami ayat ke 42, 49, dan 58 karena ketiga ayat ini juga turun berkenaan dengan orang-orang munafik, sebagaimana yg dijelaskan oleh para mufassirin, di antaranya Ibnu katsir dan Al Qurthubi.

   3. Adapun larinya para sahabat dalam perang Uhud -yg diantaranya adalah Utsman bin Affan-, maka ayat yg anda nukil di atas (Ali Imran: 153) adalah satu rangkaian dengan ayat sebelumnya yg berbunyi:
   وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
   Allah telah menepati janji-Nya atas Kalian ketika kalian membunuh mereka dengan seizin-Nya. Sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu (yakni perintah Nabi kepada para pemanah agar tidak meninggalkan tempat), dan kalian berbuat maksiat setelah Allah menampakkan apa yang kalian senangi (yakni ghanimah). Di antara kalian ada yg menghendaki dunia, dan ada pula yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, DAN ALLAH TELAH MEMA’AFKAN KALIAN dan adalah Allah itu sangat besar karunianya atas orang yg beriman (Ali Imran: 152).
   Jadi, kalau pun itu suatu kesalahan, toh Allah telah mengampuni dosa mereka… lantas mengapa Anda dan syi’ah Anda masih ‘ngamuk-ngamuk’ dan mengecam mereka sampai hari ini…??

   4. Terkait dengan surat Al Jumu’ah ayat 11, memang benar bahwa banyak dari para sahabat yg meninggalkan Rasulullah ketika khutbah Jum’at karena menyambut datangnya kafilah dagang… dan hanya tersisa 12 orang. Tahukah Anda siapa di antara 12 orang tsb? Di antaranya adalah ABU BAKAR DAN UMAR !! sebagaimana yg diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam musnadnya dan dinukil oleh Ibnu katsir dalam tafsirnya. Lebih dari itu, meskipun tindakan mereka itu tidak pantas, akan tetapi mereka melakukannya karena saat itu khutbah Jum’at dilakukan setelah shalat Jum’at sebagaimana shalat ‘Ied, dan mereka mengira bahwa tidak mendengarkan khutbah adalah tidak mengapa hukumnya karena toh mereka sudah shalat. Akan tetapi turunlah ayat yg menegur mereka tadi, yg menjelaskan bahwa mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib. Demikian penjelasan Imam Qurthubi dalam Tafsirnya. Jadi, kesalahan mereka itu bukan berangkat dari kesengajaan meninggalkan kewajiban, tapi karena mereka belum tahu hukumnya. Buktinya, setelah turun ayat ini, tidak ada seorang sahabat pun yang meninggalkan mesjid saat khutbah karena mimisan atau berhadats, kecuali setelah minta izin kepada Nabi dan nabi memberi isyarat kepadanya. Sebagaimana yg dijelaskan oleh Imam Qurthubi dlm tafsirnya.

   5. Perkataan Al Bara’ bin Azib setelah ana rujuk ke sumber aslinya, ternyata teksnya sbb:
   صحيح البخاري (4/ 1529):
   عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه و سلم وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده
   Dari Ala’ bin Al Musayyib, dari ayahnya, katanya: Aku bertemu dengan Al Bara’ bin Azib ra, maka kataku: Alangkah beruntungnya engkau.. engkau sempat menjadi sahabat Nabi, dan membai’atnya di bawah pohon. Maka Al Bara’ mengatakan: Wahai putera saudaraku, engkau tidak tahu apa yg kami perbuat sepeninggalnya.
   Ana heran, dari mana anda bisa menafsirkan kata-kata: “Maa ahdatsna ba’dahu” tadi dengan “Kami telah mengubah-ubah agama sepeninggalnya” ??? Padahal kata ihdats dalam bahasa Arab artinya melakukan sesuatu yg baru, yang belum terjadi sebelumnya. Karena itu, jika anda merujuk ke syarah Imam Badruddien Al Aini terhadap hadits ini, beliau mengatakan:
   قوله: إنك لا تدري ما أحدثنا بعده أي بعد النبي قال ذلك إما هضما لنفسه وتواضعا وإما نظرا إلى ما وقع من الفتن بينهم
   Ucapan (Engkau tidak tahu apa yg kami lakukan sepeninggal beliau), yakni sepeninggal Nabi. Al Bara’ mengatakan demikian tak lain karena sikap tawadhu’ dan rendah diri, atau karena melihat berbagai fitnah yang terjadi di antara para sahabat. (Umdatul Qaari 26/19). Bahkan Imam Bukhari yg meriwayatkan hadits ini saja menempatkannya dalam bab: Ghazwatul Hudaibiyyah (perang Hudaibiyah), artinya tidak ada sangkut pautnya dengan mengubah-ubah agama seperti yg anda tuduhkan itu. Sadarlah !!

   6. Adapun hadits-hadits sisanya yang terkesan mengabarkan bahwa banyak dari para sahabat yg murtad sepeninggal Nabi, maka jawabannya ialah sbb:
   A. Perlu anda ketahui bahwa istilah sahabat (sohib) memiliki beberapa makna, sesuai dengan konteksnya. Di antaranya adalah: pemilik, teman, sahabat, orang yg menyertai, orang yg semadzhab, dll.
   B. Lantas siapakah yg dimaksud dengan ‘mereka adalah sahabat-sahabatku’ dlm hadits di atas? Jawabannya: yang dimaksud jelas bukan sahabat Nabi secara terminologi, sebab definisi sahabat -sebagaimana yg disebutkan Ibnu Hajar dalam Al Ishabah- adalah:
   من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته الردة على الأصح
   Orang yg bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya, dan mati tetap dalam keadaan beriman, meskipun diselingi dengan murtad menurut pendapat yg paling shahih.
   Artinya, setiap orang yg awalnya beriman kepada Nabi lalu murtad dan mati dalam keadaan murtad, dia tidak masuk dalam pengertian sahabat menurut Ahlussunnah, meskipun secara bahasa bisa saja dikatakan sahabat karena sempat menyertai nabi. Jadi, yg dimaksud hadits tersebut ada beberapa kemungkinan:
   pertama: Mereka adalah orang-orang Badui yg murtad di masa Abu Bakar, yg kemudian diperangi oleh Abu Bakar hingga sebagiannya kembali lagi ke pangkuan Islam. Pendapat ini didukung oleh Qabieshah, yg tak lain adalah perawi hadits itu sendiri, dan seseorang lebih faham akan apa yg diriwayatkannya dari pada orang lain bukan?
   Anehnya, yg terkenal bersikukuh untuk memerangi orang-orang Murtad justru Abu Bakar (bukan Ali), bahkan Ali berada dalam pasukan yg dikerahkan oleh Abu Bakar untuk memerangi kaum murtaddien… Kalau lah Abu Bakar itu dianggap kafir oleh Syi’ah, berarti Ali berperang di pihak siapa? Dan siapakah musuhnya? Masa’ dia mau berperang di pihak orang ‘murtad’ untuk memerangi orang murtad juga?? Cobalah Anda renungkan bung…
   Kedua: Mereka adalah orang-orang yg murtad dari umat beliau secara umum, baik yg sempat bertemu dengan beliau maupun yg datang kemudian. Dengan demikian, arti dari kata ashaabi disini ialah orang-orang yg semadzhab dengan kami, artinya sama-sama muslim tadinya, lalu murtad. Ini persis seperti penggunaan istilah ‘ashaabuna’ yg sering diucapkan para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengatakan: “Qoola Ashaabuna…” yg artinya: “para ulama yg semadzhab dengan kami berkata… ” dan tidak harus berarti bahwa para ulama itu benar-benar menjadi ‘sahabat’ dari yg mengatakan, tapi yg penting mereka satu madzhab, meskipun hidup dalam kurun masa yg jauh berbeda dan tidak pernah bertemu satu sama lain. Karenanya, Nabi bisa mengenali mereka lewat tanda yg dimiliki orang beriman secara umum, yaitu ghurrah (warna putih di dahi, seperti yg terdapat pada dahi kuda)… akan tetapi kemudian Allah menghapus ghurrah tsb setelah menjelaskan bahwa mereka telah mengubah-ubah agama sepeninggal beliau. Demikian penjelasan para ulama Ahlussunnah thd hadits ini.
   C. Kalau pun saya mengikuti cara berdalil anda, dan menganggap memang benar ada ‘sahabat nabi’ yg ‘murtad’ sepeninggal beliau sebagaimana keyakinan kaum syi’ah; maka bisakah Anda menyebutkan dengan jelas siapa saja nama mereka? dan tentunya lengkap dengan dalil dan buktinya…?? Saya tunggu bung !

   • Tommi says:

    Assalamu’alaikum.

    Teruskan ustadz Hudzaifah. Hujjah antum memang benar2 mantap, didukung dengan fakta dan data yg akurat. Saya berasumsi antum banyak melahap buku2 mengenai tarikh, he he he…afwan.

    @abu aqilah,

    Sudahlah akhi, antum sudah kalah set dari sejak jauh2 hari kemarin, dan skrg antum masih mau meneruskan debat ini. Memang benar ya, di berbagai blog ahlussunnah, saya melihat banyak kawan2 syi’ah yg demen jidal tp komennya ga terarah dan ga terfokus pada topik. Hujjahnya pun penuh syubhat dan hanya berisi pelintiran2 dari ayat2 Qur’an maupun teks hadits yg diplesetkan maknanya sesuai nafsu mereka. Tuh buktinya dari komen abu aqilah.

    Saya tekankan pada abu aqilah bila masih ingin meneruskan jidal ini, coba deh fokus pada point 6C dari komennya ustadz Hudzaifah, yaitu : bisakah Anda menyebutkan dengan jelas siapa saja nama mereka (para sahabat yg murtad)? dan tentunya lengkap dengan dalil dan buktinya…?? Hayo akhi, saya tunggu jawaban antum. Bila anda ngeles lagi, brarti anda O-M-D-O alias banyak ngemeng doang alias taqiyyah lagi taqiyyah lagi, he he he…..

    Saya jg mau saran pd ustadz Hudzaifah, bila abu aqilah masih ngeles2 terus dan ga fokus pd topik, tidak ush ditanggapi lg ustadz, percuma saja debat dengan org yg hobinya ngeles terus. Akhirnya jd ga bermanfaat.

 17. Abu Aqilah says:

  Inilah pendapat Ahlussunnah tentang sahabat.
  -Menurut Ibn Abd al-Barr, “Telah ditetapkan dengan teguh tentang ‘adalah (keadilan)semua sahabat” (Mukaddimah al-Isri’ab).
  -Ibn Hajar al-Asqalani berkata, “Sepakat semua Ahlussunnah bahwa semua sahabat itu memiliki sifat ‘adalah (adûl). tidak menentang demikian kecuali orang-orang yang menyimpang dan ahli bid’ah”(al-Ishâbah fi Tamyiz as-Shâhabah 1:17-22). Menganggap semua sahabat itu ‘udul berarti tidak memasukkan mereka dalam timbangan kritis.
  -Ibnu al-Atsir berkata, “Sahabat harus diperlakukan sama dengan perawi hadis lainnya kecuali dalam satu hal; yakni tidak boleh dikenakan jarb dan ta’dil. Karena semua mereka udul. Tidak boleh dijarb (dikritik)”(Ibn Atsir, Usud al-Ghâbah 1:3).

  Namun, inilah penentangan sahabat pasca Nabi saw.
  Siapa pun yang belajar sejarah tahu bahwa bukan saja ada saling mengecam diantara para sahabat, bahkan ada konflik yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Aisyah, Thalhah dan Zubair dan sahabat-sahabat yang satu aliran dengan mereka memerangi Imam Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, mereka berkomplot untuk membunuh Usman. Dengan begitu, mereka menentang wasiat Rasulullah pada khotbah terakhirnya, “Jangan kalian kafir setelah aku tiada dan saling membunuh. Wajib bagi setiap yang hadir untuk menyampaikan pesanku ini kepada orang-orang yang tidak hadir.” (Shahih Bukhari 7:458, hadis ke5688).

  Muawiyah digambarkabn oleh penulis Ahlussunnah sebagai penulis wahyu, disifatkan oleh Hasan al-Basri sebagai berikut:
  “Muawiyah memiliki empat cacat dan salah satunya saja adalah pembangkangan yang sangat keras:
  1. Penunjukan seorang pengacau masyarakat tanpa musyawarah dengan orang banyak padahal disitu ada sahabat yang memiliki keutamaan di atas mereka.
  2. Pengangkatan anaknya sebagai penggantinya, padahal anaknya itu seorang pemabuk, suka mengenakan sutra dan suka bermain-main dengan anjing dan kera.
  3. Pengakuannya bahwa Ziyad adalah anaknya, padahal Nabi saw bersabda, “Anak itu dinisbahkan kepada ayahnya yang menikah resmi dengan ibunya dan orang yang berzina harus dirajam.
  4. Pembunuhan yang dilakukannya terhadap Hujur dan para sahabatnya. Terkutuklah dia berkali-kali yang membunuh Hujur dan sahabatnya (Tarikh Ibn Atsir 3:242; Tarikh ibn Katsir 8:130; Abul A’la al Mawdudi, al-Khilafah wal Mulk 165-166)

  Terakhir diantara para sahabat Nabi saw ada Khalid al-Walid, yang membunuh Malik bin Nuwairah siang hari dan menikahi istrinya malam hari. Ada Marwan bin Hakam dan ayahnya yang diusir Rasulullah saw dari Madinah kemudian kembali dan menjadi sekretaris negara di zaman Utsman bin Affan. Ada ‘Amr bin Ash yang membunuh Muhammad bin Abubakar, memasukannya ke dalam perut bangkai dan membakarnya. Ada yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

 18. Abu Aqilah says:

  Adapun Syiah tidak mengecam siapa pun kecuali yang dikecam oleh Allah dan Rasulnya. baik dalam al-Quran maupun dalam sunnah. ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. Syiah mengkritisi sejarah dari sahabat-sahabat ini melalui dalil-dalil yang ada dan mengecam perbuatan mereka (sebagian sahabat)sesuai dalil apa yang Allah dan rasul-Nya mengecam atas perbuatan mereka.

  Inilah orang-orang yang dilaknat dalam al-Quran:
  -Orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul-Nya:
  “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.
  Melaknat sahabat.” (Surat al-Ahzab ayat 57)

  -Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman:
  “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (al-Ahzab ayat 58)

  -Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik:
  “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.”(an-Nu, ayat 23).

  -Orang-orang yang membunuh yang tidak bersalah:
  “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (an-Nisa, ayat 93)
  .
  -Orang-orang munafik:
  “Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela’nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.” (at-Taubah, ayat 68).

  -Orang-orang yang berbuat kerusakan dan memutuskan persaudaraan:
  “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dila’nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.” (Muhammad, ayat 22-23).

  Siapa saja yang termasuk dalam kategori di atas –sahabat atau bukan sahabat- harus kita laknat sebagaimana Allah melaknatnya. Bolehkah kita melaknat Yazid yang menyakiti hati Nabi saw dengan membunuh cucunya dan berbuat kerusakan di bumi serta menyakiti Sayyidah Fathimah? Merujuk kepada sabda Nabi saw: “Fathimah adalah belahan jiwaku, siapa yang menyakiti Fathimah, dia telah menyakitiku; siapa yang berbuat murka Fathimah, ia membuat aku murka.” (Shahih Bukhari 5, hadis 61 dan 111; Shahih Muslim 4: 1904-1905).

  Dalam menjelaskan surat al-Isra’ ayat 60 yang berbunyi: “Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu: “Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia.”Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Quran…”

  Para mufasirin menjelaskan bahwa al-syajarah al-mal’unah atau pohon yang terkutuk adalah anak cucu dari Marwan yang tampak dalam mimpi Rasulullah saw sebagai kera. Mereka mengerubungi mimbar Rasulullah saw. Setelah minpi itu Rasulullah saw tidak pernah tersenyum sampai akhir hayatnya (at-Tafsir al-Kabir 20:237; al-Jami’ li Ahkam al-Quran 10: 281-286; Ruh al-Ma’ani 15:105).

  Aisyah pernah berkata kepada Marwan: Aku bersaksi bahwa Rasulullah saw melaknat ayahmu dan kamu ketika masih berada di sulbinya. Al-Hakam pernah diasingkan Nabi saw ke daerah di dekat Thaif dan dilarang masuk ke Madinah. Ketika Rasulullah saw wafat, Usman memohon agar Abubakar mengembalikan dia, tetapi Abubakar menolaknya. Kembali Usman memohon kepada Umar untuk mengembalikannya ke Madinah, Umar pun menolaknya.
  Ketika Usman menjadi khalifah, ia menyambutnya dengan segala kemuliaan dan kehormatan. Usman memberinya hadiah sebesar 1000 dirham dan mengangkat anaknya sebagai orang kepercayaannya (Fakhr ar-Razi menggunakan hadis Aisyah ini menjadi dalil bahwa syajarah mal’unah itu adalah Marwan dan keturunannya. (lihat al-mustadrak ala Shahihayn, 4:481) ad-Durr al-Mantsur 4:191; Siyar A’lam an-nubal 2;80).

  Dari al-Barra bi ‘Azib: Muncullah Abu Sufyan dan bersamanya Muawiyah. Rasulullah saw bersabda: Ya Allah laknatlah yang mengikuti dan yang diikuti. Ya Allah, aku serahkan kepada-Mu al-Uqay’as (si terbelakang). Anak al-Barra bertanya kepada bapaknya: Siapa al-Uqay’as? Al-Barra menjawab: Muawiyah (an-Nihayah fi Gharaib al-hadis wa al-Atsar 4:87-88; Waq’at Shiffin 217).

  • Ahlussunnah pun mengecam semua orang yg dikecam oleh Allah dan Rasul-Nya… dan melaknat semua orang yg dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya… dan membenci semua orang yg dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.
   Adapun tuduhan Anda bahwa Yazid membunuh cucu Nabi, Al Husein bin Ali, maka itu tidak benar dan tidak terbukti. Pun demikian, Ahlussunnah tidak mencintai Yazid bin Mu’awiyah, mengingat sepak terjangnya yg begitu mengerikan terhadap Warga Madinah dlm kejadian Al Harrah. Yazid adalah orang fasik di mata Ahlussunnah, walaupun sebagian Ahlussunnah menganggap bahwa ia tidak perlu dilaknati, sebab ada hadits Nabi yg mengatakan (أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم) Pasukan pertama dari umatku yg menyerang kota Kaisar (Konstantinopel) mendapatkan ampunan (dari Allah). HR. Bukhari dlm Shahihnya no 2766. Para ahli sejarah dan sejumlah ulama yg mensyarah hadits ini mengatakan bahwa pasukan pertama yg melakukan serangan ke konstantinopel tadi terjadi di masa Mu’awiyah bin Abi Sufyan, dan dipimpin langsung oleh Yazid bin Mu’awiyah. Jadi, ampunan Allah di atas meliputi semua orang yg ikut dalam pasukan tersebut -jika mereka memang layak diampuni-, dan inilah yg menahan sebagian ulama Ahlussunnah untuk tidak melaknat Yazid. Ala kulli haal, para ulama sepakat bahwa Yazid bukanlah sahabat Nabi, jadi dia di luar pembahasan kita (mohon jangan keluar dari pembahasan !!).
   Adapun penafsiran ‘Asy Syajarah al Mal’unah’ (pohon yg terkutuk) dengan “Al Hakam (Bapaknya Mirwan) dan puteranya”, adalah penafsiran yg aneh dan lemah. Bahkan Fakhrur Razi sendiri menukil alasan lemahnya penafsiran tsb (namun tidak anda sertakan !!). Bukti lemahnya penafsiran tsb ialah karena ayat tersebut adalah ayat Makkiyah (turun sebelum hijrah), sedangkan mimpi Rasulullah yg melihat Bani Umayyah mengerubungi mimbar beliau… dst terjadi di Madinah (lihat: Tafsir Fakhrur Raazi 21/365). Penafsiran ini juga dianggap lemah oleh Al Qurthubi, bahkan beliau mengatakan: “Dha’iefun muhdats !!” yg artinya: pendapat yg lemah dan diada-adakan (bid’ah) (lihat: Tafsir Al Qurthubi 10/286). Demikian pula Asy Syaukani yg mengatakan bahwa hadits Aisyah yg berisi laknat Nabi thd Marwan dan Ayahnya… dst, adalah hadits yg lafazhnya munkar dan aneh (lihat: Fathul Qadier 3/342). Penafsiran yg lebih tepat ialah bahwa pohon tersebut maksudnya adalah pohon Zaqqum.
   Bung… agaknya anda ini sangat pandai menukil tanpa verifikasi ya? Anda mengira bahwa semua yg disebutkan dlm kitab-kitab tafsir adalah pendapat yg mu’tabar… Anda tidak faham thd manhaj para mufassirin yg mayoritas menyebutkan ‘segalanya’ tanpa disaring… Sebelum berdalil dengan sesuatu, pastikan dulu bahwa dalil tersebut shahih, baru kita bahas. Kalau sekedar menukil, anak SD pun bisa bung…
   Anda menukil riwayat yg menyebutkan bahwa Nabi melaknat Al Hakam bin Abil ‘Ash… dan salah satu rujukan Anda adalah kitab Siyar A’lamin Nubala’ karya Imam Adz Dzahabi. Baiklah, mari kita simak pendapat beliau dlm biografi Al Hakam bin Abil ‘Ash ini:
   14 – الحَكَمُ بنُ أَبِي العَاصِ بنِ أُمَيَّةَ الأُمَوِيُّ أَبُو مَرْوَانَ *
   ابْنُ عَمِّ أَبِي سُفْيَانَ.
   يُكْنَى: أَبَا مَرْوَانَ.
   مِنْ مُسْلِمَةِ الفَتْحِ، وَلَهُ أَدْنَى نَصِيْبٍ مِنَ الصُّحْبَةِ.
   قِيْلَ: نَفَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الطَّائِفِ، لِكَوْنِهِ حَكَاهُ فِي مِشْيَتِهِ، وَفِي بَعْضِ حَرَكَاتِهِ، فَسَبَّهُ، وَطَرَدَهُ، فَنَزَلَ بِوَادِي وَجٍّ .
   وَنَقَمَ جَمَاعَةٌ عَلَى أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ كَوْنَهُ عَطَفَ عَلَى عَمِّهِ الحَكَمِ، وَآوَاهُ، وَأَقْدَمَهُ المَدِيْنَةَ، وَوَصَلَهُ بِمائَةِ أَلْفٍ.
   وَيُرْوَى فِي سَبِّهِ أَحَادِيْثُ لَمْ تَصِحَّ .
   Al Hakam bin Abil ‘Ash bin Umayyah Al Umawy, Abu Mirwan. Sepupu Abu Sufyan, yg kun-yah-nya adalah Abu Mirwan. Dia termasuk orang yg masuk Islam ketika Fathu Makkah, dan mendapat porsi terkecil sebagai sahabat Nabi (maksudnya, karena Nabi hanya beberapa hari di Mekkah maka otomatis mereka yg masuk Islam saat Fathu makkah hanya bertemu beliau demikian singkat).
   DIKATAKAN (QIILA): bahwa Nabi mengusirnya ke Tha-if karena ia menirukan cara Nabi berjalan dan beberapa gerakan beliau. Karenanya nabi mencacinya dan mengusirnya. Kemudian dia (al Hakam) menetap di Wadi Wajj.
   Ada sejumlah orang yg memusuhi Amirul Mukminin Utsman karena ia bersimpati kepada PAMANNYA: Al Hakam, dan memberinya tempat tinggal, dan menyantuninya dengan uang sebesar 100 ribu.
   Ada BEBERAPA HADITS TIDAK SHAHIH yg berisi celaan terhadapnya… [Siyar A’lamin Nubala’ 2/108]
   kemudian beliau menyebutkan sebagian hadits tsb.
   Dari penjelasan Imam Dzahabi tadi, bisa kita ambil dua kesimpulan:
   1-Riwayat yg menyebutkan bahwa Nabi mencaci dan mengusirnya ke Tha’if adalah riwayat yg lemah, karenanya Adz Dzahabi menggunakan ungkapan “Qiila”, dan ini sangat umum dipakai oleh ahli hadits ketika menukil riwayat yg lemah.
   2-Utsman melakukan hal tsb karena ikatan rahim antara dirinya dengan Al Hakam. Dan perlu anda ingat bung, bahwa ketika Utsman menafkahkan sejumlah besar hartanya untuk membiayai Perang Tabuk, apa yg Rasulullah ucapkan kepadanya? Simaklah hadits berikut:
   سنن الترمذي (5/ 626):
   عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم بألف دينار قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم يقلبنا في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين
   قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
   Dari Abdurrahman bin Samurah, katanya: Utsman datang kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam dengan membawa 1000 Dinar ketika Nabi mempersiapkan pasukan di masa yg sulit/perang Tabuk (al Jaisyul ‘Usrah). Utsman lalu menaburkan uang tersebut di pangkuan Nabi, maka kulihat Nabi membolak-balikkan uang di pangkuan tsb sembari mengatakan (Camkan baik2 !!): “APA YG DILAKUKAN UTSMAN SETELAH HARI INI TIDAK AKAN BERMUDHARAT BAGINYA”, beliau mengatakannya dua kali. Hadits ini dinyatakan hasan gharib oleh At Tirmidzi, dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim dalam Mustadraknya (3/102) dan dikatakan: “Hadits yang Shahih sanadnya, namun tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim”. Syaikh Al ALbani juga menghasankannya dalam Shahih Sunan Tirmidzi.
   Jadi bung, Nabi telah menyatakan bahwa apa yg dilakukan Utsman setelah hari itu tidak akan mendatangkan mudharat baginya… Ath Thieby mengatakan: Maksudnya, semua dosa yg dilakukan Utsman setelah hari itu adalah tidak mengapa, karena hal itu telah diampuni (lihat: Tuhfatul Ahwadzi 10/133). Bahkan Mulla Ali Al Qaari mengatakan: SEmua dosa Utsman yg lalu maupun yg akan datang tidak akan berbahaya baginya setelah hari ini, mengingat besarnya amalan beliau tadi (lihat: Mirqaatul Mafatieh 17/399). Dan pendapat ini secara bahasa Arab bisa dibenarkan, sebab kata (ما عمل) mencakup apa saja yg diamalkan, dan (بعد اليوم) merupakan dharf zaman, artinya, mulai hari itu, semua perbuatan Utsman tidak akan berbahaya baginya. Dan ini seperti sabda Nabi kepada ahli Badar bahwa Allah mengatakan kepada mereka; Berbuatlah sesuka kalian, kalian Aku telah mengampuni kalian.
   Jadi, apa yg dilakukan Utsman thd Al Hakam bukanlah suatu kesalahan. Kalaupun itu kesalahan, maka dosanya telah diampuni berdasarkan hadits ini. lagi pula, Al Hakam adalah pamannya sendiri, jadi wajar saja bila seseorang bersikap baik terhadap pamannya.

   Adapun riwayat yg anda nukil dari Al Bara’ bin Azib ttg laknat Rasulullah kepada Abu Sufyan dan Mu’awiyah, lalu anda sandarkan kepada An Nihayah fi Gharibil Hadits wal Aatsaar, dan Waq’atus Shiffin. Maka jawabannya adalah:
   1-KEdua kitab tadi bukanlah kitab yg mu’tabar. An Nihayah karya Ibnul Atsir merupakan kitab yg mensyarah kosakata dlm hadits, tanpa memilah-milah antara yg shahih, hasan, dha’if, maudhu’, batil, dll. Karena tujuan penulisan kitab tersebut lebih mirip kepada kamus, bukan untuk mengumpulkan hadits-hadits Nabi, dan kalau pun ada hadits yg disebutkan, maka beliau tidak menyertakan sanadnya SAMA SEKALI. Adapun kitab waq’atus Shiffin, maka penulisnya adalah Ibnu Muzahim Al Minqary yg dlm biografinya disebutkan sebagai Ghulaatusy Syi’ah (Syi’ah Ekstrim), yg tentu saja tidak bisa dipercaya… apalagi jika meriwayatkan hal-hal yg berkaitan dengan Bani Umayyah, Utsman, dll yg terlibat konflik dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi, riwayat tsb riwayat yg BAAAATILLL. Saya telah mengecek langsung di kitab tsb dan mendapatkannya. Salah satu bukti kepalsuan dan kebatilan hadits tsb adalah bahwa Ibnu Muzahim meriwayatkannya dari Nasr (?) dari Abdul Ghaffar bin Al Qasim, dari Adiy bin Tsabit, Dari Al Bara’ bin Azib. Setelah mengecek perawi kisah ini, ternyata Abdul Ghaffar bin Al Qasim adalah seorang Rafidhi dan dedengkot syi’ah yg tidak bisa dipercaya. Bahkan Imam Ali ibnul Madini mengatakan bahwa dia itu (kaana yadha’ul hadits) = suka memalsukan hadits. Pendapat senada juga dinyatakan oleh Imam Ahmad (lihat: Lisaanul Miezan karya Ibnu Hajar 4/42).
   Jadi, terbuktilah kebatilan dan kepalsuan riwayat tsb…

 19. Abu Aqilah says:

  Inilah pendapat Ahlussunnah tentang sahabat.
  -Menurut Ibn Abd al-Barr, “Telah ditetapkan dengan teguh tentang ‘adalah (keadilan)semua sahabat” (Mukaddimah al-Isri’ab).
  -Ibn Hajar al-Asqalani berkata, “Sepakat semua Ahlussunnah bahwa semua sahabat itu memiliki sifat ‘adalah (adûl). tidak menentang demikian kecuali orang-orang yang menyimpang dan ahli bid’ah”(al-Ishâbah fi Tamyiz as-Shâhabah 1:17-22). Menganggap semua sahabat itu ‘udul berarti tidak memasukkan mereka dalam timbangan kritis.
  -Ibnu al-Atsir berkata, “Sahabat harus diperlakukan sama dengan perawi hadis lainnya kecuali dalam satu hal; yakni tidak boleh dikenakan jarb dan ta’dil. Karena semua mereka udul. Tidak boleh dijarb (dikritik)”(Ibn Atsir, Usud al-Ghâbah 1:3).
  -Ar-Razi menjelaskan ‘adalah sebagai berikut:
  “Adapun para sahabat Nabi saw adalah orang-orang yang menyaksikan wahyu dan turunnya, mengetahui tafsir dan takwil, yang dipilih Allah untuk menyertai Nabinya, menolongnya, menegakkan agamanya dan menampakkan kebenarannya. Allah meridhai mereka sebagai sahabatnya dan menjadikan mereka sumber ilmu dan teladan. Mereka menghafal dari Nabi saw apa yang disampaikan dari Allah Swt, apa yang disunatkan, apa yang disyariatkan, ditetapkan sebagai hukum, dianjurkan, diperintahkan, dilarang, diperingatkan dan diajarkan Nabi saw. Mereka menjaganya, menyakininya, memahaminya dalam agama dan mengetahui perintah Allah dan larangan-Nya, maksudnya dengan disaksikan langsung oleh Rasulullah saw….Karena itu Allah menafikan dari mereka keraguan, kesalahan, kekeliruan, kebimbangan, kesombongan dan kecaman. Allah menyebut mereka ‘adùl al-ummah…mereka menjadi umat yang paling adil, imam-imam petunjuk, hujah agama dan teladan al-Kitab dan Sunnah.”(Abdur Rahman bin Abi Hatim al-Razi, Taqdimah al-Ma’rifah li Kitab al-Jarh wa al-Ta’dil 7-9).

  Namun, inilah penentangan sahabat pasca Nabi saw.
  Siapa pun yang belajar sejarah tahu bahwa bukan saja ada saling mengecam diantara para sahabat, bahkan ada konflik yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Aisyah, Thalhah dan Zubair dan sahabat-sahabat yang satu aliran dengan mereka memerangi Imam Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, mereka berkomplot untuk membunuh Usman. Dengan begitu, mereka menentang wasiat Rasulullah pada khotbah terakhirnya, “Jangan kalian kafir setelah aku tiada dan saling membunuh. Wajib bagi setiap yang hadir untuk menyampaikan pesanku ini kepada orang-orang yang tidak hadir.” (Shahih Bukhari 7:458, hadis ke5688).

  Muawiyah digambarkan oleh penulis Ahlussunnah sebagai penulis wahyu, disifatkan oleh Hasan al-Basri sebagai berikut:
  “Muawiyah memiliki empat cacat dan salah satunya saja adalah pembangkangan yang sangat keras:
  1. Penunjukan seorang pengacau masyarakat tanpa musyawarah dengan orang banyak padahal disitu ada sahabat yang memiliki keutamaan di atas mereka.
  2. Pengangkatan anaknya sebagai penggantinya, padahal anaknya itu seorang pemabuk, suka mengenakan sutra dan suka bermain-main dengan anjing dan kera.
  3. Pengakuannya bahwa Ziyad adalah anaknya, padahal Nabi saw bersabda, “Anak itu dinisbahkan kepada ayahnya yang menikah resmi dengan ibunya dan orang yang berzina harus dirajam.
  4. Pembunuhan yang dilakukannya terhadap Hujur dan para sahabatnya. Terkutuklah dia berkali-kali yang membunuh Hujur dan sahabatnya (Tarikh Ibn Atsir 3:242; Tarikh ibn Katsir 8:130; Abul A’la al Mawdudi, al-Khilafah wal Mulk 165-166)

  Terakhir diantara para sahabat Nabi saw ada Khalid al-Walid, yang membunuh Malik bin Nuwairah siang hari dan menikahi istrinya malam hari. Ada Marwan bin Hakam dan ayahnya yang diusir Rasulullah saw dari Madinah kemudian kembali dan menjadi sekretaris negara di zaman Utsman bin Affan. Ada ‘Amr bin Ash yang membunuh Muhammad bin Abubakar, memasukannya ke dalam perut bangkai dan membakarnya. Ada yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

  • Jawaban saya:
   Memang demikianlah keyakinan ahlussunnah thd para sahabat, bahwa mereka adalah orang-orang yg ‘uduul (adil). Tapi tahukah anda apa definisi ‘adil di sini? Adil ialah perangai yg menjadikan seseorang selalu bertakwa dan menghindari hal-hal yg menodai kehormatan (khawarimul muru’ah). Predikat ini dimiliki oleh semua orang yg terbukti sebagai sahabat Nabi (dan ingat kembali definisi sahabat dlm konteks ini). kalau anda mengatakan bahwa sahabat tidak boleh dikritik, maka ini tidak mutlak benar. Maksud tidak boleh dikritik di sini ialah dalam hal keamanahannya dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadits Nabi, artinya tidak boleh dianggap dha’if, lemah hafalan, atau bahkan -nau’dzubillah- dianggap berdusta atas nama Nabi. Ini yg dimaksud para ulama ahli hadits (ibnu Abdil Barr, Ibnul Atsir, Ibnu Hajar, dll) ttg keadilan para sahabat.
   Bukan berarti jika ada pendapat mereka yg salah lantas tidak boleh disalahkan, ini hanya klaim anda yg tidak faham thd definisi ‘adil’. Buktinya, para ulama ahlussunnah sejak zaman tabi’in sampai hari ini selalu mentarjih mana-mana dari perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam masalah ilmiah dan ijtihadiyah. Akan tetapi karena maqam/kedudukan sahabat yg jauh lebih mulia dari siapa pun juga; Ahlussunnah bersikap sangat santun dalam menyikapi perselisihan mereka, bahkan dalam menyikapi konflik senjata yg terjadi di antara mereka karena perbedaan ijtihad. Ahlussunnah dalam hal ini bersikap tidak mengomentari konflik yg terjadi di antara mereka, karena masing-masing bertindak sesuai ijtihadnya, dan setiap mujtahid akan mendapat pahala dan dosanya diampuni. Pun demikian, saya tegaskan lagi bahwa Ahlussunnah menganggap bahwa Ali dan pihaknya lebih dekat kepada kebenaran dari pada Mu’awiyah dan pihaknya, radhiyallahu ‘anhum ajma’ien.
   Apa yg anda katakan ttg Aisyah, Thalhah, dan Zubeir adalah berangkat dari kesalahfahaman anda dan syi’ah Anda, serta kekotoran hati anda dlm menilai para sahabat. Apalagi anda selalu merujuk ke kitab-kitab sejarah yg memuat segalanya tanpa selektif… ini sudah menjadi kebiasaan anda dan syi’ah Anda. Oleh karenanya, saya menuntut anda untuk mendatangkan sanad yg shahih terhadap tuduhan tsb (LENGKAP DENGAN SANADNYA, BUKAN SEKEDAR MENUKIL MACAM ANAK SD !!). Demikian pula apa yg anda nukil dari Hasan Al Basri ttg Mu’awiyah, demikian pula riwayat-riwayat ttg Amr bin Ash.
   Adapun apa yg dilakukan khalid bin Walid adalah karena beliau mendengar ucapan dari Malik bin Nuwairah yg menunjukkan bahwa ia telah murtad dan Khalid telah berusaha memverifikasi hal tersebut, makanya ia berijtihad bhw Malik bin Nuwairah pantas dibunuh, lagi pula, Malik bin Nuwairah termasuk orang yg tidak mau membayar zakat dan mendukung Bani Tamim (kaumnya) yg mengakui Nabi Palsu bernama Sajjah at Tamimiyah, jadi, ada banyak indikasi yg mendorong khalid untuk membunuh Malik bin Nuwairah. Pun demikian, ketika Abu Bakar mendengar kejadian tersebut, beliau mengatakan bahwa Khalid telah salah faham, dan beliau tetap menjadikannya sebagai komandan karena tidak ingin menyarungkan ‘Pedang’ yg Allah hunuskan atas orang-orang kafir. Lalu Abu Bakar membayar diyat atas terbunuhnya Malik bin Nuwairah.
   Adapun pernikahan antara Khalid dgn Ummu Tamim istri Malik, maka jawabannya ialah: Orang yg mengingkari wajibnya zakat hukumnya adalah murtad (dan inilah yg diyakini Khalid thd Malik bin Nuwairah berdasarkan ijtihadnya), dan orang yg murtad otomatis harus cerai dengan istrinya yg muslimah. Dan hukum istri-istri dari lelaki yg murtad jika mereka berada di Daarul Harbi (negeri kafir harbi), adalah sebagai tawanan yg tidak boleh dibunuh. Karenanya, Khalid sebagai panglima kaum muslimin setelah menundukkan Bani Tamim yg dipimpin oleh Malik bin Nuwairah, beliau mengambil istrinya sebagai tawanan, dan ini adalah sesuatu yg sah dalam syari’at. kemudian setelah ia halal untuk dicampuri, barulah Khalid mencampurinya. Adapun tuduhan yg mengatakan bahwa Khalid membunuh Malik agar mendapatkan istrinya yg cantik, adalah tuduhan batil yg tidak berdasar dalil sama sekali. dan itu hanya diucapkan oleh orang-orang yg menaruh dendam kepada sahabat Nabi yg mulia.. yg telah banyak berjasa dalam menegakkan panji-panji Islam, seperti khalid bin walid.

 20. memedslamet says:

  bismillah,
  majalah As Sunnah dan Al Furqon adalah majalah sururi, keduanya adalah corong sururiyyah di Indonesia. Ana merekomendasikan antum majalah *** atau antum bisa kunjungi di **** majalah *** atau antum bisa kunjungi di *** . adapun media da’wah salafiyyah di internet silahkan kunjungi di ***
  Radio Rodja adalah radio milik hizby Surury maka jangan mendengarkan radio ini. dengarkan kajian-kajian Asatidzah seperti Al Ustadz Muhammad As Sewed, Al Ustadz Usamah Faishal Mahri, Al Ustadz Asykari, Al Ustadz Dzulqornain Makassar, Al Ustadz Luqman Ba’abduh, Al Ustadz Ali Basuki, dll

  • Ya Akhi… tolong definisikan apa itu “HIZBY” dan apa itu “SURURY”?
   Dan apa buktinya kalau majalah As Sunnah, Al Furqan dan Radio Rodja adalah hizby surury !! A mujarrod da’wa minka wa anta ‘indi ghairu ma’ruuf (nakirah), fakaifa yuqbal kalaamuk? As Salafiyyah laisat lithooifatin minannaas mimman sammaitahu huna, bal hiya manhajun wa ‘aqidah. Man intahajaha fahuwa salafiyyun haqqan wain lam yadda’i linafsihi annahu salafiy, waman idda’aha walam yantahij nahjas salaf wa ‘aqidatahum falaisa bisalafiyyin haqqan, wain qulta annahu salafiy. Haadza maa adienullaaha bihi.
   Ana berhak bertanya: Antum itu siapa dan belajar di mana? lalu apa yg telah antum lakukan untuk menebarkan dakwah salafiyyah di Indonesia? Al Jarh min majruuh laa yuqbal ya akhi… wal jahaalatu jarhun !!

  • rindu Rasul says:

   orang yang bermanhaj ahlussunnah tidak akan mengatakan demikian. pun juga ustadz yang bermanhaj ahlussunnah tidaklah mengatakan demikian. bukalah hati bung, jangan menuduh tanpa bukti dan hanya percaya katanya2. itu semua adalah fitnah. ahlussunnah berpegang teguh pada qur’an dan sunnah sebagaiamana yg diaplikasikan shahabat yang dibimbing Rasulullah, tidak kultus pada ustadz tertentu atau imam tertentu tetapi memilih yang paling shahih.

 21. dedymurman says:

  @memedslamet, tidak cukupkah disini orang-orang syiah, kafir munafik dan ahlul bid’ah yg harus kita hadapi?, patutkah kita memperkeruh suasana dengan menimbulkan fitnah baru diantara ahlul sunnah?

 22. dedymurman says:

  @memedslamet, tidak cukupkah disini orang-orang syiah, kafir, munafik dan ahlul bid’ah yg harus kita hadapi?, patutkah kita memperkeruh suasana dengan menyebarkan fitnah diantara sesama ahlul sunnah ?, wallaahul musta’an

 23. Abu Aqilah says:

  KebiadabanYazid tidak mampu kami lukiskan dengan kata-kata. Namun, sebagian ulama Sunni masih berbeda pendapat tentang hal ini.
  Oh..cukuplah dosa yang sangat besar itu kita gambarkan dengan pembantaian yang ia lakukan terhadap Imam Husein dan pengikut setianya di Karbala…..menyebabkan para wanita dan anak-anak dari keluarga Nabi saw menjadi yatim.
  Jangan ada keraguan dalam hal ini!!
  Tidak ada secuil kebaikan pun dari anak hasil perzinahan ini?!

  Semua ini merupakan titipan yang diwariskan dari ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan!
  Anda dan ulama anda pun menganggapnya sebagai penulis wahyu? Apa dalilnya?
  Inilah sedikit kata-kata yang bisa kami ungkapkan:
  Selain dalil di atas, ayat kedua yang menjadi dalil bahwa kelurga Bani Umayyah itu terlaknat adalah firman Allah Swt:
  “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dila’nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.”
  (Muhammad, ayat 22-23)

  Siapakah yang paling banyak berbuat kerusakan ketika di berkuasa? Dan siapa pula orangnya yang lebih memutuskan silaturahmi terhadap Rasulullah saw , yang tidak lain adalah Muawiyah? Sejarah telah membuktikan hal itu dan tidak ada seorang sejarawan pun yang mengingkarinya bahwa Muawiyah itu paling banyak merusak dan memutuskan silaturahmi.

  Ayat ketiga adalah firman Allah Swt, “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.” (al-Ahzab, ayat 57).

  Apakah anda mengingkarinya bahwa Muawiyah banyak menyakiti Nabi saw dan cucunya Hasan dan Husein serta para sahabat dekat Rasulullah, seperti Ammar bin Yasir, Hujur bin ‘Adi, Amru bin al-Hamak al-Khaza’i? Apakah menyakiti hati sahabat dekat Nabi, anak-anak Nabi dan pemimpin kaum mukminin (Ali bin Abi Thalib) itu tidak termasuk menyakiti hati Allah dan rasul-Nya? Sedangkan ayat-ayat di atas telah nyata menggambarkan persoalan kekejian tingkah laku Mu’awiyah.

  Allah telah menyatakan, “(yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah la’nat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk.” (al-Mu’min, ayat 52).

  Firman Allah lainnya, “Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim,” (al-Huud, ayat 18) dan, “Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu: ‘Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim,’”(al-A’raf, ayat 44)

  Berapa puluh orangkah jumlah kaum mukmin yang baik dan sahabat yang terpilih yang dibunuh oleh Muawiyah?
  Apakah belum jelas bagi anda bahwa riwayat-riwayat yang ada dari kitab ulama-ulama besar anda bahwa yang membunuh Imam Hasan bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah saw dengan racun yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Ja’dah binti Asy’ats, atas perintah Muawiyah dengan janji akan dikawinkan dengan anaknya Yazid?

  Muawiyah telah membunuh Hajar bin ‘Adi, sahabat Rasulullah beserta tujuh orang lainnya dari sahabat orang-orang mukmin. Apa sebenarnya yang ia inginkan?

  Ibnu abdul Barr dalam kitab al-Isti’ab dan Ibnu Atsir dalam al-Kaamil menyebutkan, “Sesungguhnya Hajar adalah seorang sahabat Nabi yang dekat dan utama yang telah dibunuh oleh Muawiyah bersama tujuh orang sahabat lainnya, hanya karena keengganan mereka melaknat Ali bin Abi Thalib.”

  Ibnu Asakir, Ya’kub bin Sufyan dalam Tarikh-nya dan Baihaqi dalam al-Dalaa’il menyebutkan bahw Muawiyah mengubur Abdurahman bin Hassan al-‘Anzi hidup-hidup. Ia adalah salah satu dari tujuh orang yang terbunuh bersama Hajar bin ‘Adi.

  Bukankah pembunuhan Ammar bin Yasir sahabat Rasulullah saw juga dilakukan oleh Muawiyah? Para ulama dan ahli hadis menyatakan bahwa Rasulullah saw, jauh sebelumnya pernah berkata kepada Ammar, “Wahai Ammar! Pada suatu saat nanti engkau akan dibunuh oleh kelompok orang yang membenci kamu.”

  Apakah anda memungkiri hadis Nabi yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap Ammar pada perang Siffin dilakukan oleh Muawiyah dan tentaranya?!

  Bukankah pembunuhan terhadap sahabat Rasulullah yang terhormat. Malik al-Asytar itu juga dilakukan oleh Muawiyah dengan cara meracuninya?!

  Bukankah para sahabat Muawiyah yang membunuh Muhammad bin Abubakar dengan cara memberinya minum serta membakar tubuhnya? Dan Muawiyah ketika itu mendengar kematiannya, dia bergembira dan memuji pekerjaan mereka.

  Bukankah ia juga menyuruh untuk membunuh orang-orang syiah pendukung Ali bin Abi Thalib dan para penolongnya dari Ahlulbait?

  Dan yang paling keji adalah mengutus Basir bin Arthah yaitu manusia kejam dan bengis menuju Madinah, Mekkah, Thaif, Najran, Suriah dan Yaman. Kemudian memerintahkan untuk membantai orang-orang dewasa dan anak-anak, merampas harta mereka serta melenyapkan semua undang-undang yang berlaku. (Riwayat ini dinukil Abu Faraj al-Ishbahani, Allamah al-Samhudi dalam Tarikh al-Madinah dan Wafa’u al-Wafi, Ibnu Hallikan, Ibnu Asakir, al-Thabari, Ibnu Abi al-Hadid dalam Syarh Nahju al-Balaghah, juz 2, hal 3-18).

  Yang tak kalah dahsyat (keburukan)nya adalah dia (Muawiyah) memerintahkan kaum muslimin untuk melaknat Ali dan memaksa mereka agar melakukannya dengan ancaman yang berat. Dia perintahkan orang-orang agar melakukan kemungkaran tersebut pada setiap khutbah Jumat mereka. Perbuatan ini tertulis dalam kitab sejarah yang bersumber dari kalangan Sunni dan Syiah. Diantaranya dari kalangan ulama besar anda seperti Ahmad bin Hambal dalam Musnad; an-Nasa’i dalam al-Khasha’is; ats-Tsa’labi dalam tafsirnya, Fahrurrazi dalam tafsirnya, Ibnu Abi al-Hadid dalam Syarh Nahju al-Balaghah, Allamah Kanji asy-Syafi’I dalam Kifayatu ath-Thalib, Thabari dalam al-Dzkha’ir, Ibnu Hajar dalam Sawa’iq dsbnya.

  Tidak ada secerca kebaikan yang telah diwariskan dari Muawiyah?!

  Muawiyah di mata anda dan ulama anda menyanjung tinggi dan tidak mau sedikitpun mengkritisi. Bahkan riwayat-riwayat itu pun terdapat di kitab-kitab shahih anda dan ulama anda. Apakah tidak saling bertentangan? Bagaimana kebenaran bisa ditegakkan, bila anda sendiri tidak bisa memilah kebenaran atas kebatilan?!

  • Subhaanallaaah, benar-benar tidak ada kaum pembohong dan pendusta serta pembual seperti anda dan syi’ah Anda. Mulut yg benar-benar kotor dan hati yang benar-benar busuk. Tidak faham dengan cara berdiskusi, asal menukil tanpa verifikasi… percuma saja berdiskusi dengan anda !! Anda kira dengan mendatangkan 10 riwayat dari kitab yg anda klaim tsb anda telah bebas dari tanggung jawab?? saya sudah buktikan berkali-kali bahwa nukilan anda hanyalah ‘sampah’ yg anda pungut dari kitab-kitab yg memuat segalanya. Karena ajaran syi’ah adalah ajaran sampah, maka wajarlah jika pengikutnya ahli memungut sampah. Semoga Allah meridhai Mu’awiyah dan memaafkan kesalahan-kesalahannya, demikian pula para sahabat Nabi lainnya.
   Allaahumma Inni Usyhiduka Annii uhibbu Ash-haaba Nabiyyika, Uhibbu Aba Bakrin wa Umar wa Utsman wa ‘Ali, wa Mu’awiyah, wa khalid, wa ‘Amr wa Khadiejah, wa Aisyah wa saa-iri Azwaajihi wa aulaadahu wa dzurriyyatahus shaalihien, wa baqiyyati Ash-haabihi, Wa usyhiduka Anni ubghidhur Raafidhata kullahum.

 24. abu abdissalam says:

  Ya begitulah ustadz, kalau udah ga punya hujjah lagi. Asal comot sana-sini. Sepertinya dia udah keteteran. Begitulah orang kalau dah kalah dalam diskusi. Cara apa saja dipakai.

  Ya ustadz, jangan pernah bosan membongkar keborokan dan kebobrokan mereka. Memang terlihat, semakin mereka berhujjah, semakin kelihatan kalau dalil mereka dipaksakan. Ana do’akan semakin bertambah dan berkah ilmu antum dan semoga antum dilindungi oleh Alloh di dunia dan akhirat. Amin ya Robbal ‘aalamiin.

  Jazakallohu khoiron. Barokallohu fiik.

 25. Abu Aqilah says:

  Jangan berbuat curang dalam berdiskusi. Terus terang kelihatannya anda tidak mampu menjawab dari 3 ( 2 yang anda hapus) komentar kami yang terakhir. Sehingga anda katakan riwayat-riwayat itu ‘sampah’. Bersikaplah secara jujur dan kalau memang anda benar, buktikan dalil-dalil yang anda tahu dan jangan dipaksakan. Tolong, tampilkanlah komentar2 kami yang terakhir itu, bila itu salah maka jawablah. Dengan sengaja menghapus, berarti anda tidak menghargai pendapat orang lain, bagaimana niat anda untuk mencari kebenaran? bila berbuat demikian? Allah dan rasul-Nya menjadi saksi atas perbuatan anda ini.

  Biarkan orang lain juga dapat menilai bila pendapat kami salah. Tolong sekali lagi jangan dihapus komentar2 itu, bila anda juga ingin dihargai oang lain maka berbuatlah terlebih dahulu untuk menghargai orang lain. Orang lain pun akan menerima pendapat anda dengan kerelaan dan kemantapan. Allah dan rasul-Nya akan menjadi saksi atas perbuatan anda.

  • Bagaimana kami hendak menghargai orang-orang yg tidak menghargai sahabat Nabi kami? bagi saya, akidah kalian lebih najis dari kotoran… dan kalau Anda tetap bersikap seperti ini dan tidak mau menjawab pertanyaan saya sesuai dengan kriteria yg saya minta, maka komentar anda berikutnya akan langsung saya masukkan ke tong sampah… bersama komentar2 sampah lainnya.

 26. Abu Aqilah says:

  Mengapa anda dan orang-orang wahabi menuduh bahwa mencela dan melaknat sebagian sahabat yang dilakukan oleh orang-orang syiah dianggap telah menjadi kafir ? merupakan hukum yang aneh. Kami tidak tahu dalil apa, baik dari al-Quran maupun sunnah tidak ada yang menghukumi demikian?!

  Karena sesungguhnya mencela, melaknat dan memaki, apabila berdasarkan dalil dan argument yang kuat, maka tidak ada masalah. Namun, jika tanpa argumen yang kuat maka perbuatan itu termasuk fasik, walaupun hal itu telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi saw.

  Dan ini pendapat dari sebagian dari ulama-ulama kalian, seperti Ibnu Hazam ketika mengatakan dalam kitabnya al-Fashlu, juz 3, hal 257, “Barang siapa yang mencela seorang sahabat yang dilakukannya karena kebodohan dia, maka ia bisa diampuni. Akan tetapi bila ia menunjukkan dalil atas kemuliaannya sehingga para sahabat itu tidak pantas untuk dicela, maka ia fasik, yaitu seperti orang yang berzina dan mencuri. Namun bila hal tersebut disertai dengan penentangan terhadap Allah dan rasul-Nya, maka ia disebut kafir. Umar pernah berkata kepada Rasulullah saw tentang Hatib dan termasuk sahabat dari muhajirin dan ikut serta dalam perang Badar, “Biarlah saya tengkuk si munafik ini, “Maka Umar tidaklah menjadi kafir karena mengkafirkan Hatib, Cuma beliau dianggap bersalah….dstnya.”

  Lalu bagaimana ulama-ulama anda terdahulu menolak hukum yang tidak adil ini. Dan menisbatkan kepada orang yang mengatakannya sebagai orang yang bodoh dan fanatik. Sedangkan mereka menganggap kaum syiah adalah muslim dan mukmin.

  Di antara mereka adalah al-Qadhi Abdurahman al-Iji asy-Syafi’i dalam kitabnya al-Mawaqif. Beliau menolak semua dalil yang dikemukakan oleh sebagian orang-orang fanatik dari Ahlussunnah yang menkafirkan syiah dan menetapkan kebatilan mereka. tokoh sunni lainnya adalah Imam Muhammad al-Ghazali, yang menjelaskan bahwa mencela sahabat tidak menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Bahkan mencela dua syaikhan (Abubakar dan Umar) tidaklah termasuk kekafiran.

  Sa’duddin Taftazani dalam kitabnya Syarh al-‘Aqa’id an-Nafsiah. Beliau menguraikan pembahasan ini dengan rinci dan berpendapat bahwa mencela sahabat bukanlah kafir.

  Imam Ahmad dalam musnadnya juz 1 hal 9 dengan sanad Tsuwaibah al-Anbari menyebutkan bahwa ia mendengar dari Abu Sawwar al-Qadhi mendengar dari Ibnu Barzah al-Aslami yang berkata, “Seseorang bersikap kasar terhadap Abubakar, hingga aku berkata kepadanya: Apakah aku pukul tengkuknya karena perbuatan itu? Namun Abubakar menghardiknya seraya berkata, ‘Hal itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang pun sepeninggal Rasulullah saw.’”

  Maka bila demikian, ketika seorang khalifah mendengar seseorang mencela dan memakinya, ia tidak menghukumi orang tersebut dengan kekafiran apalagi membunuhnya. Namun anehnya, mengapa anda ulama anda menyesatkan pengikut-pengikut kalian yang awam dengan mengkafirkan orang-orang syiah atas dalil bahwa mereka telah mencela dan mencaci sahabat? Juga dari kaum wahabi menghalalkan darah orang-orang syiah yang beriman.

  Apabila mencela sahabat menyebabkan kekafiran, mengapa anda tidak mengkafirkan Aisyah? padahal ia telah mencaci Usman dan menghasut para pengikutnya untuk membunuh Usman dengan mengatakan, “Bunuhlah Natsal (julukan terhadap Usman) karena sesungguhnya ia telah kafir.”

  Lebih parah lagi, anda tidak mencaci Muawiyah, bahkan menyanjungnya. Atas perbuatan Muawiyah yang mencela dan melaknat Ali di mimbar-mimbar Jumat selama masa pemerintahannya?

  Mengapa anda dan ulama anda tidak berpikir demikian?!

  • Saya tuntut anda untuk mendatangkan riwayat yg SHAHIH terhadap tuduhan2 berikut (lengkap dgn teks arabnya !! karena terjemahan anda bukanlah hujjah dan saya telah membuktikan adanya tahrif dalam terjemahan anda):
   1- Bahwa Aisyah Mencaci Utsman dan menghasut para pengikutnya dst.
   2- Bahwa Mu’awiyah mencela dan melaknat Ali di mimbar2.
   3- Bahwa Yazid adalah anak hasil perzinaan, yg berarti bahwa ayahnya telah berzina.
   4- Bahwa Yazid membunuh Husein bin Ali (buktikan dengan sanad yg shahih).
   Anda selama ini berkelit dari pertanyaan saya, baiklah. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda: Apakah anda menerima riwayat-riwayat yg ada dalam kitab-kitab Ahlussunnah seperti Shahihain, Sunan yg empat, musnad Ahmad, dll tentang keutamaan Ali dan Ahli Baitnya? Kalau jawaban anda: Tidak, maka tolong sebutkan keutamaan ALi dan Ahli Baitnya dari SELAIN KITAB2 AHLUSSUNNAH, dengan SANAD YG SHAHIH !!!
   Kalau jawabannya IYA, maka ketauhilah wahai pembenci dan pencela sahabat: BAHWA DALAM SHAHIHAIN DAN PULUHAN KITAB AHLUSSUNNAH TERDAPAT SEGUDANG RIWAYAT SHAHIH YG MENJELASKAN KEUTAMAAN ORANG-ORANG YG ANDA CELA, SEPERTI AISYAH, THALHAH, ZUBEIR, DLL.
   PERTANYAANNYA:
   1- Mengapa anda menutup mata dari riwayat-riwayat tsb?
   2- Mengapa Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatan Khalifah, dan memberikannya kepada Mu’awiyah? Apakah Imam Hasan bin Ali membai’at seorang yg tercela atau bahkan kafir dan mencaci-maki ayahnya (sbgmn tuduhan anda)?? Siapa yg lebih mengenal Mu’awiyah: Anda dan syi’ah anda yg pembual itu ataukah Imam Hasan bin Ali?
   kafirnya syi’ah rafidhah itsna Asyriyah bukan HANYA karena mereka mencela sahabat saja, tapi karena mereka menganggap para sahabat telah murtad sepeninggal Nabi (termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dll kecuali beberapa gelintir yg pernah saya sebutkan). Dan berbagai kesesatan lain dlm akidah… spt meyakini kema’suman para Imam, dll. kalau ada satu atau dua orang yg mengaku tidak meyakini demikian, maka itu tidak akan mengubah hakikat ajaran Syi’ah; sebagaimana jika ada seseorang mengaku Ahlussunnah namun tidak mengikuti beberapa poin dari ajaran ahlussunnah, seperti mencintai sahabat nabi secara umum, mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas Ali, dsb. Keyakinan oknum ahlussunnah spt ini tidak akan mengubah hakikat ajaran Ahlussunnah yg sesungguhnya, yg berbeda dengan keyakinannya tsb. Jadi, riwayat-riwayat yg anda sandarkan kpd sejumlah Ulama yg anda anggap sbg Ahlussunnah spt Ibn Hazm, Al -Iji, Muhammad Al Ghazali, dan Taftazani tsb; adalah pendapat pribadi mereka, dan mereka bukan rujukan Ahlussunnah dlm masalah2 akidah krn mereka adalah mutaakhkhirin (semuanya hidup setelah abad 3 H). Rujukan Ahlussunnah adalah Al Qur’an, Sunnah yg shahih, dan Ijma’ salaf (sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in dan taba’ul Atba’). Para sahabatpun telah ijma’ sejak di zaman Nabi bahwa manusia paling afdhal dari umatnya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Mereka juga tahu semua bahwa Nabi demikian mencintai Aisyah dan mereka menganggapnya sebagai ummul Mukminin… adapun Anda dan syi’ah Anda??

   Adapun Abu Bakar tidak mengizinkan agar orang yg mencelanya dibunuh saja, maka itu karena beliau menganggap bhw yg boleh bertindak demikian hanyalah Nabi. Lagi pula, tidak ada kaitannya antara kafirnya seseorang dan boleh/tidaknya ia dibunuh. Contohnya, kafirnya Abdullah bin Ubay bin Salul karena mengejek Nabi dan menyifatinya sebagai al Adzallu (yg paling hina), dan hal ini ditegaskan oleh Al Qur’an Surat Al Munafikin: 8. lalu penghinaan lainnya ketika perang Uhud, sbgmn dlm surat At Taubah: 65-66, yg jelas-jelas menyatakan bhw orang-orang munafik tsb telah kafir. Pun demikian, Nabi tidak membunuhnya. Demikian pula Nabi juga tidak membunuh Dzul Huwaisirah At Tamimi yg meragukan keadilan beliau dalam membagi ghanimah, padahal itu jelas merupakan kekufuran. Jadi bung, orang kafir tidak mesti dibunuh walaupun ia telah murtad. Karena hukuman bunuh tetap memperhatikan maslahat dan madharat.
   Adapun perkataan Umar kepada Hathib yg menganggapnya Munafik dan hendak membunuhnya, maka itu merupakan pendapat umar yg keliru, yg kemudian dikoreksi oleh nabi krena ternyata Hathib bukanlah seorang munafik, bahkan beliau seorang peserta perang badar yg mendapat keutamaan khusus dari Allah bahwa Allah telah mengampuni apa saja yg mereka perbuat (sebagaimana dlm shahihain).
   kalau Anda ingin tahu apa akidah Ahlussunnah ttg orang yg mencela sahabat Nabi, maka rujuklah kepada kitab-kitab Akidah yg ditulis oleh Ahlussunnah, salah satunya adalah Syarh Usuul I’tiqad Ahlissunnah wal Jama’ah karya Al Laalakaa’i yg menulis satu bab khusus berjudul:
   سياق ما روي عن السلف في اجناس العقوبات والحدود التي اوجبوها واقاموها علي من سب الصحابه
   lalu menukil sejumlah riwayat, diantaranya:
   روي عن عمر انه جلد ثلاثين سوطا من خرج علي ام سلمه وان ابنه عبيد الله شتم المقداد فهم عمر بقطع لسانه فكلمه اصحاب محمد فقال ذروني اقطع لسان ابني حتي لا يجتريء احد من بعدي فيسب احدا من اصحاب محمد
   وان ابن عبد الرحمن ابزي سال اباه عبد الرحمن فيمن سب ابا بكر ما كنت تصنع به قال كنت اضرب عنقه قلت فعمر قال اضرب عنقه
   وان عليا بلغه ان ابن السوداء تنقص ابا بكر وعمر فدعا به وبالسيف فهم بقتله فكلم فيه فقال لا يساكني بلدا انا فيه فنفاه الي الشام
   Diriwayatkan bhw Umar mencambuk 30 kali thd orang yg memberontak kepada Ummu Salamah, bahkan ketika putera beliau yg bernama Ubeidullah mencaci Miqdad, Umar bermaksud untuk memotong lidahnya karenanya, namun para sahabat menasehatinya agar tidak melakukan hal itu. tapi Umar mengatakan: Biarlah kupotong lidah puteraku agar tidak seorang pun berani kurang ajar sepeninggalku lalu mencela salah seorang sahabat Nabi.
   Putera abdurrahman bin Abza pernah bertanya kepada ayahnya (yg termasuk sahabat Nabi) ttg orang yg mencaci Abu Bakar: Apa yg engkau lakukan kepadanya? Jawab ayahnya: Kupenggal lehernya. Lalu kalau mencaci Umar? “Kupenggal juga lehernya” jawab sang ayah.
   Ali pernah mendengar bahwa Ibnu Sauda’ (abdullah bin saba’, si Yahudi yg pura-pura muslim, bapak kaum Syi’ah) mengritik Abu Bakar dan Umar. Maka Ali memanggilnya dan meminta sebilah pedang. Ali sudah bermaksud membunuhnya, akan tetapi ada yg membujuknya agar mengurungkan niatnya, maka ALi pun mengusirnya seraya berkata: Jangan pernah ia berada di sebuah kota yg aku berada di sana. Maka ia mengasingkannya ke Syam.
   Dan masih banyak riwayat2 lainnya yg tidak mungkin saya tampilkan satu persatu.. silakan anda baca sendiri kalau mau.

   kalau mencela para sahabat saja seperti itu hukumannya, maka bagaimana dengan mereka yg memurtadkan para sahabat?? Kok masih mengaku sebagai mukmin… aneh tapi nyata. Itulah ajaran syi’ah produk Yahudi.

 27. abu_uwais says:

  subhanallah ustadz,,,lanjutkan terus ustadz,,,abu aqilah mah bisa nya berkilah..membeo mulu kayak burung…kekekekeke

 28. aryan says:

  Assalamualaikum pak Ustad,

  Kadang saya mikir, dengan terus Abu Aqilah berceloteh, saya makin tau bobroknya pemahaman dia, dan makin bertambah ilmu saya dari jawaban pak Ustad.

  Jazakallohu khoiron. Barokallohu fiik. Makin Pe-de dengan Manhaj Salaf :-)

 29. Abu Aqilah says:

  Niat anda mau mengkaji atau mau adu jotos !!! Harusnya anda bersikap sopan!

  Sebelum kami menjawab, ada beberapa poin:

  1. Anda mengatakan semua hadis yang kami nukil adalah sampah. Jadi anda pun meragukan kualitas perawi-perawi dari Ahlusunnah sendiri . Jadi ‘banyak sampahnya’ dalam kitab-kitab sunni, yang meriwayatkannya dan berada di kitab-kitab shaheh. Misalnya kami nukil hadis: “Sepeninggalmu, mereka murtad dari agama semurtad-murtadnya. Tidak selamat kecuali sekelompok kecil saja.” (Shahih Bukhari, Kitab al-Riqaq 6215)

  2. Anda menukil riwayat kesesatan Syiah melalui tokoh Abdullah bin Saba’ Siapa yang mengakuinya? Emang lu baru turun dari gunung?! Hingga tidak tau bahwa Jumhur ulama syiah sepakat bahwa Abdullah bin Saba’ adalah Tokoh FIKTIF.(khayalan/tidak nyata).

  3. Sangat aneh bila anda tidak mengakui kebenaran riwayat-riwayat tersebut, padahal riwayat2 itu didukung oleh ayat-ayat suci al-Quran, tidakkah jelas bagi anda?
  4. Kami tidak memaksa anda untuk mempercayai semua riwayat2 itu. Tidak ada maslahat/kebaikan bagi kami untuk memaksakan kebenaran riwayat2 itu kepada anda, karena semua itu pun didukung oleh riwayat dari kitab-kitab syiah.

  5. Tidak mudah untuk memperoleh hidayah kebenaran. Yang sangat diperlukan bagi mereka untuk mencari KEBENARAN, butuh keihlasan, ketawadhuan dan perenungan, serta melalui taufik dari Allah Swt.

  6. Di zaman informasi modern ini, internet dapat memberikan informasi yang lebih luas, melalui pencarian data kitab, atau tulisan2 yang bermanfaat. Namun, juga dapat memberikan informasi yang salah, bila tanpa diseleksi.

  Jawaban2

  1. Aisyah Mencaci Utsman dan menghasut para pengikutnya.

  Provokasi yang dilakukan Aisyah terhadap Usman dan protes2nya serta cara memperolok-olok di depan khalayak dan juga ucapannya: “Bunuhlah Na’tsal (Usman), sebab ia sudah kafir!”Semua itu banyak disebut dalam kitab-kitab yang menukilkan berita2 sekitar peristiwa-peristiwa waktu itu. Sebagai contoh, apa yang tersebut di dalam kitab Tarikh Ibnu Jarir dan Ibnu Atsir, kitab al-Kamil, mengenai prolog peperangan Jamal (jilid III, hal 80).

  2.(Muawiyah) memerintahkan kaum muslimin untuk melaknat Ali dan memaksa mereka agar melakukannya dengan ancaman yang berat. Dia perintahkan orang-orang agar melakukan kemungkaran tersebut pada setiap khutbah Jumat mereka. Perbuatan ini tertulis dalam kitab sejarah yang bersumber dari kalangan Sunni dan Syiah. Diantaranya dari kalangan ulama besar anda seperti Ahmad bin Hambal dalam Musnad; an-Nasa’i dalam al-Khasha’is; ats-Tsa’labi dalam tafsirnya, Fahrurrazi dalam tafsirnya, Ibnu Abi al-Hadid dalam Syarh Nahju al-Balaghah, Allamah Kanji asy-Syafi’I dalam Kifayatu ath-Thalib, Thabari dalam al-Dzkha’ir, Ibnu Hajar dalam Sawa’iq dan lain-lainnya dari para ulama besar anda.

  Ibnu Atsir dalam al-Kamil serta lainnya dari sejarah bahwa Muawiyah ketika melaksanakan doa qunut pada shalat subuh, ia melaknat Ali, Hasan, Husein, Ibnu Abbas dan Malik al-Asytar.

  Ibnu Hajar meriwayatkan sebuah hadis yang lebih mencakup persoalan di atas, yaitu dalam Shawa’iq, hal. 143, cetakan al-Maimuniyyah, Mesir, bab tentang peringatan bagi orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib.
  Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam Musnad dan lainnya dari ulama kalian, bahwasannya Nabi saw bersabda, “Barang siapa menyakiti Ali, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan Nasrani dan Yahudi.”

  3. Ibu Yazid bin Muawiyah adalah Maisun Kalbi.(Tarikh Thabari, juz 4, hal. 243) Dia telah berzina dengan budak ayahnya lalu hamil Yazid (Biharul Anwar, juz 44, hal. 309). Sumber terakhir ini dari kitab Syiah.. (Tentunya sumber-sumber dari kitab2 Syiah Imamiyah lebih kaya dari Ahlussunnah. Yang mana syiah menyakini sumber periwayatan hadis-hadis tidak berhenti setelah Raulullah wafat, namun diteruskan oleh Imam-imam maksum setelah beliau saw).

  Sudah kami jelaskan tidak secuail kebaikan dari Yazid. Hanya orang yang akalanya tidak waras mengatakan Yazid memiliki keutamaan, begitu pula ayahnya Muawiyah dan kakeknya Abu Sufyan (musuh utama Nabi saw di awal2 penyebaran Islam). Al-Quran pun telah menyebut mereka sebagai syajarah al-mal’unah (pohon yang terkutuk).

  4. Yazid membunuh Imam Husein

  Dalam Peristiwa Karbala (pembantaian Imam Husein beserta sahabat dan keluarganya), (tidak mungkin kami menceritakan seluruhnya, bisa merujuk ke kitab2 mu’tabar Ahlussunnah dan Syiah).

  Setelah itu pasukan Ibnu Ziyad membakar kemah-kemah dan membawa kepala-kepala para syuhadah dan rombongan tawanan, yakni Imam Sajjad dan para wanita keluarga dan kerabat Imam Hasan dan Imam Husein melewati beberapa dusun, wilayah dan kota. Singkatnya, hingga pada akhirnya sampailah rombongan kepala Imam Husein, sahabat dan kelurganya serta para tawanan tersebut di istana Yazid. Terjadilah dialoq (juga cukup panjang untuk menuliskannya).

  Kemudian Yazid meminta tongkat bambu, lalu memukul-mukulkannya ke gigi Imam Husein sambil mengumangdangkan syair sebagai berikut:

  “Oh seandainya orang-orang tuaku yang membunuh di Badar,
  menyaksikan kesedihan kabilah Khazraj dari tusukan pedang
  Tentu mereka akan senang gembira dan berkata,
  “Hai Yazid, terima kasih.”
  Kami telah membunuh pimpinan-pimpinan mereka,
  hingga seimbang dengan orang-orang yang telah terbunuh
  di pihak kita pada perang Badar
  Bani Hasyim telah bermain dengan kekuasaan,
  tidak ada berita yang datang dan tidak ada wahyu yang turun
  Aku bukan putra Khandaq,
  sekiranya aku tidak membalas dendam kepada keturunan
  Ahmad, atas apa yang telah mereka lakukan.
  (Al-Luthuf, hal.200; Biharul Anwar, juz 45, hal. 133, al-Manaqib, juz 4, hal. 123; Tadzkiratul –Khawwash, hal.235; Maqtal Khawarizmi, juz.2, hal.64; Nafsul-Mahmum, hal.404; Thabarsi, al-Ihtijaj, juz.2, hal.307)

  Abu Basrah Aslami, salah seorang sahabat Rasulullah saw yang hadir di majelis itu berkata, “Celaka engkau, hai Yazid. Engkau memukuli gigi Husein dengan tongkat bambu. Aku bersaksi bahwa aku telah melihat Rasulullah saw menciumi bibir Husein dan Hasan dan (Rasulullah saw) bersabda, ‘Kalian berdua pemimpin pemuda sorga. Semoga Allah membinasakan dan mengutuk orang yang membunuh kalian berdua, serta menyediakan neraka Jahannam baginya.”
  Yazid marah dan memerintahkan supaya Abu Barzah Asalami diseret dan dikeluarkan dari majelis.

  Abu Barzah Aslami berkata, “Hai Yazid! Pada hari Kiamat, engkau akan datang ke padang Mahsyar dalam keadaan Ibnu Ziyad menjadi penolongmu. Sedangkan Husein akan datang ke padang Mahsyar dalam keadaan kakeknya (Rasulullah saw) sebagai penolongnya.” (Ansabul Asyraf, juz 3, hal.416; Nurul Abshar, hal.201; Tarikh Thabari, juz 4, hal.356; al-Bidayah wan-Nihayah, juz.8, hal.197).
  Setelah itu Yazid bertindak kurang ajar kepada kepala Imam Husein dan mengumandangkan syair-syair kekufuran.

  Jadi, sebagian dari ulama besar kalian dan ahli fiqih menganggap Muawiyah dan anaknya sebagai orang kafir dan murtad, sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya ar-Raddu ala al-Mutashshib al ‘Anid al-Mani’min Dzammi Yazid.

  Sangat aneh sekali kalau Muawiyah dan anaknya Yazid kalian anggap sebagai mukmin padahal dalil-dalil dan bukti-bukti sudah nyata atas keingkaran mereka, baik dari al-Quran maupun hadis/riwayat-riwayat yang telah banyak kita sebutkan. Lebih ironisnya, kalian menyebut mereka dengan gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman dan menganggap mereka sebagai pemimpin yang mengikuti ajaran syariat.

  • Niat saya ialah membongkar kenajisan akidah syi’ah imamiyah itsna Asyriyah ja’fariyah (dst) yg anda bela tsb…
   Anda menganggap Ibn Saba’ sebagai tokoh fiktif.. ya terserah Anda, tapi buktikan hal itu secara ilmiah. Pakai sanad dan dalil, jangan asbun…
   Tidak usah berkelit dari pertanyaan saya… Jawab to the point, dari dulu anda hanya berdalil dengan riwayat-riwayat dalam kitab Ahlussunnah untuk membenarkan madzhab batil anda… itupun tanpa verifikasi sanad riwayat tsb, dan TIDAK PERNAH MENUKIL MATANNYA DLM BAHASA ARAB… hehe.. takut ketahuan kalo yg anda nukil hanyalah perkataan dusta, atau hadits dh’aif yg tidak bisa menjadi hujjah… atau riwayat2 sejarah yg dinukil oleh Al Waqidi (matruk, muttaham bil kadzib), atau (Abu Mikhnaf, Rafidhi haalik), dan sebangsanya… yg secara syar’i dan ilmiah tidak boleh dipercayai ucapannya, apalagi dijadikan dalil.
   Adapun keberadaan riwayat2 tsb dlm kitab-kitab karya ulama Ahlussunnah, maka sama sekali bukan dalil atas kebenarannya… bukankah banyak di antara ulama yg meriwayatkan hadits dha’if, atau bahkan sangat dha’if dan palsu? Akan tetapi mereka minimal menyebutkan sanadnya sehingga siapa pun yang faham ilmu hadits dapat mengetahui derajat hadits tersebut… atau kalau tidak menyebutkan sanad, mereka pasti mengomentarinya, atau kalau tidak, pasti ulama lain tidak akan mendiamkan penisbatan riwayat tsb kepada Rasulullah. Jadi bung, kalau anda hanya menukil terjemahan versi anda lalu mencantumkan nomor jilid dan halaman, ini tak ubahnya seperti sampah… jadi lain kali kalau masih begini caranya, akan saya masukkan ke tong sampah… INI PERINGATAN TERAKHIR !

 30. Abu Aqilah says:

  KEUTAMAAN IMAM ALI
  Adapun keutamaan Ali as, dalam kitab mazhab Ja’fariyah (Syiah Imamiyah), berpuluh-puluh kitab jumlahnya untuk menjelaskan keutamaan beliau. Yang tidak akan mungkin kami tulis semuanya. beberapa gelintir diantaranya:

  1. Nabi saaw bersabda: “Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya.”
  2. Nabi saaw bersabda: “Pukulan Ali di hari Khandak lebih baik dari ibadahnya jin dan manusia.” Dan dengan pukulan tersebut menghantarkan Umr bin Abd Wud ke jahannam.”
  3. Nabi saaw bersabda: “Wahai Ali, engkau sebagai pembagi surga dan neraka.”
  4. Hadist Ghadir Khum: “Maka barang siapa menjadikanku sebagai pemimpinnya, maka Ali juga pemimpin (maula)nya.
  5. Nabi saaw bersabda: “Tidaklah mencintaimu, kecuali mukmin dan tidaklah membencimu, kecuali munafik.”
  6. Nabi saaw bersabda: “Aku memerintahkan untuk menutup semua pintu-pintu ini, selain pintu Ali.”
  7. Hadist: Nabi saaw memohon kepada Allah, agar mengutus makhluk-Nya yang paling mulia untuk bersama-sama menikmati hidangan ayam panggang bersamanya. Secara tiba-tiba, maka muncullah Ali as yang telah menempuh perjalanannya dan ia (Ali) menikmati hidangan tersebut bersama Rasulullah.”

  1. Nabi yang mulia saaw bersabda: “Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali serta kebenaran selalu mengitari Ali, bagaimana pun posisi beliau as.”
  2. Nabi yang mulia saaw bersabda: “Wahai Ali, kedudukanmu di sisiku, seperti halnya kedudukan Harun di sisi Musa, selain tidak ada seorang nabi setelahku.” ‘Tidak ada seorang nabi setelahku’, yakni, Ali adalah pengganti dan khalifah setelah Nabi saaw.

  8. Nabi yang mulia bersabda: “Wahai Ali! Engkau adalah saudaraku di dunia dan akhirat, yakni naskah yang kedua dan persamaanku. Tidak satu pun dari para sahabat yang telah memiliki julukan saudara (selain Ali as).
  9. Jibril memaparkan kepada Nabi: “Surah Bara’ah untuk dirimu atau seseorang yang menempati kedudukanmu (Ali as) yang harus dibacakan kepada kaum musrikin.
  10..Pada waktu menjelang kematian beliau saaw, Nabi yang mulia saaw telah berwasiat bahwa Ali as akan melunasi hutang-hutang harta nabi kepada rakyat, sebagai wali dalam kepengurusan pengkafanan, penguburan dan segala perlengkapan Nabi yang mulia. Cukup baginya kebanggaan dan kemuliaan.

  Untuk Kemulaan Ahlulbait as lainnya, , cukup anda merujuk ke kitab YANABI’UL MAWADDAH (jilid 1 dan 2).

  • Ck ck ck… Ali sebagai pembagi Surga dan NEraka??!! HEBAT BENEER>>> Sebutkan sanadnya !!
   Saya bisa saja bilang begini: “ABU BAKAR DAN UMAR ADALAH… BLA.. BLA.. BLA..” (Pokoknya lebih hebat dari Ali deh), toh cuman klaim khan? apa artinya?

 31. Abu Aqilah says:

  Rujukan: Keutamaan Imam Ali
  Biharul Anwar, juz 20, hal. 206.
  Biharul Anwar, juz 49, hal. 12.
  Al-Ghadir, jilid 11.
  Biharul Anwar, juz 93, hal. 12.
  Mustadrak Sahihain, juz 3, hal. 14.
  Musnad Ahamad, juz 1, hal. 151; Fadhail as-Shahabah, juz 2, hal. 562; Tafsir at-Thabari, juz 10, hal. 64; Dzakhair al-Uqba, hal. 69.
  Rabi’ al-Abrar, juz 5, hal. 197, Thabaqat al-Kubra, juz 2, hal. 278; al-Firdaus bi Ma’tsur al-Khitab, juz 5, hal. 332.

  • Apa susahnya sih mencantumkan sanad dan matan secara lengkap untuk setiap nukilan anda? Selama ini anda hanya menukil judul kitab dgn jilid dan halaman, tanpa menukil sanad, mengapa? Apa anda mengira itu merupakan langkah ilmiah dlm berdiskusi? Apa susahnya untuk sekedar melakukan hal tsb.. anak SD pun bisa, toh tinggal ‘copy paste’ dr blog orang lain… Saya bisa saja asal tulis bhw di Kitab Al Kaafi jilid sekian halaman sekian ada riwayat bla-bla-bla… (tanpa menukil sanad dan matannya dlm bahasa asli)… Bagaimana saya bisa percayai nukilan semacam ini? Inilah kelicikan orang syi’ah… mereka tidak bisa membuktikan keabsahan satu riwayat pun yg mendukung madzhab batil mereka ttg para sahabat, kecuali dengan sekedar menyandarkan ‘bualan’ tsb ke kitab-kitab tulisan Ahlussunnah. Bodoh sekali Anda ini… yg anda ajak diskusi bukan anak kemarin sore yg gampang anda kibuli… Kalaulah suatu perkataan yg indah tidak bisa disandarkan demikian saja kepada Rasulullah atau para sahabat sampai terbukti keabsahan sanadnya, maka apalagi perkataan kotor, cacian, dan vonis murtad yg anda nisbatkan kepada sejumlah sahabat terkait sahabat Nabi lainnya… Hanya orang goblok yg melakukan hal tsb (dan memang semua orang syi’ah adalah goblok dalam menggunakan logika, dan pembohong dalam menukil, seperti yg dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah).

 32. Adi ziyad says:

  Alhamdulillah lewat diskusi ini ana mendapat banyak faidah dari Abu Hudzaifah. insya Allah ini jadi salah satu bahan bagi ana utk menasehati mereka yg terpengaruh pemikitan rafidhah. jazaakallahu khairan.

 33. Abu Haitsam says:

  Baarokallaahu fiikum ustadz. Wajazaakumullaahu khoiron ‘anil Islaam walmuslimiin. Teruskan difa’ antum ‘anis sunnah wa ahliha ustadz. Ana cuma bisa support antum dengan doa, ustadz, afwan. Allaahummanshur man nashorol Islaama wal muslimiin wakhdzul man khodzalal Islaama wal muslimiin. Salam kenal dari ana. Innii uhibbukum fillaah.

 34. Abu Salman says:

  Masya Allah,

  Terima kasih ustadz, melalui website ini dan juga kajian-kajian di Radio Rodja, saya jadi lebih paham mengenai Syi’ah. Dan tadinya cenderung agak menganggap remeh hal ini.

  Kemudian bagaimana dengan surat kabar terkemuka di Indonesia itu Ustadz? Apakah betul bahwa surat kabar tersebut dikelola Syi’ah? Kemudian bagaimana menyikapi surat kabar tersebut? (Kebetulan orangtua saya masih berlangganan koran tersebut)

  • surat kabar yang mana ya akhi?

   • Abu Salman says:

    Mohon maaf kalau saya menyebut merk, dan kalau misal belum pasti dan akan menjadi fitnah, maka silakan disensor, yaitu Republika. Sebab saya lihat sering menggunakan istilah “Wahabi”, selain itu beberapa kali mengekspos perlakuan Wahabi terhadap Syiah yang dianggap semena-mena.

   • aryan says:

    Assalamualaikum,

    Betul pak Ustad, kalau nyantumin sumber dari judul2 buku sih ana juga bisa bikin buku karangan sendiri. Hehehe…

    @Abi Salman: Demi besarnya kemashlahatan tidak apa2 mencantumkan merk demi kewaspadaan kita terhadap keburukan yang besar. Saya dengar dari kajian Ustad Armen Halim alm. -semoga Allah menerima amal ibadahnya- beliau bilang koran REPUBLIKA memang milik Syiah. Silahkan antum bisa dengar dikajian ini:

    http://www.kajian.net/kajian-audio/Ceramah/Armen%20Halim%20Naro/Bahaya%20Syiah%20Terhadap%20Islam

    Jazakalahu khoiron

   • Abu Salman says:

    Alhamdulillah, terima kasih Akh Aryan atas linknya. Sudah saya download dan dengarkan. Semoga Allah selalu menetapkan hati kita pada sunnah.

    Dan semoga perjuangan Abu Hudzaifah juga selalu istiqomah untuk memerangi kesesatan ini. Allahul Musta’an.

    Jazakumullaahu khoir.

   • Tommi says:

    Ini informasi yg baru buat saya. Sebelumnya saya kira Republika hanya akrab dengan tassawuf dan sufi krn mereka sering menurunkan artikel2 tasawuf. Walaupun memang klaim syi’ah ini blm terbukti benar, setidaknya ini bisa menjadi pengingat saya agar lebih berhati2 terhadap surat kabar tersebut.

    Jazakalloh khoir.

    • Betul itu… kalo ga’ salah, salah seorang penulis di Republika ada yg namanya Riza Sihbudi, dia itu rafidhi. Tasawuf adalah gerbang semua aliran sesat, termasuk Syi’ah Rafidhah, lihat aja buku2nya Jalaluddin Rakhmat (Laa rahimahullaah !!) yg mencampuradukkan antara dua kesesatan sekaligus, tasawuf dan tasyayyu’. Salah satunya saya punya, yaitu Road To Allah… demikian pula Cinta Rosul… dll.

 35. Abu Aqilah says:

  -Silahkan cek sendiri kebenaran riwayat2 di atas.
  -Sekali, tidak ada paksaan untuk menerima dalil-dalil kami. Tapi, kami sarankan, supaya anda lebih teliti: “lihatlah apa yang dia dikatakan bukan siapa yang mengatakan” (perkataan Imam Ali).
  -Kami tanyakan pada Anda, sebutkan riwayat/hadis dari sahabat lain yang lebih utama dari Ali bin Abi atau paling tidak menyamai Ali bin Abi Thalib.
  -dan yang masih kami tanyakan, masihkan mengakui Yazid dan Muawiyah sebagai pemimpin orang-orang yang beriman, melalui riwayat2 yang kami sebutkan?

  • Baiklah, ini jawabannya:
   – Tuduhan Anda bahwa Mu’awiyah memerintahkan agar melaknat Imam Ali di mimbar-mimbar, adalah riwayat batil. Buktinya adalah sbb:
   1. Kitab-kitab Tarikh yang ditulis di zaman Bani Umawiyah tidak ada yang menyebutkan hal tsb. Namun yg menyebutkan adalah mereka yang hidup belakangan, mulai dari Ibnu Jarir Ath Thabari (w. 310 H), kemudian Ibnul Atsir (w. 630 H), dan (As Suyuthi w. 911) dalam Tarikhul Khulafa’.
   Jadi, yang paling awal menyebutkan hal tsb adalah Ibnu Jarir Ath Thabari dlm Tarikhnya, padahal antara Ibnu Jarir dengan Mu’awiyah ra terpaut lebih dari 200 tahun. Lantas dari manakah ia menukil riwayat tsb? Simaklah !
   Ath Thabari mengatakan dalam Tarikhnya (Pd kisah tahkim antara Ali dan Mu’awiyah):
   قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبي ان عمرا وابا موسى حيث التقيا بدومة الجندل… إلى ان قال:وكان _يعني عليا_ إذا صلى الغداة يقنت فيقول:اللهم إلعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا وعبدالرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن عليا وابن عباس والأشتر وحسنا وحسينا
   Abu Mikhnaf berkata: Abu Janab Al Kalbi menceritakan kepadaku bahwa Amru (bin Ash) dan Abu Musa bertemu di Daumatul Jandal… dst (kisah tahkimnya cukup panjang, silakan baca sendiri) lalu mengatakan: “Konon Ali bila shalat subuh membaca doa qunut: Ya Allah, laknatilah Mu’awiyah, Amru, Abul A’war As Sulami, Habib & Abdurrahman bin Khalid, Dhahhak bin Qais, dan Al Walid”. Maka berita ini pun sampai kepada Mu’awiyah, sehingga bila ia doa qunut ia mengatakan: “Ya Allah laknatilah Ali, Ibnu Abbas, Al Asytar, Hasan dan Husein”. (Tarikh Ath Thabari 3/112-113).
   Siapakah Abu Mikhnaf? Bacalah perkataan ulama jarh wat ta’dil ttgnya di Miezanul I’tidal (no 6992). Inilah teksnya:
   Imam Adz Dzahabi mengatakan:
   ميزان الاعتدال (3/ 419):
   لوط بن يحيى، أبو مخنف، أخباري تالف، لا يوثق به.
   تركه أبو حاتم وغيره.
   وقال الدارقطني: ضعيف.
   وقال ابن معين: ليس بثقة.
   وقال – مرة: ليس بشئ.
   وقال ابن عدى: شيعي (1) محترق، صاحب أخبارهم.
   قلت: روى عن الصعق (2) بن زهير، وجابر الجعفي، ومجالد.
   روى عنه المدائني، وعبد الرحمن بن مغراء.
   مات قبل السبعين ومائة.
   Luth bin Yahya, alias Abu Mikhnaf. Akhbari (sejarawan) yg Taalif (ungkapan bagi orang yg sangat-sangat lemah derajatnya, artinya: hancur !).
   Ia dinyatakan ‘matruk’ oleh Abu Hatim dll. Ad Daruquthni mendha’ifkannya, Sedangkan Yahya bin Ma’in mengatakan: Tidak bisa dipercaya, tidak ada artinya (dha’if). Adapun Ibnu Adi mengatakan: Penganut syi’ah kelas berat dan periwayat kabar-kabar mereka (syi’ah). Ia meriwayatkan dari As Sha’qu bin Zuhair, Jabir al Ju’fi (dedengkot rafidhah), dan Mujalid. Sedangkan yang meriwayatkan dari Abu Mikhnaf ialah: Al Mada-ini dan Abdurrahman bin Maghra’. Ia wafat sebelum tahun 170 H.

   jadi, Abu Mikhnaf adalah perawi yg matruk, yang dlm ilmu hadits derajat haditsnya adalah sangat lemah, tidak bisa diterima apalagi dijadikan dalil. Lebih-lebih dia seorang syi’i kelas kakap yang sangat memusuhi Mu’awiyah dan pihaknya, dan meyakini bolehnya dusta (taqiyyah) demi kepentingan kelompoknya, dan keyakinan2 jahat lainnya, sebagaimana yg diyakini oleh syi’ah secara umum.
   Kemudian, Abu Mikhnaf meriwayatkannya dari Abu Janab al Kalbi yg oleh Al Hafizh ibnu Hajar dlm taqribut Tahdzib dikatakan: (ضعفوه لكثرة تدليسه) artinya: “Mereka (ahli hadits) mendha’ifkannya karena ia demikian banyak melakukan tadlis (penyamaran hadits)”.
   Kalau anda mengerti ilmu mustalah hadits -dan saya rasa tidak demikian-, maka jika seorang perawi dinyatakan suka mentadlis, berarti riwayatnya otomatis dha’if, sebab dia bisa saja meriwayatkan suatu hadits dari perawi yg pembohong, namun menyamarkannya dan tidak menyebutkan namanya.
   Jadi, secara sanad, riwayat ini BATIL bin BOHONG, alias tidak bisa diterima.

   Adapun sanadnya, maka (kalaupun Anda konsekuen dgn kaidah Anda: “Lihatlah apa yg dikatakan, bukan siapa yg mengatakan”), maka justru menjadi bumerang bagi Syi’ah Anda. Sebab dlm riwayat ini yang memulai pelaknatan adalah Ali -dan kami bersaksi bahwa beliau bukanlah orang yg suka melaknat-. Dialah yg pertama kali melaknat Mu’awiyah dan kelompoknya ketika doa qunut di shalat subuh. Sehingga apa yg dilakukan Mu’awiyah -sebagaimana dhahir riwayat di atas- tidak lain hanyalah membalas dengan balasan yg setimpal -dan kami juga bersaksi bahwa Mu’awiyah tidak pernah sekalipun mencaci Ali-. Alias dia melaknat setelah dilaknat terlebih dahulu.
   bagaimana Bung? inilah riwayat ‘sampah’ yg saya maksud. Adapun Imam Ath Thabari, beliau telah lepas tanggung jawab karena menyandarkan sumber berita bohong tsb kepada pembohongnya, yaitu Abu Mikhnaf. Inilah cara yg dipakai oleh Ahli hadits klasik dalam meriwayatkan hadits. mereka cukup menyebutkan sanad, dan bagi siapa yg ingin mengetahui derajat riwayatnya bisa langsung mengecek biografi perawinya satu-persatu. Adapun Anda? Sanad aja ga punya…
   Adapun ahli hadits yang hidup belakangan, seperti Ibnu katsir, sering kali mengomentari riwayat-riwayat yg dinukilnya. Karenanya, setelah menukil riwayat dari Abu Mikhnaf tadi, beliau mengatakan (ولا يصح هذا), artinya; “kabar ini tidak shahih”. Istilah tidak shahih sering kali dipakai untuk menamakan berita-berita bohong, dan ini telah ma’ruf di kalangan ahli hadits, contohnya Ibnul Jauzi dalam kitab Al Maudhu’at yang selalu menggunakan istilah tersebut (Ana yakin ente pasti baru denger ttg ini).

   Setelah menyatakan ‘ketidak sahihan (baca: kebohongan)’ riwayat tsb, Ibnu Katsir menukil sejumlah riwayat dalam Al Bidayah wan Nihayah (yg sering anda jadikan rujukan tanpa verifikasi), bahwa Mu’awiyah demikian menghormati Ali, mengakui segala keutamaannya, bahkan menangis ketika mendengar berita terbunuhnya beliau. Simaklah kabarnya sbb:
   البداية والنهاية (8/ 139):
   وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة.
   قال: لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته ؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم
   Jarir bin Abdul Hamid (tsiqah, salah seorang perawi dlm shahihain), meriwayatkan dari Mughirah (bin Miqsam, tsiqah dan salah seorang perawi dalam shahihain), katanya: Ketika berita terbunuhnya Ali sampai kepada Mu’awiyah, ia pun menangis, hingga istrinya berkata: “Masa’ kamu menangisinya, padahal dahulu kamu memeranginya? Mu’awiyah menjawab: “Waihak (celaka kamu), Kamu tidak tahu betapa besar kehilangan yang dirasakan orang-orang berkenaan dengan kemuliaan, pemahaman, dan ilmu (yg dimiliki Ali) (Al Bidayah wan Nihayah 8/139).

   Jadi bung, kita tidak bisa menerima perkataan dari siapa saja tanpa menyelidiki yang mengatakannya. kalau begitu madzhab yg anda anut, maka alangkah menyedihkannya kalau begitu… alangkah mudahnya hadits-hadits palsu laris dalam madzhab kalian, dan memang begitulah kenyataannya. Sebagian besar dalil yg anda gunakan selama berdiskusi dengan saya adalah hadits-hadits dan riwayat-riwayat batil… yang menurut nt memang tidak masalah. Benar kata Ibnu Taimiyyah ttg rafidhah: Ajhalunnaasi fil ma’quulaaat, wa akdzabuhum fil manquulaat. Manusia paling bodoh dalam hal-hal yang bersifat logika, dan paling pembohong dalam menukil riwayat.

   Anda meminta saya sebagai Ahlussunnah untuk mendatangkan riwayat dari sahabat yg lebih utama dari Ali bin Abi Thalib? Lha memangnya saya sebagai Ahlussunnah meyakini Ali sebagai orang paling mulia tho? Aneh banget permintaannya… Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah lebih mulia di mata kami daripada Ali Bin Abi Thalib, karena menurut Ahlussunnah peringkat Ali adalah peringkat keempat. Kalau anda ingin tahu berapa banyak hadits yg diriwayatkan oleh ketiga sahabat tadi, silakan baca musnad Imam Ahmad, dan bandingkan banyak mana antara hadits mereka bertiga dengan hadits Ali (radhiyallaahu ‘anhum ajma’in).

   -Jawaban saya jelas: Yazid adalah orang fasik, dan Ahlussunnah tidak mengkafirkannya. Ahlussunnah sepakat menganggapnya sebagai orang fasik, dan sebagian ulama bahkan melaknatnya, namun sebagian yg lain lebih memilih untuk tidak melaknatnya karena adanya hadits dari Rasulullah yg mengatakan bahwa pasukan pertama yg menyerang konstantinopel akan mendapat ampunan, dan pasukan tsb dipimpin oleh Yazid bin Mu’awiyah. Oleh karenanya, ketika ia menjadi khalifah, banyak para sahabat yg tidak mau membai’atnya, seperti Ibnuz Zubeir, Husein bin Ali, Sulaiman bin Shurad, dll. Yg membai’atnya hanyalah warga Syam dan Irak (tempatnya Syi’ah).
   Adapun Mu’awiyah, maka dialah sahabat yang mulia dan pemimpin yang adil lagi bijaksana. Semoga Allah meridhainya, dan kami meyakini bahwa Ali lebih utama dan lebih berhak menjadi khalifah dari pada siapa pun juga yg hidup di zaman itu, termasuk Mu’awiyah. Akan tetapi ternyata Allah berkehendak lain, karena kekuasaan tidak harus dipegang oleh orang yg paling mulia. Bukankah fir’aun pernah berkuasa atas Bani Israel, demikian pula orang-orang Kafir Quraisy yg menguasai kaum muslimin dan menindas mereka selama 13 tahun di Mekkah, dan sampai hari ini pun kita menyaksikan bahwa kekuasaan tidak selalu berada di tangan orang yg baik. Jadi, jika kami menganggap Mu’awiyah sebagai khalifah setelah khulafa’ur Rasyidin, dan kekhalifahan Hasan bin Ali, maka itulah kenyataannya. Bahkan naiknya Mu’awiyah menjadi khalifah juga karena Imam Hasan bin Ali yg menyerahkan urusan ini kepadanya. Dan ini membuktikan kepalsuan riwayat yg menyebutkan bahwa Mu’awiyah memerintahkan agar Ali dilaknat di mimbar-mimbar.

   kiranya cukup sampai di sini saja diskusi kita. Karena Anda ternyata tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan anda selama ini sama sekali. Semua riwayat yg anda sebutkan adalah riwayat buntung tanpa sanad. kalau pun ada yg shahih, maka maknanya tidak mendukung madzhab anda sama sekali.

 36. aryanwp says:

  @Abu Aqilah: Maaf bung Aqilah, bagaimana kami bisa menerima pendapat2 anda yang diambil dari kitab2 Syiah itu sendiri? Sedangkan mas Abu Hudzaifah sendiri sekarang sedang ada di Madinah dan membaca kitab-kitab=4324321`321`

 37. aryanwp says:

  @Abu Aqilah: @Abu Aqilah: Maaf bung Aqilah, bagaimana kami bisa menerima pendapat2 anda yang diambil dari kitab2 Syiah itu sendiri? Sedangkan mas Abu Hudzaifah sendiri sekarang sedang ada di Madinah dan membaca kitab-kitabnya langsung.

 38. satumanhaj says:

  ‘Abdullah bin Saba’–Tokoh Nyata yang Difiktifkan:

  Banyak sudah ulama dan referensi Ahlus-Sunnah yang menyebutkan sosok ‘Abdullah bin Saba’ sebagai tokoh Yahudi pembuat agama Syi’ah. Namun bagi orang Syi’ah sendiri – terutama golongan kontemporer – saling berlomba untuk memberikan bantahan tentang hal itu. Mereka mengklaim Ahlus-Sunnah telah mereka-reka tokoh ini karena permusuhan mereka terhadap Syi’ah. Banyak sudah tulisan mereka sebar, dan tidak sedikit kaum muslimin yang bodoh tertipu dengan segala bualan mereka. Mereka (kaum muslimin yang bodoh dan tertipu) itu tidak tahu bahwa sebenarnya tokoh ‘Abdullah bin Saba’ bukanlah tokoh fiktif, bukan pula hasil rekayasa Ahlus-Sunnah.
  Oleh karena itu, di sini sedikit akan saya tulis beberapa keterangan mengenai ‘Abdullah bin Saba’ dari buku-buku induk referensi Syi’ah. Biar tidak terlalu berbusa-busa dalam bermuqaddimah, langsung saja saya tuliskan :
  1. Dari Abu Ja’far ‘alaihis-salaam, ia berkata :

  إن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة، ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله – تعالى عن ذلك – فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال : نعم أنت هو، وقد كان قد ألقي في ورعي أنك أنت الله وأني نبي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب، فأبى، فحبسه، واستتابه ثلاثة أيام، فلم يتب، فأحرقه بالنار، وقال : أن الشيطان استهواه، فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك.
  “Sesungguhnya ‘Abdullah bin Saba’ mendakwakan nubuwwah dan mengatakan Amiirul-Mukminiin (‘Aliy bin Abi Thaalib) adalah Allah – Maha Tinggi Allah atas tuduhan itu – . Khabar itu pun sampai kepada Amiirul-Mukminiin. Beliau memanggilnya dan mengkonfirmasikannya. Ia (‘Abdulah bin Saba’) berkata : ‘Benar, engkau adalah Allah. Telah dibisikkan ke dalam hatiku bahwa engkau adalah Allah dan aku adalah nabi’. Amiirul-Mukminiin ‘alaihis-salaam berkata : ‘Celaka kamu, syaithan telah menundukkanmu’. Rujuklah dari perkataanmu, ibumu pasti binasa, dan bertaubatlah !’. Ia menolak (untuk bertaubat), lalu ia dipenjara dan diminta untuk bertaubat dalam waktu tiga hari. Namun ia tidak mau bertaubat juga, sehingga (dijatuhi hukuman) dibakar dengan api. Amiirul-Mukminiin berkata : ‘Syaithan telah menguasai dirinya. Ia datang kepadanya (Ibnu Saba’) dan membisikkan ke dalam hatinya hal tersebut”.
  Dari Abu ‘Abdillah, bahwasannya ia berkata :

  لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدًا لله طائعًا، الويل لمن كذب

  علينا، وإن قومًا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم.

  “Allah melaknat ‘Abdullah bin Saba’. Sesungguhnya ia mendakwakan Rububiyyah kepada Amiirul-Mukminiin ‘alaihis-salaam, sedangkan Amiirul-Mukminiin – demi Allah – hanyalah seorang hamba yang mentaati Allah. Neraka Wail adalah balasan bagi siapa saja yang berdusta atas nama kami. Sesungguhnya telah ada satu kaum berkata-kata tentang kami sesuatu yang kami tidak mengatakannya. Kami berlepas diri kepada Allah atas apa yang mereka katakan itu, kami berlepas diri kepada Allah atas apa yang mereka katakan itu”.
  [Ma’rifatu Akhbaarir-Rijaal oleh Al-Kasysyiy, hal. 70-71].
  Kitab Rijaalul-Kasysyiy ini termasuk kitab Syi’ah yang pertama dan diakui dalam ilmu rijaal.
  2. Al-Maamiqaaniy berkata :
  عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو.

  “Abdullah bin Saba’ yang dikembalikan kepadanya kekufuran dan sikap berlebih-lebihan yang sangat terang”. Lalu ia berkata :
  غالٍ ملعون، حرقه أمير المؤمنين عليه السلام بالنار، وكان يزعم أن علياً إله، وأنه نبي.
  “Orang yang berlebih-lebihan lagi terlaknat. Amiirul-Mukminiin telah membakarnya dengan api. Ia mengatakan bahwa ‘Aliy adalah Tuhan, dan ia adalah nabi”.
  [Tanqiihul-Maqaal fii ‘Ilmir-Rijaal, 2/183-184].
  Al-Maamiqaaniy merupakan salah seorang ulama besar Syi’ah dalam ilmu rijaal.
  3. An-Naubakhtiy berkata :
  السبئية قالوا بإمامة علي، وأنها فرض من الله عز وجل وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر، وعمر، وعثمان، والصحابة، وقال : (إن عليا عليه السلام أمره بذلك) فأخذه علي فسأله عن قوله هذا، فأقر به، فأمر بقتله، فصاح الناس إليه : يا أمير المؤمنين ! أتقتل رجلاً يدعوا إلى حبكم أهل البيت، وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك ؟ فصيره إلى المدائن.
  وحكى جماعة من أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه في علي بن أبي طالب بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه….فمن هڽا قال من خالف الشيعة : إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية.

  “Kelompok Saba’iyyah mengatakan keimamahan ‘Aliy dan hal itu merupakan satu kewajiban dari Allah ‘azza wa jalla. Mereka adalah pengikut ‘Abdullah bin Saba’. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan pencelaan terhadap Abu Bakr, ‘Umar, ‘Utsman, dan para shahabat. Ia (Ibnu Saba’) berkata : ‘Sesungguhnya ‘Aliy memerintahkannya’. Maka ‘Aliy menangkapnya dan mengkonfirmasi atas perkataannya tersebut, dan ia pun mengakuinya. Lalu ‘Aliy memerintahkan untuk membunuhnya. Orang-orang berteriak : ‘Wahai Amiirul-Mukminiin, apakah engkau akan membunuh orang yang menyerukan mencintai Ahlul-Bait, kepemimpinanmu, dan berlepas diri dari musuh-musuhmu ?’. Maka ‘Aliy mengasingkannya ke daerah Madaain.
  Diriwayatkan oleh sekelompok ahli ilmu (ulama) bahwasannya ‘Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi yang masuk Islam, lalu memberikan loyalitas kepada ‘Aliy. Saat masih dalam agama Yahudi, ia pernah berkata tentang Yusya’ bin Nuun sepeninggal Musa ‘alaihis-salaam perkataan seperti ini. Lantas setelah masuk Islam, ia berkata tentang ‘Aliy seperti apa yang dikatakannya kepada Yusya’ bin Nuun. Ia adalah orang yang pertama kali mengumumkan pendapat wajibnya keimamahan ‘Aliy ‘alaihis-salaam dan menampakkan berlepas diri terhadap musuh-musuhnya…. Dari sinilah asal perkataan orang-orang yang menyelisihi Syi’ah (baca : Ahlus-Sunnah) : ‘Sesungguhnya dasar Rafidlah diambil dari paham Yahudi”.
  [Firaqusy-Syii’ah, hal. 32-44].
  An-Naubakhtiy ini menurut penilaian orang Syi’ah adalah seorang yang tsiqah lagi diakui [lihat Jaami’ur-Ruwaat oleh Al-Ardabiiliy 1/228 dan Al-Kunaa wal-Alqaab oleh ‘Abbaas Al-Qummiy 1/148].
  4. Sa’d bin ‘Abdillah Al-Asy’ariy Al-Qummiy berkata saat memaparkan kelompok Saba’iyyah :
  السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ، وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني، وساعده على ذلك عبد الله بن خرسي، وابن أسود، وهما من أجل أصحابه، وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر، وعمر، وعثمان، والصحابة وتبرأ منهم.

  “Kelompok Saba’iyyah adalah pengikut ‘Abdullah bin Saba’. Ia adalah ‘Abdullah bin Wahb Ar-Raasibiy Al-Hamdaaniy. Para pembantunya adalah ‘Abdullah bin Khurasiy dan Ibnu Aswad. Mereka berdua termasuk orang terkemuka dari kalangan pengikutnya. Ibnu Saba’ adalah orang yang pertama kali menampakkan celaan terhadap Abu Bakr, ‘Umar, ‘Utsmaan, dan para shahabat, serta berlepas diri dari mereka semuanya”.
  [Al-Maqaalaatu wal-Firaq, hal. 20].
  Al-Qummiy ini menurut penilaian orang Syi’ah termasuk orang yang tsiqah yang luas pengetahuannya tentang khabar/riwayat [lihat Jaami’ur-Ruwaat, 1/352].
  5. Ibnu Abil-Hadiid menyebutkan bahwa ‘Abdullah bin Saba’ pernah berdiri ketika ‘Aliy bin Abi Thaalib sedang berkhutbah. Lalu ia (Ibnu Saba’) berkata :
  أنت أنت، وجعل يكررها، فقال له – علي – : ويلك من أنا، فقال : أنت الله، فأمر بأخذه وأخذ قوم كانوا معه على رأيه.

  “Engkau, engkau’. Ia (Ibnu Saba’) mengulang-ulang perkataan itu. Maka ‘Aliy berkata kepadanya : “Celaka kamu, siapakah diriku ?”. Ibnu Saba’ menjawab : “Engkau adalah Allah”. ‘Aliy pun memerintahkan untuk menangkapnya dan orang-orang yang sependapat dengannya”.
  [Syarh Nahjil-Balaaghah, 5/5].
  Kitab Syarh Nahjil-Balaghah karya Ibnu ‘Abdil-Hadiid salah satu kitab besar dan paling utama dalam syarah terhadap Nahjul-Balaaghah yang sering dijadikan rujukan kaum Syi’ah. Namun seringkali didapati saat Ahlus-Sunnah mengutip sebagian isi dari kitab ini yang ‘merugikan’ mereka, orang-orang Syi’ah membantah bahwa Ibnu ‘Abdil-Hadiid adalah orang Sunniy (berpaham Mu’tazillah), bukan Syii’iy. Tentu saja dalih mereka sangat lemah, karena beberapa kitab biografi Syi’ah sendiri menyebutkan bahwa Ibnu ‘Abdil-Hadiid adalah termasukorang yang ber-tasyayyu’ kepada ‘Aliy/Ahlul-Bait.
  6. As-Sayyid Ni’matullah Al-Jazaairiy berkata :
  قال عبد الله بن سبأ لعلي عليه السلام : أنت الإله حقًَا، فنفاه علي عليه السلام إلى المدائن، وقيل : إنه كان يهوديًا فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي.

  “’Abdullah bin Saba’ berkata kepada ‘Aliy ‘alaihis-salaam : ‘Engkau adalah tuhan yang sebenar-benarnya’. Maka ‘Aliy mengasingkannya ke daerah Madaain. Dan dikatakan : ‘Sesungguhnya ia dulu seorang Yahudi lalu masuk islam. Saat masih beragama Yahudi ia pernah berkata terhadap Yusyaa’ bin Nuun dan Muusaa semisal apa yang dikatakannya kepada ‘Aliy”.
  [Anwaarun-Nu’maaniyyah, 2/234].
  Ni’matullah Al-Jazaairiy dikenal sebagai seorang muhaddits dan ulama besar yang diakui keilmuannya oleh kalangan Syi’ah [lihat Al-Kunaa wal-Alqaab, 3/298 dan Safiinatul-Bihaar 2/601].

  Keberadaan sosok ‘Abdullah bin Saba’ adalah sesuatu yang telah disepakati oleh Ahlus-Sunnah dan Syi’ah (mutaqaddimiin). Dan inilah pernyataan tokoh Syi’ah kontemporer yang bernama Muhammad Husain Az-Zain :
  وعلى كل حال فإن الرجل – أي: ابن سبأ – كان في عالم الوجود، وأظهر الغلو، وإن شك بعضهم في وجوده وجعله شخصاً خيالياً.. أما نحن – بحسب الاستقراء الأخير – فلا نشك بوجوده وغلوه

  “Maka, sesungguhnya sosok laki-laki ini – yaitu Ibnu Saba’ – diketahui benar adanya dan menampakkan sikap berlebih-lebihan (ghulluw). Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka (orang-orang Syi’ah) ragu-ragu akan keberadaannya sehingga menjadikannya sebagai sosok khayalan…..Adapun kami, sesuai penelitian termuktakhir, tidak ragu akan keberadaannya dan sikap berlebih-lebihannya” [Asy-Syii’ah wat-Taariikh, hal. 213].
  Dari sini kita dapatkan beberapa point sebagai berikut :
  1. ‘Abdullah bin Saba’ bukanlah tokoh/sosok khayalan sebagaimana klaim orang-orang Syi’ah belakangan yang mulai resah tentang agamanya.
  2. ‘Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi yang kemudian (berpura-pura) masuk Islam untuk merusaknya.
  3. Paham keimamahan ‘Aliy, pencelaan terhadap Al-Khulafaaur-Raasyidin (kecuali ‘Aliy) dan para shahabat berasal darinya.
  4. ‘Aliy bin Abi Thaalib radliyallaahu ‘anhu berlepas diri dari paham Saba’iyyah yang dicetuskan oleh ‘Abdullah bin Saba’.
  Masih tidak yakinkah kita bahwa ajaran Syi’ah yang ada sekarang ini merupakan buah ajaran firqah Saba’iyyah ?

  Semoga ada manfaatnya…….

  sumber utama: Abul Jauzza Blog

  Sumber2 Terkait dengan dengan sejarah IBNU SABA’ :

  –> http://kacahati.wordpress.com/2008/10/17/abdullah-bin-saba/

  –> ustadzrofii-kontroversi-ibnu-saba-al-yahudi

  –> http://www.gensyiah.com/abdullah-ibn-saba.html

  –> http://archive.kaskus.us/thread/1473056

 39. Abu Aqilah says:

  -Ataupun kalau kita bilang riwayat mengenai Abdullah bin Saba’ itu benar dan ada pula sosoknya. Ia memiliki keyakinan menuhankan Ali atau mengkultuskan Ali. Ini perbuatan syirik. Jelas-jelas Ali hanya hamba dan makhluk Allah Swt.

  -Bagaimana anda tidak menyakini Imam Ali lebih utama dari sahabat2 Ali. Para tokoh dan ulama besar Ahlussunnah pun mengakui keutamaan Ali melebihi sahabat-sahabatnya yang lain. Lebih-lebih titel Imam sudah melekat pada beliau, yang sering disebut Imam Ali Amirul Mukminin ra.

  -Anda tidak menerima sejarah dari periwayatan Thabari, yang ditulis pada masanya. Memangnya ada sejarah yang ditulis di masa Nabi atau sahabat? Bahkan Usman pun melarang untuk menuliskan naskah-naskah hadis. Bagaimana pula anda mempercayai kitab-kitab Bukhari dan Muslim yang di tulis pada masa setelah sahabat?

  • wah, ternyata anda ini bodoh sekali… kalau diskusi jangan mencla mencle… lari dari topik utama. Saya kan minta anda membuktikan semua tuduhan anda ttg mu’awiyah, aisyah, utsman, yazid, dll… eee.. malah kabur dan tanya yg lain-lain. Kelihatan sekali bhw nt kelabakan, ga’ punya sandaran ilmiah, asal comot riwayat apa pun yg mendukung kebatilan nt… udah terbukti bahwa nt hanya tukang fitnah tanpa bukti.

 40. Abu Aqilah says:

  -Saya tidak dapat memahami logika anda, melalui perkataan Imam Ai (lihatlah apa yang dikatakan bukan siapa yang mengatakan)maka justru menjadi bumerang bagi Syi’ah Anda. Sebab dlm riwayat ini yang memulai pelaknatan adalah Ali ? maksudnya apa?!

  – Juga ahli sejarah mencatat, bahwa yang menyebabkan terbunuhnya Malik bin Nuwairah. Kesalahannya karena ia hanya tidak mengakui ke-khlaifahan Abubakar dengan tidak membayar zakat. Kalau tidak mengakui kekhalifahan Abubakar dianggap membangkang dan murtad. Bagaimana dengan pembangkangan Muawiyah ketika ia tidak mengakui kekhalifahan Imam Ali, bahkan Muawiyah memerangi Imam Ali?!

  • Ga’ heran, emang kalian orang syi’ah kagak punya logika. Kalau punya logika, kalian mustahil jadi syi’ah… masa’ nt percaya tuh khurafatnya Mahdi Syi’ah yg sembunyi dlm gua dari umur 5 thn ampe skrg? Ko’ ga ada yg penasaran untuk ketemu dgn si Mahdi Khayalan tsb ya? Padahal kan tinggal pergi ke Irak, ke Samurra, lalu masuk Sirdab dan…
   Dan masih banyak lagi keyakinan konyol lainnya… cukuplah satu pertanyaan yg saya ajukan maka runtuhlah madzhab batil syi’ah Imamiyah seluruhnya.
   Bukankah Ali membai’at Abu Bakar sebagai khalifah? Jawab: Iya.
   Pertanyaannya: Apakah bai’at tsb karena wahyu dari Allah, ataukah karena ijtihad imam Ali?
   Kalau anda menjawab karena wahyu, maka Alhamdulillah, berarti Allah memerintahkan Ali agar membai’at Abu Bakar sebagai khalifah, dan ini mengukuhkan sahnya keimaman Abu Bakar berdasarkan wahyu dari Allah. Tapi kalau Ali membai’atnya karena berijtihad, maka Alhamdulillah juga, berarti inilah ijtihad yg benar, karena menurut kalian ALi adalah imam yg ma’shum, jadi apa pun yg dilakukan adalah benar.
   Alhamdulillah… gugurlah madzhab syi’ah imamiyyah itsna Asyriyah Ja’fariyah (Raafidhah).

 41. Abu Aqilah says:

  Dalam sejarah disebutkan ketika Abubakar memimpin pemerintahan selama enam bulan, Musailamah Kadzadzab dengan pasukan murtadnya siap untuk menyerang Madinah. Abbas, paman Imam Ali yang berkhidmat kepada beliau as telah bersiap dan menyatakan, “Islam akan lenyap, dikarenakan tidak seorang pun yang taat pada perintah Abubakar untuk pergi perang melawan Musailamah dan pasukannya.” Mereka berkata, “Karena Imam Ali tidak membaiat Abubakar maka kami tidak ikut serta dalam peperangan melawan Musailamah.”

  Akhirnya, Imam Ali as pun dan datang ke masjid membaiat Abubakar untuk menyelamatkan Islam. ketika itu pula, rakyat memastikan untuk berperang melawan pasukan Musailamah.

  Pada peristiwa penyerangan Musailamah, Imam Ali as membaiat Abubakar untuk langgengnya Islam.
  Namun, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Imam Ali datang (shalat berjamaah) ke masjid sebagai tanda keridhaannya atas kepemimpinan Abubakar. Selain itu, jika beliau tidak ikut serta shalat bersama mereka (di masjid), itu berarti beliau dianggap menentang baiat.

 42. Abu Aqilah says:

  -itu semua dari jawaban-jawaban anda menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan dan kekeliruan-kekeliruan. Jadi kalau jawabannya tidak pas, maka menimbulkan lagi berbagai pertanyaan2 lainnya.

  -Jawaban kami pun atas pertanyaan anda, anda hapus. Hal ini berakibat bahwa pertanyaan2 anda seolah-olah kami belum menjawabnya. Dapatkan anda tidak berbuat hal2 yang tidak fair dalam diskusi ini? terutama yang berkenaan dengan mengapa Imam Hasan membaiat Muawiyah?

  -Kami telah memberikan jawaban itu semua diatas, malah anda sendiri ttg Imam Mahdi…dengan pertanyaan2 yang kurang sopan dan tidak ada sandaran dalilnya.

  • -Hei bung, yg tidak sopan itu anda yg mengkafirkan Aisyah secara tidak langsung karena ‘memerangi’ Ali… padahal Aisyah itu istri Rasulullah. Masa’ seorang Rasul memperistri wanita kafir? mana yg lebih tidak sopan: Konsekuensi dari perkataan Anda, ataukah perkataan saya thd orang yg hanya khayalan belaka… dan kalaupun dia memang ada, maka dia bukanlah sahabat, bukan pula tabi’in…? Anda mengaku cinta ahlul bait, tapi menyakiti Rasulullah yg menjadi inti dari Ahlul Bait itu sendiri… bagaimana Anda ini? Dalil akan keyakinan syi’ah thd Mahdi mereka yg masuk gua Sirdab di Samurra dan ditunggu-tunggu kemunculannya, dan bhw dia mauk gua sejak thn 265 H, dapat anda cek di kitab-kitab syi’ah berikut: Al Mufid hal 346, Kasyful Ghummah 2/446. Adapun bukti bahwa imam Hasan Al Askari (imam ke-11) wafat tanpa memiliki keturunan, sehingga otomatis klaim keberadaan Muhammad bin Hasan Al Askari sebagai Mahdi hanyalah isapan jempol belaka. Anda bisa membacanya dalam Usulul Kaafi 1/505.

 43. Abu Aqilah says:

  Inilah jawaban kami dari pertanyaan2 anda yang tersisa (Tidak dengan berbuat kecurangan dengan menhapusnya).

  -Semua riwayat-riwayat/hadis-hadis kalau sekiranya itu palsu, itu berada di kitab-kitab kalian, bukan syiah. Namun kenyataannya, Ahlussunnah mengklaim bahwa kitab Bukhari dan Muslim adalah kitab shaheh setelah al-Quran.

  -Dari mana kami bisa yakin bahwa figur seorang sanad yang anda sebutkan kepada kami, benar-benar sebagai orang yang tsiqah? dapat dipercaya periwayatan hadisnya?

  – Mengapa hadis-hadis ttg periwayatan mengenai Muawiyah disebut belakangan, karena dinasti Umayyah memang ingin mencitrakan para pemimpin dari dinasti mereka sebagai orang-orang yang baik dan dengan kekuasaan mereka mereka dapat menghapus riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang dapat merugikan keluarga mereka. Tidakkalh Muawiyah berasal dari keluarga bani Umayyah?

  – Anda hanya mengemukakan bahwa Imam Hasan menerima perjanjian damai dengan Muawiyah, tetapi tidak tahu alasannya? Itulah yang kurang dari sejarah anda. Mengapa demikian? Imam Hasan menerima genjatan senjata/perjanjian damai dengan Muawiyah dengan syarat agar ia (Muawiyah menghentikan pelaknatan terhadap Ali di mimbar2 masjid). Namun, syarat itu sendiri dilanggar oleh Muawiyah bahkan, ia sendiri membunuh Imam Hasan melalui racun melalui perantara istrinya dengan janji akan dikawinkan dengan anaknya Yazid, laknatullah.
  Banyak lagi alasan lainnya, diantaranya: Beliau (Imam Hasan) as berkata: Dengan tujuan setidaknya melindungi hidup kalian (syiah), aku berkompromi dengan Muawiyah ketika ketemukan para pengikutku lemah dan tidak bersedia untuk berperang.”(Akhbar ath-Thiwal, hal. 221)
  lalu beliau menambahkan, “Jika aku tidak melakukannya,maka tidak ada seorang pun muslim syiah yang akan hidup.” (‘Ilal asy-Syarai, vol 1 hal. 211; ‘Awalim al-’Ulum vol.XVI hal. 174)
  Beliau juga berkata, “Aku setuju untuk kompromi guna mencegah pertumpahan darah untuk menyelamatkan hidupku, keluargaku dan pengikutku yang setia.” (‘Awalim al-’Ulum vol.XVI hal.169-170).

  – Yang kami inginkan sebutkan dalil-dalil yang menyebutkan Muawiayah itu berhak menduduki jabatan khalifah atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman.

  • Jawaban saya:
   -Makanya bung, jangan berdalil dengan sesuatu yang palsu, walaupun itu berada di kitab-kitab yg ditulis oleh ulama Ahlussunnah, karena kalian ini sangat bodoh terhadap ilmu hadits, ga bisa membedakan antara riwayat sahih dengan riwayat batil. Keberadaan suatu riwayat di sebuah kitab bukan berarti bahwa penulis kitab itu membenarkannya. Kalau begitu, maka percuma saja Bukhari dan Muslim menyusun Shahihain, toh -menurut metodologi anda- semua riwayat yg ada dlm kitab karya ulama Ahlussunnah bisa dijadikan dalil (meskipun batil). Pertanyaan saya yg belum anda Jawab adalah: “Kalau anda menerima riwayat-riwayat dlm kitab Ahlussunnah ttg keutamaan Ali dan Ahli Baitnya, maka konsekuensinya anda juga harus menerima riwayat2 lain yg menjelaskan keutamaan para sahabat lainnya yg anda anggap sebagai seteru Ali, dan itu banyak sekali. Tapi kalau anda tidak mengakui riwayat dlm kitab-kitab tersebut, maka tolong sebutkan keutamaan Ali dari selain kitab-kitab Ahlussunnah dan syaratnya: PAKAI SANAD DAN MATAN, SUPAYA KAMI BISA MEMVERIFIKASI SEJAUH MANA KESHAHIHAN RIWAYAT ANDA TSB.
   -Adapun Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, maka telah diterima oleh Ahlussunnah dan kaum muslimin (non Syi’ah) sbg kitab paling sahih setelah Al Qur’an, kecuali beberapa gelintir hadits yg diperselisihkan oleh sejumlah ulama apakah ia shahih ataukah tidak. Adapun hadits-hadits yg kalian jadikan dalil maksudnya adalah tidak seperti yg kalian pahami (contoh hadits ghadir khum, man kuntu maulaahu fa’aliyyun maulaahu… kmd hadits: Anta akhi fid dunya wal aakhirah…kmd hadits: Ama tardho an takuuna minni bimanzilati haarun min musa, ghaira annahu laa nabiyya ba’di? dll). Tidak ada satupun dari hadits tadi yang me-nas-kan bahwa Ali lah yg berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Adapun hadits adanya sejumlah sahabat Nabi yg murtad sepeninggal beliau, maka telah saya jawab -sebagaimana yg dijelaskan para ulama ahlussunnah- bahwa yg dimaksud sahabat di sini ialah orang-orang munafik di zaman Nabi, atau yg masuk Islam ketika beliau hidup, lalu kemudian murtad. Bukan mereka yg benar-benar ‘sahabat’ secara istilah. Jadi, mrk dinamakan ‘sahabat’ secara bahasa, bukan secara istilah. Pun demikian, ketika Anda saya tuntut untuk menyebutkan siapa saja nama mereka yg murtad tadi (berdasarkan dalil yg shahih) anda tidak menjawab… mengapa?
   – Tidak adanya ahli sejarah di zaman bani Umayyah yg menyebutkan pelaknatan Ali di mimbar-mimbar atas perintah Mu’awiyah, merupakan bukti bahwa hal itu memang tidak terjadi. Kalau anda mengira bhw ini sekedar ‘cari muka’ yg dilakukan para sejarawan Bani Umayyah di hadapan pemimpin mereka, maka Anda harus membuktikannya !! Apakah Anda tidak tahu bahwa sejarah Bani Umayyah yg sampai kepada kita hari ini tidak semuanya ‘putih bersih’? Kalau memang sesuatu yg dilakukan Bani Umayyah benar-benar terjadi di masa lampau, dan itu merupakan perbuatan tercela, maka Ahlussunnah pasti menyebutkannya, seperti Tragedi Al Harrah di Madinah, Tragedi Karbala’, Tragedi terbunuhnya Abdullah bin Zubeir dan sejumlah sahabat di zaman Abdul Malik bin Marwan, Kekejaman Hajjaj bin Yusuf, termasuk kebejatan dan kefasikan beberapa khalifah Bani Umayyah, seperti Yazid bin Mu’awiyah, dan Al Walid bin Yazid bin Abdil Malik, yg dihukumi murtad dan dibunuh oleh Saudara sepupunya sendiri, yaitu Yazid bin Al Walid bin Abdul Malik. Itu semua disebutkan dlm sejarah di zaman Bani Umayyah, dan sebagiannya ada dlm kitab-kitab hadits yg mu’tabar dgn sanad yg bisa diterima. Tapi ttg pelaknatan Ali di mimbar-mimbar atas perintah Mu’awiyah, ini hanya tuduhan kaum syi’ah, dan ketika diminta untuk mendatangkan dalilnya, Anda menyebutkan riwayat dlm Tarikh Ath Thabari, yg ternyata berasal dari Abu Mikhnaf, seorang matruk dan dedengkot syi’ah. Ini jelas tidak bisa diterima oleh Ahlussunnah, baik secara logika maupun ilmiah. Jadi, terbuktilah bahwa Syi’ah memang tukang fitnah… pembual… pembohong… dst. Terserah, anda setuju atau tidak, tapi itulah kenyataannya.
   -Adapun Al Hasan yg membai’at Mu’awiyah sbg Khalifah (alias tanazul dari jabatannya), maka hal ini disebutkan dlm shahih Bukhari sbb:
   صحيح البخاري (2/ 962):
   استقبل والله الحسن بن علي بن معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو ابن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية – وكان الله خير الرجلين – أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه . فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه فقال لهما الحسن ابن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها . قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا ؟ قالا نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحه . فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول ( إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
   Al Hasan bin Ali datang menghadap Mu’awiyah dengan pasukan sebesar gunung. Maka Amru bin Ash berkata: Aku benar-benar menyaksikan suatu pasukan yang tidak akan mundur kecuali setelah terbunuh tokon-tokohnya. Maka Mu’awiyah berkata kepada Amru: Hai Amru, Kalau mereka satu sama lain saling berbunuhan, lantas siapa yang mengurusi kaum wanita mereka, siapa yg mengurus anak-anak dan kaum manula mereka? Maka Mu’awiyah mengutus dua orang suku Quraisy, yaitu Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amir bin Kuraiz seraya berkata kpd mereka berdua: “Datangi lelaki itu (Al Hasan bin Ali), berikan penawaran sekaligus permintaan kepadanya”. Maka keduanya mendatangi Al Hasan dan menyampaikan maksudnya, maka Al Hasan mengatakan: “Kami Bani Abdil Mutthalib telah mendapatkan bagian kami dari harta ini (selama menjadi khalifah), sedangkan umat masih berlumuran darah. Keduanya berkata: “Dia (Mu’awiyah) menawarkan ini dan itu kepadamu, lalu memintamu ini dan itu” Al Hasan berkata: “Lantas, siapa yg akan menangani apa-apa yang kalian sebutkan tadi?”. Keduanya menjawab: “Kamilah yg akan menanganinya untukmu”. Dan tiap kali Al Hasan meminta sesuatu dari keduanya, keduanya menjawab: “Kami yg akan menanganinya untukmu”, hingga akhirnya Al Hasan berdamai dengan Mu’awiyah.

   Adapun alasan yg anda ungkapkan, bahwa salah satu syaratnya adalah agar Mu’awiyah tidak mencaci maki Ali di mimbar2, maka itu sekedar klaim yg tidak berdasar… dan lagi-lagi anda tidak mau mendatangkan sanad dan matan atas klaim anda tsb. MENGAPA???? APA ANDA SEKEDAR MENUKIL DAN TIDAK PUNYA REFERENSI? ATAUKAH ANDA TAKUT KALAU KEBOHONGAN ANDA TERUNGKAP LAGI? ATAU KARENA SEMUA ALASAN TADI?

   Intinya, Al Hasan meletakkan jabatan Khalifah dan memberikannya kepada Mu’awiyah… Apa alasannya? Menurut dhahir hadits, ialah demi menghentikan pertumpahan darah. Dan membuktikan kebenaran sabda Nabi bahwa Kelak Allah akan mendamaikan melaluinya (yakni Hasan bin Ali) antara dua golongan besar dari kaum muslimin yg bertikai, sbgmn disebutkan oleh Abu Bakrah di akhir hadits tadi. DAN INI JELAS MENUNJUKKAN BAHWA MU’AWIYAH DAN KELOMPOKNYA TERMASUK KAUM MUSLIMIN, WALAUPUN TERLIBAT PERANG DENGAN ALI. TIDAK SPT TUDUHAN KEJI SYI’AH YG MENGKAFIRKAN MEREKA.

   ADAPUN klaim anda bahwa Hasan berkompromi dgn Mu’awiyah karena melihat bahwa pengikutnya lemah dan tidak bersedia untuk perang, maka ini bertentangan dengan riwayat shahih di atas… dan Anda (lagi-lagi) hanya menybutkan referensi tanpa sanad dan matan, dan itu bukan referensi yg hanya memuat riwayat yg shahih.
   Demikian pula apa yg anda nisbatkan kepada Hasan bhw beliau mengatakan: “Kalau aku tidak melakukannya, maka tidak ada seorang muslim syi’ah pun yg akan hidup”… lagi-lagi tanpa sanad dan matan.
   Yg benar ialah alasan ketiga, karena itulah yg sesuai dengan riwayat Imam Bukhari dlm shahihnya.

   Adapun dalil bahwa Mu’awiyah berhak menduduki jabatan khalifah, maka dalilnya cukup banyak. Diantaranya hadits Imam Bukhari di atas, dan kalau anda menolaknya, maka konsekuensinya ialah Anda mengatakan bahwa Hasan bin Ali (yg anda anggap ma’sum) telah memberikan jabatan kepada orang yg tidak berhak, dan hal ini didukung oleh pasukannya yg sebesar gunung tadi (yg tentunya semuanya merupakan syi’ah-nya, dan -masih menurut riwayat yg anda nukil- semuanya lemah dan tidak siap berperang)… wah kasian sekali beliau kalau begitu yah?
   Dalil lainnya adalah ijma’ para sahabat terhadap kepemimpinan Mu’awiyah, yg terbukti dengan berbai’atnya mereka semua tanpa kecuali thd Mu’awiyah, setelah tanazul yg dilakukan oleh Imam Hasan -dan demi Allah, kami meyakini bahwa Hasan lah yg lebih mulia dan lebih pantas menjadi khalifah-, akan tetapi, sebagaimana yg dikatakan oleh ummul Mukminin Aisyah rha ketika ditanya oleh Al Aswad bin Yazid:
   قلت لعائشة ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في الخلافة قالت وما تعجب من ذلك هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر وقد ملك فرعون أهل مصر أربع مائة
   Tidakkah engkau heran melihat seorang lelaki dari kalangan Ath Thulaqa’ (orang yg masuk islam dan diampuni oleh Rasulullah saat Fathu Makkah) yg bersaing dengan para sahabat Nabi dalam masalah khilafah? Aisyah menjawab: “Memangnya apa yg aneh? Itulah kekuasaan Allah yg diberikannya kepada orang yang baik maupun buruk. Fir’aun pun pernah menguasai warga Mesir selama 400 tahun” (HR. Ibnu Asakir dlm Tarikhnya 59/145).
   Hadits ini meskipun sanadnya dha’if, tapi maknanya benar karena kenyataannya memang demikian… bahkan sampai hari ini. Intinya, cukuplah ijma’ para sahabat di zaman Mu’awiyah menjadi dalil atas sahnya kekhalifahan beliau. kalau Anda menganggap tidak sah, maka Andalah yg sesat karena menyelisihi ijma’ para sahabat, termasuk menyelisihi imam anda sendiri yg meletakkan jabatannya untuk Mu’awiyah.

 44. Abu Aqilah says:

  Baiklah kita berbicara sanad.
  Kalau ada seorang perawi syiah dan anda tidak mengambil periwayatan darinya, maka ada ratusan lebih nama-nama perawi syiah yang ditulis dalam buku2 Ahlussunnah, juga Bukhari dan Muslim pun mengambil periwayaan darinya. Nama-nama tersebut termasuk dalam rangkaian sanad-sanad Hadis Ahlussunnah.

  Bagaimana mungkin anda tidak mengambil jalur dari orang-orang syiah? Bahkan akan menyisakan sedikit dari hadis2 Ahlusunnah.

  Tidak mungkin pula kami menyebutkan seluruhnya, hanya sebagian kecil dari tokoh2 yang terkenal saja.

  Beberapa tokoh dari 100 tokoh yang terkenal, diantaranya:

  1-Ismail bin Abban al-Azdi al-Kufi al-Warraq. Adz-Dzahabi menyebutkan dalam al-Mizan bahwa al-Bukhari dan Turmudzi berpegang pada riwayat Ismail dalam kedua kitab shahih mereka. Demikian pula Yahya dan Ahmad mengambil riwayat hadisnya. Al-Bukhari menilainya sebagai seorang amat dipercaya. Yang lainnya menyebutnya sebagai orang yang berfaham Syiah. Ia meninggal tahun 286H.

  2- Ibrahim bin Yazid an-Nakha’i al-Kufi (al-Faqih). Ia tergolong di antara tokoh-tokoh Islam yang terpecaya. Namany tersebut di antara mata-rantai sanad-sanad yang shahih dalam kitab2 hadis yang Enam; meskipun ia diketahui sebagai orang syiah.
  Ibnu Qutaibah dalam kitabnya al-Ma’arif (hal. 206) memasukkannya dalam kelompok tokoh-tokoh Syiah, tanpa keraguan sedkitpun. Dalam shahih Bukhari dan Muslim dijumpai hadis yang diriwayatkan lewat paman ibunya, yaitu ‘Alamah bin Qais dan lain-lain.

  3-Ismail bin Zakaria al-Asadi al-Khalqani al-Kufi. Adz-Dzahabi dalam kitabnya al-Mizan menyebutnya sebagai orang Syaduq yang berfaham Syiah. Ia termasuk diantara yang dikutip hadis-hadinya dalam kitab-kitab hadis Enam. Ikutilah hadis al-Bukhari dan muslim dan lain-lain.

  4-Daud bin Abu ‘Auf (Abul Jahhaf) . Ibnu ‘Adi menyebutnya sebagai orang Syi’i yang tidak dapat dipercaya hadis-hadisnya. Kebanyakan dari apa yang diriwayatkannya ialah tentang keutamaan Ahlulbait saja. Tapi Abu Daud dan Nasai berpegang pada hadisnya. Demikian pula Ahmad menilainya dapat dipercaya, juga Yahya dan Nasai.

  5- Zabib bin Haris bin Abdulkarim al-Yami (Abu Abdurahman). Disebutkan oleh Dzahabi dalam Mizannya sebagai ‘diantara Tabi’in yang terpecaya, tapi agak menganut faham Syiah’. Banyak yang mengecamnya karena fahamnya itu, tapi Bukhari dan Muslim mengutip hadis-hadis yang diriwayatkannya seperti dapat dibaca dalam kedua kitab Shahihnya.

  6-Sa’id bin Asywa’. Dzahabi menyebutnya dalam mizan sebagai hakim kota Kufah terpecaya dan terkenal. Al-Jauzajani menyebutnya sebagai seorang penyeleweng dari jalan agama, penganut Syiah yang ekstrim! Tapi Bukhari dan Muslim berpegang hadis yang diriwayatkannya dalam kitab Shahih keduanya.

  7-Muhammad bin Abdullah adh-Dhahi an-Naisaburi (Abu Abdillah) al-Hakim. Ia seorang pemimpin para ahli hadis, pengarang kira-kira 1000 jilid buku. Menjelajahi beberapa negeri untuk mpenyelidikan ilmiah. Bertemu dengan tidak kurang 2000 guru. Ia adalah seorang pahlawan dari kaum Syiah, sebagaimana yang dapat dibaca dalam Tadzkiratul Huffazd dan al-Mizan, karangan adz-Dzahabi. Banyak ahli hadis berguru padanya.

  8-Muhammad bin Khazim (Abu Muawiyah) adh-Dhahir at-Tamimi. Adz-Dzahabi dalam al-Mizan menyatakan bahwa ia adalah seorang ulama besar yang terkenal dan terpecaya. Ia juga seorang ekstrim dalam faham Syiah. Keenam penyusun kitab hadis shahih, termasuk Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis-hadisnya dalam kitab-kitab mereka.

  9-Muhammad bin Muslim bin Tha’ifi. Ia adalah pengikut terkemuka dari Imam Ja’far Shadiq. Hal itu disebutkan oleh Abu Ja’fat ath-Thusi dalam kitabnya tentang tokoh-tokoh syiah. Muslim dalam Shahihnya mengutip hadis dari ‘Amr bin Dinar dalam bab wudhu’.

  10- Nafi’ bin Haris Abu Daud an-Nakha’i al-Hamadani al-‘Uqaili berkata, Ia adalah seorang Syi’i yang ekstrim. “ al-Bukhari berkata, “Ia dikecam karena faham syiahnya.” Turmudzi dan beberapa pengarang kitab Musnad berpegang pada hadis yang diriwayatkannya.

  11- Harun bin Sa’ad al-‘Ijli. Adz-Dzahabi dalam Mizannya menyatakan bahwa ia termasuk perawi hadis dalam kitab Shahih Muslim. Kemudian ia berkata lagi, “Ia adalah orang yang terpecaya, tapi ia juga seorang rafidhi yang dibenci.”

  12- Sulaiman bin Tharkhan at-Tamimi. Ibnu Qutaiba dalam Ma’arif menyebutya sebagai tokoh Syiah. Semua penyusun kitab-kitab shaheh yang enam berpegang pada hadisnya.

  13- Sulaiman bin Qarram al-Muadz (Abu Daud) Adz-Dzahabi. Ibnu Hibban menyebutnya sebagai rafidhi yang ekstrim. Tapi Imam Ahmad bin Hambal mempercayainya. Begitu pun Muslim, Nasai, Turmudzi dan Abu Daud dalam kitab2 Shaheh mereka.

  14- Syu’bah Bin Hajjaj (Abu Bustam). Ibnu Qutaibah dalam Ma’arif dan Syarastani dalam Milal wa Nihal memasukannya dalam kelompok orang-orang Syiah. Ahli- ahli hadis, penyusun kitab shahih yang enam termasuk Bukhari dan Muslim berpegang pada hadis yang diriwayatkannya.

  15- Sha’sha’ah bin Shauhan bin Hujr bin Harist al ‘Abdi. Ibnu Qutaibah menyebutnya pada halaman 206 dalam kitabnya Ma’arif sebagai tokoh Syiah yang terkenal. Begitu pula Ibnu Sa’ad dalam kitabnya Thabaqatnya hal 154 juz 6. adz-Dzahabi menyebutnya sebagai orang dipercaya dan baik. Nasai berpegang pada hadisnya.

  16- Thawus bin Kisan al-Khaulani al-Hamdani al-Yamani (Abu Abdurahman). Kalangan Ahlussunnah tidak meragukannya sebagai salah seorang tokoh yang berfaham Syiah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syahrastani dalam al-Milal wan Nihal dan Ibnu Qutaibah dalam Ma’arif.

  17.- Dzallim bin Amr bin Sufyan (Abul Aswad ad-Duali). Ia seorang pengikut yang setia an pendukung kepemimpinan Ali, Hasan dan Husein serta Ahlulbaitnya yang lainnya. Para ahli tidak meragukannya sebagai penganut faham Syiah.Meskipun begitu, semua penyusun kitab shahih yang enam termasuk Bukhari dan Muslim berpegang pada hadis yang diriwayatkannya, sebagaimana dapat dibaca dalam kitab-kitab mereka.

  18- Abdullah bin Syaddad bin Hadi (Usamah) bin Amr al-Laitsi.pengikut setia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ibnu Sa’ad da;am kitabnya hal. 86 juz 6 kitab Thabaqat- menyebutnya sebagai seorang ulama dalam figh, banyak meriwayatkan hadis. Dan ia menganut faham Syiah. Bukhari dan Muslim serta ahli hadis lainnya memmuat hdis-hadisnya dalam kitab-kitab shahih mereka.

  19- Abdullah bin Lubai’ah bin Uqbah al-Hadhrami. Ia adalah seorang ulama yang menjabat sebagai Qadhi di Mesir. Ibnu Qutaibah memasukkannya sebagai tokoh2 Syiah. Ibnu ‘Adi menyebutnya sebagai seorang ekstrim dalam Syiah. Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa kitab2 hadis shahih Muslim dan Turmudzi memuat hadis-hadisnya.

  20- Tsabit bin Dinar (yang terkenal dengan julukan Abu Hamzah Tsumali). As-Sulaimani memasukkan Abu Hamzah dalam kelompok rafidhi (pembenci Abubakar, Umar dan Usman). Namun seperti oleh adz-Dzahabi, Turmudzi dalam Shahihnya- berpegang pada riwayat dari Abu Hamzah tersebut.

  Tokoh2 perawi Syiah yang terkenal: Abban Bin Taghlib bin Rabah al-Kufi, Ahmad bin Mufaddal ibn al-Kufi al-Hafri, Ismail bin Khalifah al-Mulai al-Kufi, Ismail bin Abbad bin Abbas ath-Thaliqani, Ismail bin Abdurahman bin Abi Karimah al-Kufi, Ismail bin Musa al-Fazari al-Kufi, Talid bin Sulaiman al-Kufi, Abdullah bin Maimun al-Qaddah al-Makki, Abdurahman bin Saleh al-Azdi (Abu Muhammad al-Kufi), Abdurrazzaq bin Hummam bin Nafi’ al-Himyari ash-Shan’ani, Abdulmalik bin A’yan (saudara Zurarah), Ubaidullah bin Musa al-Absi, Usman bin Umair Ais-Tsaqafi, ‘Adi bin Tsabit (al-Kufi), ‘Atiyyah bin Sa’ad bin Junadah al-‘Aufi (abul Hasan), ‘Ala’ bin Saleh at-Taimi, ‘Alqamah bin Qais al-Nakhi (Abu Syibli), ‘Ali bin Budaimah, ‘Ali bin Zaid bin Abdullah bin Zubair al-Qurasyi, Ali bin Saleh, ‘Ali bin Ghurab, ‘Ali bin Qadim (Abu Hasan), Ammar bin Zuraiq al-Kufi, Ammar bin Muawiyah, ‘Auf bin Abi Jamilah(Abu Sahl), Fadhal bin Dukain (‘Amr) bin Hammad al-Mulai, Fudhail bin Marzuq al-Agharr ar-Rawwasi (Abu Abdurahman), Fithr bin Khalifah al-Hannath, Muawiyah bin ‘Ammar ad-Duhni al-Bujali, Ma’ruf bin Kharbudz al-Karkhi, Nafi’ bin Haris Abu Daud an-Nakha’i, Hubairah bin Buraim, Hisyam bin Ziyad, Yahya bin Jazzar al’Irni, Yazid bin Abi Ziyad (Abu Abdillah) al-Kufi, Abu Abdillah al-Jadl, dan lain2nya.

  -Pertanyaan anda: Adapun sanadnya, maka (kalaupun Anda konsekuen dgn kaidah Anda: “Lihatlah apa yg dikatakan, bukan siapa yg mengatakan”), maka justru menjadi bumerang bagi Syi’ah Anda. Sebab dlm riwayat ini yang memulai pelaknatan adalah Ali.

  Malah banyak rwayat mendukung hal ini; Diantaranya, Beliau mengutuk pasukan Jamal, mengutuk orang2 durhaka, mengutuk orang-orang Basrah ketika itu, dsbnya.

  Melalui Jalur Syiah ini, menunjukkan ketidaksenangan Imam Ali atas terhadap peristiwa Tahkim.
  Secara singkat setelah peristiwa Tahkim. …….Melihat al-Quran dijadikan tipu daya , Ali berkata, “Wahai manusia, jangan kalian terperangkap dalam penipuan dan kelicikan. Merek menggunakan rencana ini hanya untuk menghindari aibnya kekalahan. Aku mengenal karakter setiap orang dari mereka. mereka bukan pengikut al-Quran dan tidak ada hubungan mereka dengan keimanan agama. Tujuan dari perjuangan kita justru agar mereka mengkuti al-Quran dan berbuat menurut perintah al-Quran. Demi Allah! Jangan kalian terjerat dalam tipu daya mereka. teruskan dengan tekad dan berani dan baru berhenti setelah mengalahkan musuh yang sedang sekarat.” (Nahjul Balaghah, khotbah ke-35- Tentang Tahkim, hal 146).

  • Jawaban saya: Para ahli hadits dari kalangan AhliSunnah memiliki kaidah dalam menerima riwayat2 ahli bid’ah, baik itu kalangan Qadariyyah, Syi’ah, Khawarij, Murji’ah, Mu’tazilah dll. Salah satu kaidah mereka ialah bahwa perawi tsb tidak boleh kelewatan dalam bid’ahnya (spt ghuluw dlm masalah tasyayyu’, rafdh, qadar, dll), dan apa yg diriwayatkannya TIDAK MENDUKUNG BID’AH-NYA, selain si perawi itu sendiri harus tergolong orang yg maqbul, artinya dhabit dan adil. Adapun perawi2 yg tidak masuk dlm kriteria di atas, maka riwayatnya tidak akan diterima. Pun demikian, masalah jarh wat ta’dil adalah masalah ijtihadiyah juga, yg memberi kelonggaran adanya khilaf dlm hal ini di antara ulama ahlissunnah sendiri. Boleh jadi sebagian ulama menilainya orang yg jujur spt Penilaian Syu’bah, Ats Tsauri, dan Waki’ thd Jabir al Ju’fi, sedangkan jumhur berpendapat dia itu dha’if bahkan termasuk syi’i ekstrim (rafidhi).
   Perawi2 yg anda sebutkan tadi -kalau memang semuanya seperti yg anda katakan- adalah perawi yg memang masih bisa diterima riwayatnya dgn ketentuan2 tadi.
   Adapun Abu Mikhnaf yg menjadi inti pembahasan kita, tidak lah memenuhi syarat untuk diterima riwayatnya, sebab dia sendiri sudah dha’if (tidak dhabit/tidak kuat hafalannya), lalu keyakinannya juga syi’i ekstrim, dan apa yg diriwayatkannya sangat mendukung bid’ah tasyayyu’nya tsb. tambah lagi, dia terkenal suka meriwayatkan dari orang-orang yg sangat lemah, yg dijuluki dgn istilah: Al Halka.
   Jadi bung, jangan keluar dari inti masalah lalu membahas masalah yg sifatnya global dan tidak menjurus… kan yg saya katakan batil adalah riwayat Abu Mikhnaf yg anda jadikan sandaran dalam ‘memfitnah’ sahabat yg mulia, yaitu Mu’awiyah. bahkan menuduhnya berzina sehingga melahirkan Yazid… dan sampai detik ini Anda belum mendatangkan bukti yg sahih akan hal ini.
   Diskusilah yg terarah dan jgn mengambang… anda mengatakan: “Melalui jalur syi’ah ini…” syi’ah yg mana? Apa semua perawi yg anda sebutkan di atas meriwayatkannya? kalau pun iya, maka riwayat mereka tergolong yg tidak bisa diterima karena isinya mendukung bid’ah tasyayyu’ mereka.
   permintaan saya sebetulnya mudah dan jelas: Sebutkan sanad dan matan dari riwayat-riwayat yg anda jadikan dalil, baik itu dalam kitab ulama ahlussunnah, maupun dlm kitab2 syi’ah… biar kita tahu sejauh mana derajat riwayat tsb. Tp sampai detik ini anda belum melakukannya.

 45. Abu Salman says:

  Assalamu’alaikum Ustadz,

  Kalau misal terlanjur memiliki salah satu dari buku-buku tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap disimpan atau sebaiknya disingkirkan saja?

  • Wa’alaikumussalaam warahmatullah..

   Sikap kita terhadap buku-buku yang mengandung kesesatan secara umum tidak lepas dari poin2 berikut:
   1-Kita sebagai orang yg mengerti dan memahami akidah ahlussunnah dengan baik, dan memiliki buku tsb dalam rangka membongkar kesesatan penulisnya. Maka dlm hal ini kita boleh2 saja menyimpannya, tapi jangan meminjamkan kepada sembarang orang. Hanya kalangan tertentu yg boleh membaca buku tsb, sebab bila syubhat telah melekat di hati yg kosong dari ilmu, ia akan menguasainya dan sulit dibersihkan.

   2-Kita sebagari orang awam yg tidak/belum memahami dan menguasai akidah ahlussunnah dengan baik, maka JANGAN menyimpan buku2 tsb. Sebab boleh jadi karena rasa penasaran, akhirnya kita baca dan merasuklah syubhat2 tsb dlm diri kita. Atau ia dibaca oleh kerabat kita yg juga awam, dan akhirnya dia yg terkena syubhat gara2 buku tsb.

   Solusinya: Anda bisa musnahkan buku tsb (dibakar) atau berikan kepada orang yg berilmu untuk menjadi referensi baginya, terutama ustadz-ustadz yang rajin membantah syubhat2 mereka. Jangan dibuang begitu saja, karena biasanya setiap buku agama tak lepas dari ayat-ayat Al Qur’an dan hadits Nabi, dan itu tetap harus kita agungkan. Lagi pula kalau dibuang sembarangan mungkin dibaca orang. Tapi bakar saja. Toh kalau pun buku tsb mengandung faedah, maka faedah yg serupa -atau bahkan lebih baik- masih bisa anda temukan di buku2 ahlussunnah. Wallaahu a’lam.

 46. ahmad says:

  1. salahsatu ulama ahlusunnah frop. quraisy shihab banyak menukil pendapat mufassir syiah yaitu tafsir almizan dalam tafsirnya almisbah, jadi nt angap beliau sesat? jadi siapa nt?
  2. kalo nt mampu untuk menulis tafsir tandingan tafsir almizan satu jilid saja ana akan ngikuti akidah yang nt yakini. jawab dengan kenyataan, jangan hanya dengan jelek2kin orang lain, nanti ana baca buku karangan nt, sampai skg ana masih baca tafsir mizan, ana nunggu tafsir karangan nt.
  3- nt ahsan pergi ke gaza deh, bebaskan gaza dari zionis, jangan hanya mencela orang-orang yang sudah berjuang, kalo sudang bilang ke ana juga dikumentasinya ana minta.
  4. nt jangan hapus komen ana, ana minta jawaban bukan hanya dengan kat-kata tapi dengan amal, ana tunggu.

  • قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
   Allah ta’ala berfirman: Adapun hamba-hamba Allah yg Maha Pengasih, mereka berjalan di muka bumi dengan tawadhu’ dan tenang, dan bila mereka diajak bicara oleh orang-orang yg jahil, mereka menjawabnya dengan perkataan yg selamat dari dosa.

   Ana bersaksi bahwa nt termasuk orang-orang jahil tersebut, jadi… ma’assalaamah deh.
   Quraisy Shihab nt anggep ulama Ahlussunnah?? Ngelindur nt… emang ente siapa? Apa yg ente tahu dari akidah ahlussunnah? Tafsir Al Mizan… ngapain ana capek2 nulis tafsir untuk nandingin tafsir yg sarat dengan kerancuan kayak gitu… tafsir2 tulisan ulama ahlissunnah yg hebat dan bisa dipercaya kandungannya udah cukup banyak. Nt bahlul kalo cuma baca tafsir Al Mizan… masa baca tafsir bahasa Indo, kalo nt pinter nt baca tuh tafsir Ibnu Jarir At Thabari, yg dijuluki SYaikhul Mufassirin… Tafsir Ibnu Katsir… Tafsir Al Qurthubi… dan puluhan tafsir hebat lainnya… Lha wong ibaratnya nt masih belajar alif ba’ ta’ kok mau protes… ngaca dulu sana…
   Nulis aja masih belepotan… geli ana bacanya… bahasa ente kacau banget, kaya pikiran ente…

 47. omar says:

  Perjuangan berlandaskan yang Haq, pasti akan dimenangkan Allah dan Kebenaran akan Terbukti Jelas.. Hujjah-hujjah Ustaz jelas mantap..!! Ana dapat banyak belajar dari penjelasan ustaz.. Teruskan perjuangan ya Ustaz Abu Hudzaifah Al Atsary..

 48. omar says:

  Penderitaan Sunni Iraq akibat perbuatan Syi’ah..!!

  http://www.youtube.com/watch?v=pINY9yrzPvU&feature=related

 49. Pingback: Awas Buku Syi’ah Di Sekitar Anda! « Salafy Garut

 50. Junaidi says:

  Salam kenal.

  Bagaimana nih ustd.
  Saya menyaksikan berbagai info dari media bahwa pemerintahan negara arab (mereka bermazhab suni)ibanyak melakukan tindak korupsi dan kejam terhadap rakyat seperti pemerintahan irak yang dipimpin oleh Saddam Husein, skr ini terjadi di Tunisia, rajanya membawa lari beberapa ton emas dan presiden husni mubarok yang akan dilengserkan, kekayaannya juga melimpah dan sangat membungkam suara rakyat.mungkin sebentar lagi Yordania, Yaman dan Saudi barangkali…
  apakah ini adalah tanda2 kehancuran alam.

  petanyaan saya yang kedua
  Dilihat dalam kitab Bukhari dan Muslim, saya menemukan hadis2 yang sangat janggal menurut hati nurani, misalnya:
  -Disaat neraka berkata bahwa siapa lagi yang akan masuk kenerakaku? disitu Tuhan memasukkan betis dan neraka berkata cukup..cukup.

  -Nabi pernah terkena sihir, nabi kencing berdiri, nabi lupa dalam shalatnya.

  Sementara saya memandingkan dengan pendapat saudara saya yang ‘Syiah’ mereka sangat mengagungkan Nabi, mereka mengatakan:
  1. Nabi itu maksum, tidak pernah berbuat kesalahan dan kekeliruan sedikit pun. karena di saat seorang pemimpin itu salah, maka wajar bagi umatnya untuk berbuat kesalahan.

  2.- Nabi adalah makhluk yang termulia dari para nabi dan malaikat.

  3- Sifat2 Allah termanisfestasi dalam diri Nabi saw.]

  4-makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad dan keluarganya.

  5- Ali adalah pengganti setelah Nabi saw, tidak pernah menyembah berhala sedangkan sahabat yang lain pernah.

  6-Ali lahir di dalam Ka’bah, maka beliau itu suci dan cocok sebagai pengganti setelah Nabi saw.

  bagaimana pendapat ust.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *